Učitavanje...
Jovana P. Bugarinović

Jovana P. Bugarinović
br.: 11088 izvor: E-CRIS

mladi istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
P360  Prirodno-matematičke nauke  Neorganska hemija 
P390  Prirodno-matematičke nauke  Organska hemija 
P395  Prirodno-matematičke nauke  Hemija organometalnih jedinjenja 
P401  Prirodno-matematičke nauke  Elektrohemija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.04.00  Prirodno-matematičke nauke  Hemija   
1.04.04  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Organska hemija 
1.04.03  Prirodno-matematičke nauke  Hemija  Neorganska hemija 
Ključne reči
Organska hemija, Organska sinteza, Hemija ferocena
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master hemičar  Hemičar za istraživanje i razvoj  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2014 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Institut za hemiju  2.9.2016  Istraživač pripravnik  Istraživač-pripravnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. ON-172034  Nove elektrohemijske i hemijske metode u sintezi organskih jedinjenja od interesa za medicinu i hemiju materijala   2016 - 2019  Ivan Damljanović  46 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno