Učitavanje...
Projekti izvor: E-CRIS

Nove elektrohemijske i hemijske metode u sintezi organskih jedinjenja od interesa za medicinu i hemiju materijala

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
P390  Prirodno-matematičke nauke  Organska hemija 
P395  Prirodno-matematičke nauke  Hemija organometalnih jedinjenja 
P401  Prirodno-matematičke nauke  Elektrohemija 
Ključne reči
Elektroorganska hemija; Saharidi; Steroidi; Feroceni; Antrahinoni; Biološka aktivnost
Istraživači (10)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Uloga Period Br. publikacijaBr. publikacija
1.  11088  Jovana P. Bugarinović  Hemija  Istraživač  2016 - 2019 
2.  07417  Ivan Damljanović  Organska hemija  Rukovodilac projekta  2011 - 2019  21 
3.  11089  Aleksandra G. Minić  Hemija  Istraživač  2015 - 2019 
4.  11521  dr Jovana M. Muškinja  Hemija  Istraživač  2011 - 2019 
5.  11052  Marko S. Pešić  Hemija  Istraživač  2017 - 2019 
6.  11531  Petar B. Stanić  Hemija  Istraživač  2018 - 2019 
7.  11495  dr Dragana D. Stevanović  Hemija  Istraživač  2011 - 2019 
8.  11577  dr Zorica Z. Stojanović-Radić  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač  2011 - 2019 
9.  11529  dr Anka Z. Todosijević  Hemija  Istraživač  2011 - 2019 
10.  07411  Rastko Vukićević  Organska hemija  Istraživač  2011 - 2019  27 
Organizacije (4)
br. Šifra Istraživačka organizacija Mesto Matični broj Br. publikacijaBr. publikacija
1.  0073  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka  Kragujevac  07345496  3,209 
2.  0074  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet  Kragujevac  07232721  2,384 
3.  0079  Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka  Kosovska Mitrovica  09339116  54 
4.  0117  Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet  Niš  17267906  3,761 
Sažetak
Ovaj projekat obuhvata razvoj novih i/ili poboljšanje poznatih elektrohemijskih i hemijskih postupaka organske sinteze. Odabir reakcija za izučavanje napravljen je tako da se omogući sinteza jedinjenja potencijalno zanimljivih za medicinu. Istraživanja posvećen elektroorganskim metodama, obuhvatiće anodno generisanje elektrofilnih vrsta (slobodni ili “pozitivni” halogeni, PhS+ i PhSe+) sposobnih da reaguju sa nezasićenim i aromatičnim prirodnim proizvodima i/ili njihovim derivatima (holesterol i slični steroidi, zaštićeni glikali, zatim fiscion, emodin i drugi prirodni antrahinoni, estrogeni itd.). Naš nedavni nalaz da veći broj derivata ferocena koji sadrže pirazolov prsten ili sulfidnu grupu pokazuju uočljivu biološku aktivnost (Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 19, 1093; Bioorg. Chem. 2010, 38, 26; Polyhedron 2010, 29, 1863), podstakao nas je da polaniramo razvoj i primenu sintetičkih postupaka za dobijanje novih derivata ferocena koji sadrže različite strukturne fragmente, kao što su heteroaromatični prsten(ovi) i funkcionalne grupe poput sulfidne, hidroksilne, amino itd., Predviđeno je testiranje njihove antimikrobne, antioksidantske i antikancerogene aktivnosti. Neka od jedinjenja čija se sinteza planira mogu da posluže kao bidentatni ligandi sposobni da se koordinuju sa različitim jonima metala. Planira se sinteza kompleksa nekih prelaznih metala sa tim ligandima i ispitivanje njihove katalitičke aktivnosti u nekim poznatim reakcijama (hidrogeniz acija, Suzuki i Heck reakcija itd.).
Retrospektiva pregleda
Omiljeno