Učitavanje...
dr Simeon Ž. Rakonjac

dr Simeon Ž. Rakonjac
br.: 11190 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 32) 303 400
E-pošta simeonrat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B400  Biomedicinske nauke  Zootehnika, stočarstvo, uzgoj 

Kod Nauka Oblast Podoblast
4.02.00  Biotehničke nauke  Stočarstvo   
Ključne reči
Živinarstvo, Organska poljoprivredna proizvodnja
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani inžinjer agronomije  Opšta agronomija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku 2007 
Doktorat  Doktor biotehničkih nauka  Agronomija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku 2017 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:75%)  Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet  Katedra za stočarstvo i tehnologiju prerade animalnih proizvoda  1.10.2009  Docent  Docent 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. TR-31033  Održiva konvencionalna i revitalizovana tradicionalna proizvodnja živinskog mesa i jaja sa dodatom vrednošću   2011 - 2019    84 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno