Učitavanje...
Vesna M. Đurović

Vesna M. Đurović
br.: 11237 izvor: E-CRIS

mladi istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta vesna.djurovicat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B230  Biomedicinske nauke  Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
4.06.00  Biotehničke nauke  Biotehnologija   
4.06.04  Biotehničke nauke  Biotehnologija  Biotehnologija mikrooganizama 
Ključne reči
Mikrobiologija; Biotehnologija; Mikologija; Biotehnologija mikroorganizama
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani inženjer  Prehrambena tehnologija  RS Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet 2009 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (0%, RD:100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet  Katedra za biologiju, mikrobiološku biotehnologiju i zaštitu bilja i proizvoda  1.4.2015  Saradnik na projektu Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja  Istraživač-pripravnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. TR-31092  Izučavanje genetičke osnove poboljšanja prinosa i kvaliteta strnih žita u različitim ekološkim uslovima   2015 - 2019    124 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno