Učitavanje...
dr Drago V. Cvijanović

dr Drago V. Cvijanović
br.: 11600 izvor: E-CRIS

istraživač/ekspert
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
S180  Društvene nauke  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 
S184  Društvene nauke  Ekonomsko planiranje 
S187  Društvene nauke  Ekonomija poljoprivrede 
S188  Društvene nauke  Ekonomija razvoja 
S191  Društvene nauke  Marketing 

Kod Nauka Oblast Podoblast
4.03.08  Biotehničke nauke  Proizvodnja i prerada biljaka  Ekonomika agroproizvodnje i razvoj ruralne sredine 
5.02.00  Društvene nauke  Ekonomija   
5.02.01  Društvene nauke  Ekonomija  Ekonomske nauke 
5.02.02  Društvene nauke  Ekonomija  Poslovne nauke 
5.04.03  Društvene nauke  Administrativne i organizacione nauke  Menadžment 
Ključne reči
Ekonomika poljoprivrede; Ruralni razvoj; Marketing; Ruralni turizam; Održivi razvoj
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani inženjer poljoprivrede za ekonomiku  Agroekonomija  RS Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet 1981 
Magistratura (pre bolonjskog sistema)  Magistar  Agroekonomija  RS Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet 1986 
Doktorat  Doktor nauka    RS Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet 1993 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%, RD:30%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam  Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment  1.7.2015  Redovni profesor  Redovni profesor 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacija
1. III-46006  Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona   2011 - 2019    476 
Retrospektiva pregleda
Omiljeno