Učitavanje...
dr Vladimir Kurćubić

dr Vladimir Kurćubić
br.: 07326 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Telefon (+381 32) 303 400
E-pošta vladevetat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B750  Biomedicinske nauke  Veterina: hirurgija, fiziologija, patologija, klinička istraživanja 
Ključne reči
Veterinarska medicina; Tehnologija animalnih sirovina
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Doktorat  Doktor veterinarskih nauka    RS Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine 2004 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Stalni radni odnos (100%)  Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet  Katedra za prehrambenu tehnologiju  1.10.1998  Vanredni profesor  Vanredni profesor 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
Retrospektiva pregleda
Omiljeno