Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T000  Tehnološke nauke   
P000  Prirodno-matematičke nauke   
S000  Društvene nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
2.00.00  Tehničke nauke     
1.00.00  Prirodno-matematičke nauke     
5.00.00  Društvene nauke     
Istraživačke grupe (23)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0019-001  Istraživačko odeljenje   
2. 0019-002  Katedra za operaciona istraživanja i statistiku   
3. 0019-003  Katedra za informacione tehnologije   
4. 0019-004  Katedra za upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga   
5. 0019-005  Katedra za menadžment ljudskih resursa   
6. 0019-006  Katedra za menadžment i specijalizovane menadžment discipline   
7. 0019-007  Katedra za softversko inženjerstvo   
8. 0019-008  Katedra za informacione sisteme   
9. 0019-009  Katedra za matematiku   
10. 0019-010  Katedra za menadžment tehnologije, inovacija i održivog razvoja   
11. 0019-011  Katedra za računarski integrisanu proizvodnju i logistiku   
12. 0019-012  Katedra za menadžment i upravljanje projektima   
13. 0019-013  Katedra za menadžment kvaliteta i standardizaciju   
14. 0019-014  Katedra za organizaciju poslovnih sistema   
15. 0019-015  Katedra za industrijsko i menadžment inženjerstvo   
16. 0019-016  Katedra za finansijski menadžment i računovodstvo   
17. 0019-017  Katedra za upravljanje sistemima   
18. 0019-018  Katedra za elektronsko poslovanje   
19. 0019-019  Katedra za marketing menadžment i odnose s javnošću   
20. 0019-020  Laboratorija za multimedijalne komunikacije   
21. 0019-021  Centar za studije na engleskom jeziku   
22. 0019-022  Katedra za ekonomiju, poslovno planiranje i međunarodni menadžment   
23. 0019-023  Centar za ekološki menadžment i održivi razvoj   
Istraživači (254)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 12638  Danijel G. Aleksić  Matematika  Mladi istraživač 
2. 12290  Ognjen R. Anđelić  Organizacione nauke  Istraživač  10 
3. 11261  dr Jelena S. Anđelković  Lingvistika  Istraživač  15 
4. 03814  Jelena Z. Anđelković-Labrović  Organizacione nauke  Istraživač  38 
5. 09080  Nada V. Andrić  Matematika  Istraživač 
6. 09081  Bisera Andrić-Gušavac  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  67 
7. 03069  Nenad Aničić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  89 
8. 03758  Slobodan Antić  Organizacione nauke  Istraživač  78 
9. 12291  dr Ilija D. Antović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  28 
10. 03071  Slađan Babarogić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  82 
11. 12292  Nemanja M. Backović  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  10 
12. 03388  Vladimir M. Baltić  Matematika  Istraživač  58 
13. 09082  Dušan M. Barać  Organizacione nauke  Istraživač  81 
14. 03481  Slađana Barjaktarović-Rakočević  Organizacione nauke  Istraživač  117 
15. 01186  Dragana Bečejski-Vujaklija  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  285 
16. 12639  Vladimir I. Belča  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Mladi istraživač 
17. 03482  Slađana Benković  Organizacione nauke  Istraživač  271 
18. 12294  dr Srđa Bjeladinović  Informatika, teorija sistema  Istraživač 
19. 09083  Dragan Lj. Bjelica  Organizacione nauke  Istraživač  56 
20. 09084  Zorica M. Bogdanović  Organizacione nauke  Istraživač  149 
21. 09112  Marija S. Bogićević Sretenović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  28 
22. 02368  Vesna Bogojević-Arsić  Organizacione nauke  Istraživač  176 
23. 12336  dr Marija Boričić Joksimović  Matematika  Istraživač  18 
24. 23144  Tea Borozan    Istraživač 
25. 08014  Vojislav Božanić  Organizacione nauke  Istraživač  80 
26. 12337  Vukašin D. Brković  Matematika  Mladi istraživač 
27. 01665  Milica Bulajić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  180 
28. 01469  Vesna Cakeljić  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika  Istraživač  151 
29. 00114  Slobodan Ćamilović  Organizacione nauke  Istraživač  82 
30. 03770  mr Slavica Cicvarić Kostić  Marketing  Istraživač  90 
31. 12339  dr Marko D. Ćirović  Ekologija  Istraživač  46 
32. 03840  Biljana V. Cvetić  Organizacione nauke  Istraživač  56 
33. 12338  Nikola N. Cvetković  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Mladi istraživač 
34. 00933  Mirjana Čangalović  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  116 
35. 03826  Mladen Čudanov  Organizacione nauke  Istraživač  143 
36. 00115  Slobodan Dajović  Matematika  Istraživač  40 
37. 03876  Vesna Ž. Damnjanović  Marketing  Istraživač  222 
38. 12342  Miloš D. Danilović  Automatizacija, robotika, kontrolni inženjering  Istraživač  28 
39. 03828  Boris Delibašić  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  275 
40. 03773  dr Marijana S. Despotović-Zrakić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  327 
41. 01778  Vladan Devedžić  Veštačka inteligencija  Istraživač  172 
42. 09085  Veljko M. Dmitrović  Računovodstvo  Istraživač  81 
43. 09088  Aleksandar M. Đoković  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  52 
44. 12344  Anđela R. Đorđević  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač 
45. 03384  Jelena R. Đorđević  Matematika  Istraživač 
46. 10967  dr Lena S. Đorđević Milutinović  Organizacione nauke  Istraživač  68 
47. 12345  Anđelija D. Đorđević Tomić  Organizacione nauke  Istraživač 
48. 01063  Dragan Đorić  Matematika  Istraživač  85 
49. 09087  Ivana T. Dragović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  36 
50. 00555  Mirjana Drakulić  Pravo  Istraživač  160 
51. 00938  Ratimir Drakulić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  42 
52. 12640  Marija S. Đukić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Mladi istraživač 
53. 00158  Živko Dulanović  Organizacione nauke  Istraživač  131 
54. 08591  Dragan O. Đurić  Informatika, teorija sistema  Istraživač  23 
55. 09089  Mladen B. Đurić  Organizacione nauke  Istraživač  34 
56. 12293  Andrijana G. Džamić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač 
57. 12343  dr Dušan Ž. Džamić  Veštačka inteligencija  Istraživač  15 
58. 02102  Jovan Filipović  Organizacione nauke  Istraživač  244 
59. 00561  Vinka Filipović  Marketing  Istraživač  571 
60. 12681  Filip M. Furtula  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
61. 23147  Milena Gatić    Istraživač 
62. 12395  Željko S. Gavrić  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Mladi istraživač 
63. 12350  Ema Gligorijević  Marketing  Istraživač  11 
64. 12351  dr Maja G. Glogovac  Organizacione nauke  Istraživač  26 
65. 09086  Marina P. Ignjatović  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  66 
66. 02889  Bojan Ilić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  115 
67. 01482  Oliver Ilić  Organizacione nauke  Istraživač  89 
68. 12352  Predrag P. Imšić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
69. 12641  Sonja V. Ivančević  Organizacione nauke  Stručni ili tehnički saradnik 
70. 09090  Tatjana R. Ivanović  Organizacione nauke  Istraživač  19 
71. 09078  Nenad D. Ivezić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
72. 01124  mr Gordana D. Jakić  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika  Istraživač  24 
73. 03511  Ivan Janićijević  Organizacione nauke  Istraživač  13 
74. 02892  Radmila Janičić  Marketing  Istraživač  434 
75. 09091  Marija P. Janković  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
76. 02534  Ondrej Jaško  Organizacione nauke  Istraživač  414 
77. 03781  Sandra Jednak  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  76 
78. 12353  Olga A. Jejić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
79. 12359  Veljko M. Jeremić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  133 
80. 03838  Miloš Jevtić  Organizacione nauke  Istraživač  56 
81. 02895  Bojan D. Jovanović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  21 
82. 12669  Đorđe B. Jovanović    Mladi istraživač 
83. 12362  Ivona Z. Jovanović  Organizacione nauke  Istraživač  13 
84. 03841  Jelena Jovanović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  96 
85. 08710  Marko A. Jovanović  Nauka o finansijama  Istraživač 
86. 12360  Milica M. Jovanović  Ekonomija razvoja  Mladi istraživač  21 
87. 07653  Miloš Z. Jovanović  Organizacione nauke  Istraživač  47 
88. 00162  Petar Jovanović  Organizacione nauke  Istraživač  247 
89. 12361  Predrag P. Jovanović  Ciklična ekonomija  Istraživač 
90. 09092  Svetlana V. Jovanović  Organizacione nauke  Istraživač 
91. 12682  Jovana Ž. Jović  Lingvistika  Mladi istraživač 
92. 09093  Marija R. Jović  Marketing  Istraživač  33 
93. 03419  Saša Karapandžić  Organizacione nauke  Istraživač  11 
94. 12642  dr Ana Ž. Kićanović  Organizacione nauke  Istraživač  19 
95. 08708  dr Snežana Knežević  Nauka o finansijama  Istraživač  224 
96. 12673  dr Stefan N. Komazec  Organizacione nauke  Istraživač  30 
97. 26142  Ana Korunović    Istraživač 
98. 00466  Konstantin Kostić  Organizacione nauke  Istraživač  69 
99. 03207  Milica Kostić-Stanković  Marketing  Istraživač  272 
100. 03608  Ivana Kovačević  Psihologija  Istraživač  68 
101. 01693  Dragana Kragulj  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  162 
102. 09079  Srđan M. Krčo  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
103. 09095  Đorđe B. Krivokapić  Pravo  Istraživač  36 
104. 09094  Jovan M. Krivokapić  Organizacione nauke  Istraživač  51 
105. 12643  Branko V. Krsmanović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Mladi istraživač 
106. 12363  Stefan A. Krstović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
107. 03321  Marija Kuzmanović  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  144 
108. 12644  Ivana G. Kužet  Organizacione nauke  Mladi istraživač  12 
109. 12645  dr Aleksandra B. Labus  Tehnološke nauke  Istraživač  91 
110. 12646  Petar D. Lakčević  Veštačka inteligencija  Istraživač 
111. 09096  Milica M. Latinović  Nauka o finansijama  Istraživač  36 
112. 02797  Saša Lazarević  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  156 
113. 01498  Rade Lazović  Matematika  Istraživač  113 
114. 03109  Danica Lečić-Cvetković  Organizacione nauke  Istraživač  141 
115. 01321  Maja Levi-Jakšić  Organizacione nauke  Istraživač  228 
116. 26143  Dragica Ljubisavljević    Istraživač 
117. 12647  Miloš D. Ljubisavljević  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
118. 12364  Petar P. Lukovac  Informatika, teorija sistema  Mladi istraživač 
119. 05117  dr Ivan S. Luković  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  79 
120. 03002  Dragana Makajić-Nikolić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  165 
121. 12365  Mateja B. Manojlović  Psihologija  Istraživač 
122. 12366  Bojan M. Marčeta  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač 
123. 12368  dr Milica M. Maričić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  36 
124. 03324  Sanja Marinković  Organizacione nauke  Istraživač  93 
125. 01901  Zoran Marjanović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  128 
126. 02430  Aleksandar Marković  Organizacione nauke  Istraživač  262 
127. 12648  dr Vidan D. Marković  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač/ekspert  12 
128. 01902  Milan Martić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  271 
129. 03617  Jelena Martinović  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  10 
130. 12369  Marija T. Meršnik  Primenjena lingvistika, predavanje stranih jezika, sociolingvistika  Istraživač  14 
131. 00867  Dobrivoje Mihailović  Organizacione nauke  Istraživač  361 
132. 03786  Marko Mihić  Organizacione nauke  Istraživač  286 
133. 03499  Olivera Mihić  Matematika  Istraživač  42 
134. 02914  Ivana Mijatović  Organizacione nauke  Istraživač  123 
135. 23150  Mila Miladinović    Istraživač 
136. 01603  dr Slobodan M. Miladinović  Sociologija  Istraživač  187 
137. 12371  Nemanja B. Milanović  Nauka o finansijama  Istraživač  31 
138. 12372  dr Ivan Č. Milenković  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  38 
139. 12649  dr Nemanja S. Milenković  Matematička logika, teorija skupova, kombinatorika  Istraživač  28 
140. 12650  Aleksa D. Miletić  Tehnološke nauke  Mladi istraživač 
141. 12373  dr Miloš Milić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  18 
142. 03717  Tanja Milić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  26 
143. 01119  Vesna Milićević  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač  249 
144. 12394  Milorad R. Milinković  Organizacione nauke  Istraživač 
145. 12683  Maja M. Miljanić  Mikroelektronika  Mladi istraživač 
146. 00982  Gordana Milosavljević  Pedagogija i didaktika  Istraživač  429 
147. 09098  Miloš S. Milosavljević  Nauka o finansijama  Istraživač  89 
148. 12374  dr Pavle D. Milošević  Informatika, teorija sistema  Istraživač  52 
149. 09097  Miloš M. Milovanović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  66 
150. 12375  dr Radul M. Milutinović  Organizacione nauke  Istraživač  35 
151. 03853  Miroslav Minović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  106 
152. 12651  Dušan B. Mitrović  Geometrija, algebarska topologija  Mladi istraživač 
153. 12376  dr Zorica M. Mitrović  Organizacione nauke  Istraživač  31 
154. 00172  Živko Mitrović  Organizacione nauke  Istraživač  65 
155. 12670  Nada V. Mladenović  Matematika  Istraživač 
156. 09077  Nenad M. Mladenović  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  33 
157. 12377  Tamara Naumović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  10 
158. 02157  Siniša Nešković  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  62 
159. 03892  Ana Nikodijević  Privredno i trgovinsko pravo  Istraživač  27 
160. 12654  Andrea M. Nikolić  Pravo  Mladi istraživač  14 
161. 12378  Dejana S. Nikolić  Marketing  Istraživač  11 
162. 00289  Ilija Nikolić  Organizacione nauke  Istraživač  66 
163. 03126  Nebojša T. Nikolić  Matematika  Istraživač  36 
164. 12655  Ognjen S. Nikolić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Mladi istraživač 
165. 09099  Branka D. Novčić Korać  Marketing  Istraživač  15 
166. 03575  Tijana A. Obradović  Organizacione nauke  Istraživač  65 
167. 03789  Vladimir Lj. Obradović  Organizacione nauke  Istraživač  134 
168. 09100  Milan Ž. Okanović  Marketing  Istraživač  33 
169. 01250  Jasmina Omerbegović-Bijelović  Organizacione nauke  Istraživač  133 
170. 01251  Ranko Orlić  Organizacione nauke  Istraživač  343 
171. 12379  Ana R. Pajić Simović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  13 
172. 12656  dr Dragan S. Pamučar  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  263 
173. 03792  Biljana Panić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  55 
174. 03726  Ognjen Pantelić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  31 
175. 12657  Miloš D. Parežanin  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Mladi istraživač  27 
176. 12380  dr Gordana B. Pejović  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač 
177. 00374  Mile Pešaljević  Organizacione nauke  Istraživač  125 
178. 03237  Jasna Petković  Organizacione nauke  Istraživač  67 
179. 12684  dr Andrija A. Petrović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  29 
180. 00882  Bratislav Petrović  Informatika, teorija sistema  Istraživač  99 
181. 02713  Dejan Č. Petrović  Organizacione nauke  Istraživač  384 
182. 03797  Marko Petrović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač  15 
183. 02714  Nataša B. Petrović  Organizacione nauke  Istraživač  351 
184. 12381  Nikola D. Petrović  Andragogija, permanentno obrazovanje  Istraživač  13 
185. 09101  Ana M. Poledica  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  32 
186. 09838  Milena J. Popović  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  57 
187. 12658  Jelena Andreja N. Radaković  Tehnologija životne sredine, kontrola zagađivanja  Mladi istraživač  22 
188. 01723  Božidar Radenković  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  426 
189. 00140  Zoran Radojević  Organizacione nauke  Istraživač  95 
190. 12382  dr Milan R. Radojičić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  19 
191. 02830  Zoran Radojičić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  528 
192. 12383  dr Sandro I. Radovanović  Organizacione nauke  Istraživač  57 
193. 00510  Milić Radović  Organizacione nauke  Istraživač  141 
194. 12384  Teodora M. Rajković  Proizvodna tehnologija  Istraživač  20 
195. 09110  Ana S. Rakić  Organizacione nauke  Istraživač  25 
196. 12671  Nela M. Rakić  Računovodstvo  Istraživač  14 
197. 09557  Aleksandar M. Rakićević  Informatika, teorija sistema  Istraživač  47 
198. 12659  Jovana Đ. Rakićević  Organizacione nauke  Istraživač  33 
199. 09388  Zoran M. Rakićević  Organizacione nauke  Istraživač  54 
200. 11149  Jelena V. Ruso  Organizacione nauke  Istraživač  28 
201. 03900  Dušan Savić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  27 
202. 03246  Gordana Savić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  139 
203. 09102  Barbara P. Simeunović  Proizvodna tehnologija  Istraživač  44 
204. 02466  Dejan Simić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  203 
205. 23153  Milica Simić    Istraživač 
206. 11473  Teodora V. Slavinski  Organizacione nauke  Istraživač 
207. 03044  Dragoslav R. Slović  Organizacione nauke  Istraživač  113 
208. 12386  Željko N. Spasenić  Nauka o finansijama  Istraživač  26 
209. 12661  Petar Z. Stanimirović  Ekonomija razvoja  Mladi istraživač 
210. 12387  Jelica G. Stanojević  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač 
211. 02611  Milan J. Stanojević  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  119 
212. 12388  Selena D. Stanojević  Marketing  Istraživač 
213. 09103  Vojislav S. Stanojević  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  17 
214. 00773  dr Dušan Starčević  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  419 
215. 23154  Ivan Stefanović    Istraživač 
216. 23155  Marija Stojanov    Istraživač 
217. 09104  Dragana D. Stojanović  Proizvodna tehnologija  Istraživač  55 
218. 02477  Milica A. Stojanović  Matematika  Istraživač  30 
219. 12662  Tatjana D. Stojanović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  17 
220. 12663  Dejan V. Stojimirović  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač 
221. 02616  Biljana A. Stošić  Organizacione nauke  Istraživač  181 
222. 02738  Milija M. Suknović  Rukovođenje preduzećima  Istraživač  282 
223. 09105  Zoran V. Ševarac  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  22 
224. 12389  Milica S. Škembarević  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
225. 12672  dr Uroš Šošević  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  27 
226. 03560  Velimir Štavljanin  Marketing  Istraživač  232 
227. 03517  dr Vesna P. Todorčević  Matematika  Istraživač  43 
228. 12390  Ivan B. Todorović  Organizacione nauke  Istraživač  31 
229. 09106  Marija Lj. Todorović  Organizacione nauke  Istraživač  60 
230. 09107  Danijela V. Toljaga Nikolić  Organizacione nauke  Istraživač  44 
231. 09108  Ivan B. Tomašević  Proizvodna tehnologija  Istraživač  45 
232. 09109  Bojan B. Tomić  Veštačka inteligencija  Istraživač  17 
233. 12391  Biljana Lj. Tošić  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika  Istraživač 
234. 03906  Selena Totić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  14 
235. 09111  Nina S. Turajlić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  16 
236. 02060  Dragan V. Vasiljević  Organizacione nauke  Istraživač  162 
237. 23156  Aleksandar Vićentijević    Istraživač 
238. 02952  Siniša Vlajić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  228 
239. 03909  Tamara R. Vlastelica  Marketing  Istraživač  60 
240. 01173  Milica Vučković  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač  83 
241. 12664  Jana M. Vugdelija  Organizacione nauke  Mladi istraživač 
242. 00536  Vera Vujčić  Matematika  Istraživač  112 
243. 01174  Mirko B. Vujošević  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  275 
244. 08694  Milan Ž. Vukićević  Organizacione nauke  Istraživač  37 
245. 02205  Dragan V. Vukmirović  Organizacione nauke  Istraživač  171 
246. 12665  dr Jovanka A. Vukmirović  Organizacione nauke  Istraživač  41 
247. 00107  Nahod Vuković  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  126 
248. 26144  Milan Zajić    Istraživač 
249. 12392  Nikola Z. Zornić  Statistika, operaciono istraživanje, programiranje, aktuarska matematika  Istraživač  15 
250. 12666  Milica M. Zukanović  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Mladi istraživač 
251. 01292  Nevenka Žarkić-Joksimović  Organizacione nauke  Istraživač  279 
252. 12393  Ivona D. Živković  Sociologija  Istraživač 
253. 03381  Nedeljko D. Živković  Organizacione nauke  Istraživač  83 
254. 03911  Srđan Živković  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
Istraživački projekti (21)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. ON-174020  Geometrija i topologija mnogostrukosti, klasična mehanika i integrabilni dinamički sistemi  1.1.2011 - 31.12.2019  Vladimir Dragović  
2. III-47003  Infrastruktura za elektronski podržano učenje u Srbiji  1.1.2011 - 31.12.2019  Vladan Devedžić   332 
3. III-44010  Inteligentni sistemi za razvoj softverskih proizvoda i podršku poslovanja zasnovani na modelima  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Ivan S. Luković   210 
4. III-41008  Interakcija etiopatogenetskih mehanizama parodontopatije i paeriimplantitisa sa sistemskim bolestima današnjice  1.1.2011 - 31.12.2019  Vojislav Leković   68 
5. III-47006  Istraživanje demografskih fenomena u funkciji javnih politika u Srbiji  1.1.2011 - 31.12.2019   
6. III-47005  Istraživanje i razvoj platforme za naučnu podršku u odlučivanju i upravljanju naučnim i tehnološkim razvojem u Srbiji  1.1.2011 - 31.12.2019    719 
7. ON-179081  Istraživanje savremenih tendencija strateškog upravljanja primenom specijalizovanih menadžment disciplina u funkciji konkurentnosti srpske privrede  1.1.2011 - 31.12.2019  Dejan Č. Petrović   839 
8. III-41023  Kancer i trudnoća  1.1.2011 - 31.12.2019  Vesna Kesić   64 
9. ON-174010  Matematički modeli i metode optimizacije velikih sistema  1.1.2011 - 31.12.2019    18 
10. ON-174024  Metode funkcionalne i harmonijske analize i PDJ sa singularitetima  1.1.2011 - 31.12.2019  Stevan Pilipović   69 
11. TR-33044  Monitoring i adaptivno upravljanje rizikom u površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina  1.1.2011 - 31.12.2019    31 
12. TR-35045  Naučno-tehnološka podrška unapređenju bezbednosti specijalnih drumskih i šinskih vozila  1.1.2011 - 31.12.2019  Vladimir M. Popović   331 
13. III-44007  Nove informacione tehnologije za analitičko odlučivanje bazirane na organizaciji eksperimenta i opservaciji i njihova primena u biološkim, ekonomskim i sociološkim sistemima  1.1.2011 - 31.12.2019   
14. TR-36033  Podrška održivom razvoju sistema vazdušnog saobraćaja Republike Srbije  1.1.2011 - 31.12.2019  Vojin Tošić   44 
15. TR-32013  Primena multimodalne biometrije u menadžmentu identiteta  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Dušan Starčević   584 
16. ON-174031  Primena računarske tehnike u eksperimentalnoj fizici čvrstog stanja  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Marijana S. Despotović-Zrakić   361 
17. ON-174025  Problemi Nelinearne analize, Teorije operatora, Topologije i primene  1.1.2011 - 31.12.2019  Vladimir R. Rakočević   106 
18. ON-174017  Prostori funkcija i operatori na njima  1.1.2011 - 31.12.2019  Miroljub J. Jevtić   12 
19. ON-174026  Reprezentacije logičkih struktura i formalnih jezika i njihove primene u računarstvu  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Silvia Gilezan   73 
20. ON-174033  Teorija grafova i matematičko programiranje sa primenama u hemiji i računarstvu  1.1.2011 - 31.12.2019  Tatjana Davidović   73 
21. ON-179074  Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija  1.1.2011 - 31.12.2019    579 
Međunarodni projekti (1)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac
1. FP6-IST-ATHENA-72762  Advanced technologies for interoperability of heterogeneous enterprise networks and their applications  1.2.2004 - 31.3.2007   
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 021-01-17/16, od 30.06.2011. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno