Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke "Vinča" - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P000  Prirodno-matematičke nauke   
T000  Tehnološke nauke   
B000  Biomedicinske nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.00.00  Prirodno-matematičke nauke     
2.00.00  Tehničke nauke     
3.00.00  Medicinske nauke     
4.00.00  Biotehničke nauke     
Istraživačke grupe (22)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0094-001  Laboratorija za fiziku   
2. 0094-002  Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku   
3. 0094-003  Laboratorija za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije   
4. 0094-004  Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku   
5. 0094-005  Laboratorija za atomsku fiziku   
6. 0094-006  Laboratorija za fizičku hemiju   
7. 0094-007  Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje   
8. 0094-008  Centar za permanentno obrazovanje   
9. 0094-009  Laboratorija za radioisotope   
10. 0094-010  Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku   
11. 0094-011  Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju   
12. 0094-012  Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine   
13. 0094-013  Laboratorija za termotehniku i energetiku   
14. 0094-014  Centar za nuklearne tehnologije i istraživanja   
15. 0094-015  Centar za motore i vozila   
16. 0094-016  Laboratorija za materijale   
17. 0094-017  Centar za multidisciplinarna istraživanja i inženjering   
18. 0094-018  Spoljnotrgovinski promet   
19. 0094-019  Centar za protiveksplozionu zaštitu   
20. 0094-020  Biro za sertifikaciju   
21. 0094-021  Zajedničke službe (tehničke i administrativne službe)   
22. 0094-022  Istraživači   
Istraživači (639)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 07716  Nadica Abazović  Hemija  Istraživač 
2. 18870  Anamarija Abu El Rub    Istraživač 
3. 18871  Danka Aćimović    Istraživač 
4. 07726  Miroslav Adžić  Histologija, citohemija, kultura tkiva  Istraživač  26 
5. 07727  Petar R. Adžić  Atomska i molekulska fizika  Istraživač  20 
6. 18872  Tatjana Agatonović-Jovin    Istraživač 
7. 07734  Dragan Alavantić  Genetika, citogenetika  Istraživač  28 
8. 07737  Marko Aleksendrić  Istraživanje energije  Istraživač 
9. 18875  Jovana Anđelković    Istraživač 
10. 18874  Miroslav Anđelković    Istraživač 
11. 07776  Velibor Đ. Andrić  Hemija  Istraživač  22 
12. 07777  Željka Andrić  Hemija  Istraživač 
13. 07785  Bratislav Antić  Fizika  Istraživač 
14. 07789  Dragoljub Antić  Nuklearna fizika  Istraživač  48 
15. 18876  Željka Antić    Istraživač 
16. 07803  Vojislav Aranđelović  Elektronika  Istraživač 
17. 18877  Nevena Arsenijević    Istraživač 
18. 18878  Vladimir Atanasoski    Istraživač 
19. 18879  Aleksandar Atić    Istraživač 
20. 07822  Ivana Avramović  Fizika  Istraživač 
21. 07829  Biljana M. Babić  Kompozitni materijali  Istraživač  26 
22. 18880  Bojana Babić    Istraživač 
23. 07831  Dragan M. Babić  Fizika  Istraživač  13 
24. 07838  Branka Babić-Stojić  Fizika poluprovodnika  Istraživač 
25. 08711  Vladan Bajić  Genetika, citogenetika  Istraživač  17 
26. 07853  Vukman Bakić  Gasovi, dinamika fluida, plazma  Istraživač  27 
27. 07857  Roman Balvanović  Nuklearna fizika  Istraživač 
28. 18881  Katarina Banjac    Istraživač 
29. 07858  Ana Banjac-Čanak  Histologija, citohemija, kultura tkiva  Istraživač 
30. 18882  Tanja Barudžija    Istraživač 
31. 18883  Katarina Batalović    Istraživač 
32. 18884  Petar Beličev    Istraživač 
33. 07896  dr Petra P. Beličev  Fizika  Istraživač 
34. 07899  Srđan Belošević  Termički inženjering, primenjena termodinamika  Istraživač  19 
35. 07900  Jelena Belošević-Čavor  Fizika poluprovodnika  Istraživač 
36. 07928  Nataša Bibić  Atomska i molekulska fizika  Istraživač  14 
37. 07956  Jovan Blanuša  Fizika  Istraživač 
38. 07960  Ilija Bobić  Kompozitni materijali  Istraživač  50 
39. 18886  Katarina Bobić    Istraživač 
40. 07963  Žarko Bogdanov  Atomska i molekulska fizika  Istraživač  10 
41. 07964  Goran Bogdanović  Strukturna hemija  Istraživač  19 
42. 07979  Tijana Bojić  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija  Istraživač 
43. 07982  Boško Bojović  Fizika  Istraživač 
44. 18889  Aleksandra Bondžić    Istraživač 
45. 07998  Duško Borka  Kondenzovane materije: struktura, termičke i mehaničke karakteristike, kristalografija, fazna ravnoteža  Istraživač  10 
46. 07999  Vesna Borka-Jovanović  Kondenzovane materije: elektronska struktura, električne, magnetne i optičke karakteristike, supraprovodnici, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija  Istraživač 
47. 18890  Marko Bošković    Istraživač 
48. 08007  Snežana Bošković  Kompozitni materijali  Istraživač  12 
49. 08013  Dušan Božanić  Fizika  Istraživač 
50. 08015  Dušan Božić  Tehnologija materijala  Istraživač  24 
51. 08021  Desanka Božin  Molekularna biofizika  Istraživač 
52. 18892  Nevena Božinović    Istraživač 
53. 18894  Ana Božović    Istraživač 
54. 18893  Predrag Božović    Istraživač 
55. 08022  Ivanka Božović-Jelisavčić  Fizika  Istraživač 
56. 18895  Ivan Bracanović    Istraživač 
57. 08023  Ivica Bradarić  Matematička i opšta teorijska fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativitet, gravitacija, statistička fizika  Istraživač 
58. 18896  Predrag Bralović    Istraživač 
59. 18897  Tanja Brdarić    Istraživač 
60. 18898  Mikhail Brik    Istraživač 
61. 18899  Željka Brkić    Istraživač 
62. 18900  Snežana Brković-Miulović    Istraživač 
63. 18901  Maja Bubić    Istraživač 
64. 08037  Dušan Bučevac  Istraživanje energije  Istraživač 
65. 18902  Milica Budimir    Istraživač 
66. 18903  Kolja Bugarski    Istraživač 
67. 18904  Jovana Buha-Marković    Istraživač 
68. 08056  Nenad Bundaleski  Atomska i molekulska fizika  Istraživač 
69. 18905  Vladimir Bursać    Istraživač 
70. 18906  Svetlana Butulija    Istraživač 
71. 18907  Milica Carević    Istraživač 
72. 08077  Božidar Cekić  Kondenzovane materije: elektronska struktura, električne, magnetne i optičke karakteristike, supraprovodnici, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija  Istraživač 
73. 18909  Jovan Ciganović    Istraživač 
74. 08096  Olivera F. Ciraj-Bjelac  Klinička fizika, radiologija, tomografija, medicinska instrumentacija  Istraživač  34 
75. 18910  Aleksandar Ćirić    Istraživač 
76. 08110  Saša Ćirković  Fizika  Istraživač 
77. 18914  Marko Ćosić    Istraživač 
78. 18915  Nenad Crnomarković    Istraživač 
79. 18916  Mirjana Ćujić    Istraživač 
80. 18917  Tijana Ćulafić    Istraživač 
81. 18920  Milica Ćurčić    Istraživač 
82. 18921  Dejan Cvetinović    Istraživač 
83. 18922  Mirjana Cvetković    Istraživač 
84. 01470  Đurđe Cvijović  Fizička hemija  Istraživač 
85. 11027  dr Ivana Lj. Cvijović-Alagić  Tehnologija materijala  Istraživač  13 
86. 08062  Tamara Čajkovski  Kondenzovane materije: struktura, termičke i mehaničke karakteristike, kristalografija, fazna ravnoteža  Istraživač 
87. 08068  Marija Čančarević  Kompozitni materijali  Istraživač 
88. 08069  Dragana Čanić  Sigurnosna tehnologija  Istraživač 
89. 18908  Maria Čebela    Istraživač 
90. 08082  Igor Čeliković  Nuklearna fizika  Istraživač  14 
91. 08086  Ljiljana Čerović  Tehnologija materijala  Istraživač 
92. 08087  Dalibor Čevizović  Gasovi, dinamika fluida, plazma  Istraživač 
93. 18911  Đuro Čokeša    Istraživač 
94. 18912  Mirjana Čolović    Istraživač 
95. 18913  Mirjana Čomor    Istraživač 
96. 18919  Aleksandar Čupić    Istraživač 
97. 18923  Marina Dabetić    Istraživač 
98. 18924  Ljubica Đačanin-Far    Istraživač 
99. 18925  Dragoljub Dakić    Istraživač 
100. 18926  Danijela Danilović    Istraživač 
101. 18928  Miloš Davidović    Istraživač 
102. 18927  Radoslav Davidović    Istraživač 
103. 08723  Miroslav Demajo  Molekularna biofizika  Istraživač 
104. 18930  Aleksandar Devečerski    Istraživač 
105. 18931  Damir Devetak    Istraživač 
106. 18932  Aleksandra Dimitrijević    Istraživač 
107. 08588  Bogomir Dimitrijević  Nuklearna medicina, radiobiologija  Istraživač  10 
108. 18933  Slavko Dimović    Istraživač 
109. 18934  Aleksandar Dobrosavljević    Istraživač 
110. 18935  Vladimir Dodevski    Istraživač 
111. 18936  Radovan Dojčilović    Istraživač 
112. 18937  Divna Đokić    Istraživač 
113. 18938  Vladimir Đoković    Istraživač 
114. 18940  Ana Đorđević    Istraživač 
115. 18944  Ivana Đorđević    Istraživač 
116. 18939  Katarina Đorđević    Istraživač 
117. 18942  Miloš Đorđević    Istraživač 
118. 18943  Neda Đorđević    Istraživač 
119. 18941  Tijana Đorđević    Istraživač 
120. 18945  Vesna Đorđević    Istraživač 
121. 18946  Slađana Dorontić    Istraživač 
122. 18947  Snežana Dragović    Istraživač 
123. 18949  Aleksandar Dragutinović    Istraživač 
124. 18948  Siniša Dragutinović    Istraživač 
125. 18950  Dunja Drakulić    Istraživač  12 
126. 18952  Miroslav Dramićanin    Istraživač 
127. 18951  Tatjana Dramićanin    Istraživač 
128. 18953  Tamara Drljača    Istraživač 
129. 01204  Vujo R. Drndarević  Elektronika  Istraživač  43 
130. 08421  Slađana Dronjak-Čučaković  Biohemija, metabolizam  Istraživač  19 
131. 18954  Duško Dudić    Istraživač 
132. 18955  Mirjana Đurašević    Istraživač 
133. 18956  Tamara Đurić-Delić    Istraživač 
134. 08116  Adela Egelja  Keramički i praškasti materijali  Istraživač 
135. 18957  Marija Egerić    Istraživač 
136. 08121  Aleksandar Erić  Termički inženjering, primenjena termodinamika  Istraživač 
137. 08123  Marko Erić  Fizika  Istraživač 
138. 08124  Milić Erić  Termički inženjering, primenjena termodinamika  Istraživač 
139. 18958  Harisa Ferizović    Istraživač 
140. 08133  Dragana Filipović  Neurologija, neuropsihologija, neurofiziologija  Istraživač 
141. 18959  Jelena Filipović-Tričković    Istraživač 
142. 18960  Ester Francija    Istraživač 
143. 18961  Brankica Gajić    Istraživač 
144. 08154  Maja Gajić-Kvaščev  Tehnologija životne sredine, kontrola zagađivanja  Istraživač  17 
145. 08159  Biljana Gaković  Kondenzovane materije: elektronska struktura, električne, magnetne i optičke karakteristike, supraprovodnici, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija  Istraživač 
146. 08160  Slobodanka Galović  Atomska i molekulska fizika  Istraživač  12 
147. 08174  Ljubica Gavrilović  Molekularna biofizika  Istraživač  21 
148. 18963  Tamara Gavrilović    Istraživač 
149. 18964  Branislava Gemović    Istraživač 
150. 18965  Jelena Georgijević    Istraživač 
151. 18966  Jelena Georgijević    Istraživač 
152. 26176  Marija Gizdavić-Nikolaidis    Istraživač 
153. 18967  Emilija Glavonić    Istraživač 
154. 08184  Goran Gligorić  Atomska i molekulska fizika  Istraživač 
155. 08191  Sanja Glišić  Biohemija, metabolizam  Istraživač  14 
156. 18968  Marko Gloginjić    Istraživač 
157. 08206  Dušan Golobočanin  Fizička hemija  Istraživač 
158. 08216  Bratislav Goncić  Atomska i molekulska fizika  Istraživač 
159. 08223  Jelica Grahovac  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač 
160. 08224  Nebojša Grahovac  Termički inženjering, primenjena termodinamika  Istraživač 
161. 08290  Jasmina Grbović-Novaković  Kompozitni materijali  Istraživač  12 
162. 18969  Ivana Grković    Istraživač 
163. 08303  Zoran Gršić  Tehnologija životne sredine, kontrola zagađivanja  Istraživač 
164. 08308  Borislav Grubor  Termički inženjering, primenjena termodinamika  Istraživač 
165. 18972  Marija Grujičić    Istraživač 
166. 18973  Sanja Grujović-Zdolšek    Istraživač 
167. 18974  Jelena Gulicovski    Istraživač 
168. 18975  Ivana Guševac-Stojanović    Istraživač 
169. 08326  Miodrag Gužvić  Nuklearna medicina, radiobiologija  Istraživač 
170. 08331  Ljupčo Hadžievski  Atomska i molekulska fizika  Istraživač  13 
171. 18976  Milivoje Hadžijojić    Istraživač 
172. 08342  Anica Horvat  Razvojna biologija, rast (životinja), ontogeneza, embriologija  Istraživač  16 
173. 08357  Anđelija Ž. Ilić  Fizika  Istraživač 
174. 18979  Bojana Ilić    Istraživač 
175. 08370  Nenad Ilić  Tehnologija materijala  Istraživač 
176. 18977  Nikola Ilić    Istraživač 
177. 18978  Slobodan Ilić    Istraživač 
178. 18980  Svetlana Ilić    Istraživač 
179. 08381  Želmira Ilić  Medicina rada, industrijska medicina  Istraživač 
180. 08380  Esma R. Isenović  Biohemija, metabolizam  Istraživač  29 
181. 18982  Marija Ivanović    Istraživač 
182. 18983  Marija Ivanović    Istraživač 
183. 18981  Milutin Ivanović    Istraživač 
184. 08599  Nenad Ivanović  Nuklearna fizika  Istraživač 
185. 18984  Valentin Ivanovski    Istraživač 
186. 18985  Zoran Ivić    Istraživač 
187. 18987  Sanja Ivković    Istraživač 
188. 18986  Tamara Ivković    Istraživač 
189. 18990  Bojan Ž. Janković  Termički inženjering, primenjena termodinamika  Istraživač  16 
190. 18991  Drina Janković    Istraživač 
191. 18988  Marija Janković    Istraživač 
192. 18989  Milica Janković    Istraživač 
193. 18992  Ljiljana Janković-Mandić    Istraživač 
194. 18993  Marija Ječmenica-Dučić    Istraživač 
195. 18995  Ivana Jelić    Istraživač 
196. 18994  Marko Jelić    Istraživač 
197. 18996  Ana Jocić    Istraživač 
198. 08435  Gordana Joksić  Fizička hemija  Istraživač  22 
199. 18997  Ivana Joksić    Istraživač 
200. 18998  Dragana Jordanov    Istraživač 
201. 19004  Aleksandra Jovanović    Istraživač 
202. 19007  Dunja Jovanović    Istraživač 
203. 25842  Ivan Jovanović    Istraživač 
204. 19003  Maja Jovanović    Istraživač 
205. 19001  Marina Jovanović    Istraživač 
206. 18999  Milan Jovanović    Istraživač 
207. 19000  Rastko Jovanović    Istraživač 
208. 19006  Sonja Jovanović    Istraživač 
209. 19002  Uroš Jovanović    Istraživač 
210. 19005  Zoran Jovanović    Istraživač 
211. 10463  dr Zoran M. Jovanović  Fizička hemija  Istraživač 
212. 19008  Snežana Jovanović-Ćupić    Istraživač 
213. 19009  Svetlana Jovanović-Vučetić    Istraživač 
214. 19010  Milena Jovašević-Stojanović    Istraživač  59 
215. 19011  Mihajlo Jović  Hemija  Istraživač  11 
216. 19012  Nataša Jović-Orsini    Istraživač 
217. 19013  Goran Kačarević    Istraživač 
218. 19014  Zorica Kačarević-Popović    Istraživač 
219. 19015  Ana Kalijadis    Istraživač  13 
220. 19016  Ana Kalinić    Istraživač 
221. 19017  Branka Kaluđerović    Istraživač 
222. 19018  Aleksandar Kandić    Istraživač 
223. 19019  Irina Kandić    Istraživač 
224. 19020  Ana Kapidžić    Istraživač 
225. 19021  Đorđe Kapuran    Istraživač 
226. 19022  Aleksandar Karakašević    Istraživač 
227. 08753  Jelena Kasapović  Molekularna biofizika  Istraživač 
228. 19023  Đurica Katnić    Istraživač 
229. 19024  Dejan Kepić    Istraživač 
230. 19025  Otilija Keta    Istraživač 
231. 19026  Danilo Kisić    Istraživač 
232. 19027  Duška Kleut    Istraživač 
233. 19028  Ljiljana Kljajević    Istraživač 
234. 19029  Nataša Knežević    Istraživač 
235. 19030  Sanja Knežević    Istraživač 
236. 19032  Andrea Kojić    Istraživač 
237. 19031  Marija Kojić    Istraživač 
238. 19033  Nikola Kokanov    Istraživač 
239. 19034  Maja Kokunešoski    Istraživač 
240. 19035  Ana Kolaković    Istraživač 
241. 19036  Ivana Kolić    Istraživač 
242. 19037  Ivana Komatina    Istraživač 
243. 19038  Goran Korićanac    Istraživač  41 
244. 08448  Lela Korićanac  Molekularna biofizika  Istraživač 
245. 19039  Danka Kostadinović    Istraživač 
246. 19040  Milan Kostić    Istraživač 
247. 19041  Života Kostić    Istraživač 
248. 19042  Dušan Kostoski    Istraživač 
249. 19043  Vasil Koteski    Istraživač 
250. 19044  Marija Kovačević    Istraživač 
251. 19045  Bojana Kožik    Istraživač 
252. 19046  Milan Kragović    Istraživač 
253. 19047  Milena Krajnović    Istraživač 
254. 19048  Jelena Krneta-Nikolić    Istraživač 
255. 19050  Miomir Krsmanović    Istraživač 
256. 19053  Aleksandar Krstić    Istraživač 
257. 19054  Jelena Krstić    Istraživač 
258. 19052  Maja Krstić    Istraživač 
259. 19051  Sanja Krstić    Istraživač 
260. 19049  Jelena Kršić    Istraživač 
261. 25143  Koviljka Krtolica-Žikić  Biomedicinske nauke  Istraživač 
262. 19055  Nikola Kržanović    Istraživač 
263. 19056  Ksenija Kumrić    Istraživač 
264. 19057  Sandra Kurko    Istraživač 
265. 08620  Vladan Kusigerski  Kondenzovane materije: elektronska struktura, električne, magnetne i optičke karakteristike, supraprovodnici, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija  Istraživač 
266. 19058  Jovana Kuveljić    Istraživač 
267. 19059  Sanja Kuzman    Istraživač 
268. 19060  Bojana Kuzmanović    Istraživač 
269. 19061  Slađana Laketić    Istraživač 
270. 19062  Nemanja Latas    Istraživač 
271. 19063  Petar Laušević    Istraživač 
272. 19064  Zoran Laušević    Istraživač 
273. 19065  Dajana Lazarević    Istraživač 
274. 19066  Tamara Lazarević-Pašti    Istraživač 
275. 08621  Nenad Đ. Lazarov  Kondenzovane materije: elektronska struktura, električne, magnetne i optičke karakteristike, supraprovodnici, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija  Istraživač 
276. 19067  Vesna Lazić    Istraživač 
277. 08766  Emilija Lazić Ilić  Molekularna biofizika  Istraživač 
278. 19068  Ivan Lazović    Istraživač  11 
279. 12699  dr Andreja R. Leskovac  Prirodno-matematičke nauke  Istraživač  10 
280. 19069  Radmila Lišanin    Istraživač 
281. 19070  Vesna Lojpur    Istraživač 
282. 19071  Nikola Lukić    Istraživač 
283. 19072  Iva Lukić-Simić    Istraživač 
284. 19074  Aleksa Luković    Istraživač 
285. 19073  Jelena Luković    Istraživač 
286. 19075  Nataša Mačak    Istraživač 
287. 19076  Mirjana Mačvanin    Istraživač 
288. 19077  Aleksandar Maksić    Istraživač 
289. 19078  Vesna Maksimović    Istraživač  15 
290. 19079  Danijela Maksin    Istraživač 
291. 19080  Jelena Maletaškić    Istraživač 
292. 19081  Slobodan Maletić    Istraživač 
293. 19082  Aleksandra Maluckov    Istraživač 
294. 08623  Vesna Mandušić  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač  14 
295. 19083  Slađana Marić    Istraživač 
296. 19084  Ana Marinković    Istraživač 
297. 19085  Jelena Marinković    Istraživač 
298. 19086  Dragana Marinković-Jovanović    Istraživač 
299. 19087  Milena Marinović-Cincović    Istraživač 
300. 19091  Jelena Marković    Istraživač 
301. 19090  Mirjana Marković    Istraživač 
302. 19088  Tatjana Marković    Istraživač 
303. 19089  Zoran Marković    Istraživač 
304. 19092  Zoran Marković    Istraživač 
305. 19093  Jelena Martinović    Istraživač 
306. 19096  Zoran Masoničić    Istraživač 
307. 19095  Dijana Mašojević    Istraživač 
308. 19099  Vasilije Matić    Istraživač 
309. 08626  Vladimir M. Matić  Kondenzovane materije: elektronska struktura, električne, magnetne i optičke karakteristike, supraprovodnici, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija  Istraživač 
310. 19098  Zoran Matić    Istraživač 
311. 19100  Milica Matijević    Istraživač 
312. 19102  Branko Matović    Istraživač  34 
313. 19101  Ljiljana Matović    Istraživač 
314. 19103  Mina Medić    Istraživač 
315. 19104  Mirjana Medić-Ilić    Istraživač 
316. 19105  Slađana Meseldžija    Istraživač 
317. 19106  Sara Mijaković    Istraživač 
318. 19107  Vedran Milanković    Istraživač 
319. 19110  Igor Milanović    Istraživač 
320. 19109  Tamara Milanović    Istraživač 
321. 19108  Zorana Milanović    Istraživač 
322. 19112  Katarina Milenković    Istraživač 
323. 19111  Mila Milenković    Istraživač 
324. 19113  Marjan Miletić    Istraživač 
325. 19114  Jadranka Miletić-Vukajlović    Istraživač 
326. 19115  Jelena Milić    Istraživač 
327. 19116  Mirjana Milić    Istraživač 
328. 19118  Aleksandar Milićević    Istraživač 
329. 19117  Bojana Milićević    Istraživač 
330. 19119  Jelena Milićević    Istraživač 
331. 08783  Zorka Milićević  Molekularna biofizika  Istraživač 
332. 19120  Dejan Miličević    Istraživač 
333. 19121  Dušan Milivojević    Istraživač 
334. 19122  Vujo Miljević    Istraživač 
335. 19123  Tatjana Miljojčić    Istraživač 
336. 19125  Minja Milosavljević    Istraživač 
337. 19124  Momir Milosavljević    Istraživač 
338. 19127  Jovan Milošević    Istraživač 
339. 19126  Milica Milošević    Istraživač 
340. 19128  Nenad Milošević    Istraživač 
341. 19129  Sanja Milošević-Govedarović    Istraživač 
342. 26177  Gordana Milutinović    Istraživač 
343. 19130  Nada Milutinović    Istraživač 
344. 19131  Tamara Minović-Arsić    Istraživač 
345. 19132  Nikola Mirkov    Istraživač  19 
346. 19134  Marija Mirković    Istraživač 
347. 19133  Miljana Mirković    Istraživač 
348. 19135  Aleksandra Mišović    Istraživač 
349. 19136  Miloš Mitić    Istraživač 
350. 08638  Miodrag Mitrić  Kondenzovane materije: elektronska struktura, električne, magnetne i optičke karakteristike, supraprovodnici, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija  Istraživač  33 
351. 19138  Kristina Mitrović    Istraživač 
352. 19139  Nataša Mitrović    Istraživač 
353. 19140  Stefan Mitrović    Istraživač 
354. 19141  Anđela Mitrović-Rajić    Istraživač 
355. 19143  Anita Mladenović    Istraživač 
356. 19142  Milica Mladenović    Istraživač 
357. 19144  Nataša Mladenović-Nikolić    Istraživač 
358. 19145  Milan Momčilović    Istraživač 
359. 19146  Miloš Momčilović    Istraživač 
360. 19147  Tatjana Momić    Istraživač 
361. 19148  Ana Mraković    Istraživač 
362. 19149  Željko Mravik    Istraživač 
363. 19150  Dragoslav Mrđa    Istraživač 
364. 19151  Blagoje Murganić    Istraživač 
365. 19153  Biljana Mušicki    Istraživač 
366. 19154  Jasmina Mušović    Istraživač 
367. 19155  Laslo Nađđerđ    Istraživač 
368. 19156  Branislav Nastasijević  Biohemija, metabolizam  Istraživač 
369. 19158  Andrijana Nedeljković    Istraživač 
370. 19157  Jovan Nedeljković    Istraživač 
371. 19159  Milica Nedić    Istraživač 
372. 19161  Milica Nemoda    Istraživač 
373. 19160  Stevan Nemoda    Istraživač 
374. 19163  Miloš Nenadović    Istraživač 
375. 19162  Snežana Nenadović    Istraživač 
376. 19166  Aleksandra Nešić    Istraživač 
377. 19165  Maja Nešić    Istraživač 
378. 19164  Mioljub Nešić    Istraživač 
379. 19167  Nebojša Nešković    Istraživač 
380. 19168  Olivera Nešković    Istraživač 
381. 08640  Ana Nićiforović  Nuklearna medicina, radiobiologija  Istraživač 
382. 19169  Emilija Nidžović    Istraživač 
383. 19170  Dušan Nikezić    Istraživač 
384. 19171  Dragana Nikolić    Istraživač 
385. 19175  Katarina Nikolić    Istraživač 
386. 19174  Nadežda Nikolić    Istraživač 
387. 19172  Nikolina Nikolić    Istraživač 
388. 19173  Violeta Nikolić    Istraživač 
389. 19176  Ivana Nikolić-Aleksić    Istraživač 
390. 19177  Marija Nišavić    Istraživač 
391. 19178  Neda Nišić    Istraživač 
392. 19179  Mirjana Novaković    Istraživač 
393. 08644  Nikola Novaković  Nuklearna fizika  Istraživač 
394. 19180  Slađana Novaković    Istraživač 
395. 19181  Milan Obradović    Istraživač 
396. 12904  dr Miloš Ognjanović  Hemija  Istraživač 
397. 19182  Mia Omerašević    Istraživač 
398. 19183  Marko Orozović    Istraživač 
399. 08804  Snežana B. Pajović  Molekularna biofizika  Istraživač  24 
400. 22558  Mila Pandurović    Istraživač 
401. 19184  Anastasija Panić    Istraživač 
402. 19185  Marija Pantelić    Istraživač 
403. 19186  Tijana Pantić    Istraživač 
404. 19187  Jelena Papan    Istraživač 
405. 19189  Bojana Paskaš-Mamula    Istraživač 
406. 19188  Snežana Pašalić    Istraživač 
407. 19190  Vladimir Pavkov    Istraživač 
408. 19191  Ivan Pavlović    Istraživač 
409. 19192  Marija Pavlović    Istraživač 
410. 19193  Pavle Pavlović    Istraživač 
411. 19194  Milica Pejčić    Istraživač 
412. 19195  Milan Pejić    Istraživač 
413. 08807  Snežana Pejić  Fiziologija  Istraživač  15 
414. 19196  Ivana Perić    Istraživač 
415. 19197  Marko Perić    Istraživač 
416. 19198  Jovana Periša    Istraživač 
417. 19200  Ivana Perović    Istraživač 
418. 19201  Marija Perović    Istraživač 
419. 19199  Vladimir Perović    Istraživač 
420. 19202  Davor Peruško    Istraživač 
421. 19203  Milan Pešić    Istraživač 
422. 19206  Darija Petković    Istraživač 
423. 19205  Marijana Petković    Istraživač 
424. 19204  Vladana Petković    Istraživač 
425. 19208  Božana Petrović    Istraživač  10 
426. 19215  Dimitrije Petrović    Istraživač 
427. 19210  Đorđe Petrović    Istraživač 
428. 08474  Ivan M. Petrović  Fizika  Istraživač 
429. 19212  Jelena Petrović    Istraživač 
430. 19209  Jovana Petrović    Istraživač 
431. 19214  Nina Petrović    Istraživač 
432. 08475  dr Sandra Ž. Petrović  Prirodno-matematičke nauke  Istraživač 
433. 19213  Srđan Petrović    Istraživač 
434. 19211  Suzana Petrović    Istraživač 
435. 19216  Milada Pezo    Istraživač 
436. 19217  Milena Pijović    Istraživač 
437. 19218  David Pirić    Istraživač 
438. 19219  Dejan Pjević    Istraživač 
439. 19223  Iva Popović    Istraživač 
440. 19222  Maja Popović    Istraživač 
441. 19224  Nataša Popović    Istraživač 
442. 19225  Nataša Popović    Istraživač 
443. 19220  Predrag Popović    Istraživač 
444. 19221  Zoran Popović    Istraživač 
445. 19226  Slavica Porobić    Istraživač 
446. 19227  Milica Pošarac-Marković    Istraživač 
447. 19228  Nebojša Potkonjak    Istraživač 
448. 19229  Jelena Potočnik    Istraživač 
449. 19230  Marija Prekajski-Đorđević    Istraživač 
450. 19231  Jovana Prekodravac    Istraživač 
451. 19232  Željko Prijović    Istraživač 
452. 19233  Jelena Prljić    Istraživač 
453. 19234  Milica Prvulović    Istraživač 
454. 19235  Željko Pržulj    Istraživač 
455. 19236  Jana Radaković    Istraživač 
456. 19238  Marina Radenković    Istraživač 
457. 19237  Mirjana Radenković    Istraživač 
458. 19239  Branislav Rađenović    Istraživač 
459. 08661  Ivana Radisavljević  Nuklearna fizika  Istraživač 
460. 19240  Nadežda Radmilović    Istraživač 
461. 19241  Marija Radoičić    Istraživač 
462. 08662  Marija B. Radojčić  Molekularna biofizika  Istraživač  13 
463. 19243  Aleksandra Radosavljević    Istraživač 
464. 19244  Draginja Radošević    Istraživač 
465. 19245  Jelena Radovanović    Istraživač 
466. 19247  Ivan Radović    Istraživač 
467. 19246  Magdalena Radović    Istraživač 
468. 19248  Milica Rajačić    Istraživač 
469. 26178  Anđela Rajčić    Istraživač 
470. 19249  Vladimir Rajić    Istraživač 
471. 08825  Milan Rajković  Termički inženjering, primenjena termodinamika  Istraživač 
472. 19250  Lazar Rakočević    Istraživač 
473. 19251  Vanja Ralić    Istraživač 
474. 19252  Uzahir Ramadani    Istraživač 
475. 19253  Vladimir Reković    Istraživač 
476. 19254  Branislav Repić    Istraživač 
477. 19255  Zoran Ristić    Istraživač 
478. 08483  Aleksandra Ristić-Fira  Molekularna biofizika  Istraživač 
479. 19256  Miodrag Ristović    Istraživač 
480. 19257  Jelena Rmuš    Istraživač 
481. 19258  Zorana Rogić-Miladinović    Istraživač 
482. 19259  Snježana Romić    Istraživač 
483. 19260  Milena Rosić    Istraživač 
484. 19261  Jovana Ružić    Istraživač 
485. 19262  Aleksandra Samolov    Istraživač 
486. 19264  Nataša Sarap    Istraživač 
487. 19268  Andrija Savić    Istraživač 
488. 19267  Branislava Savić    Istraživač 
489. 19265  Danka Savić    Istraživač 
490. 19266  Jasmina Savić    Istraživač 
491. 19269  Marjetka Savić-Biserčić    Istraživač 
492. 19270  Jelena Savović    Istraživač 
493. 19271  Mariana Seke    Istraživač 
494. 19272  Milica Sekulić    Istraživač 
495. 19273  Mina Seović    Istraživač 
496. 08835  Miroslav Sijerčić  Termički inženjering, primenjena termodinamika  Istraživač 
497. 19277  Marija Simić    Istraživač 
498. 19276  Marko Simić    Istraživač 
499. 19275  Nataša Simić    Istraživač 
500. 19283  Ivana Smičiklas    Istraživač 
501. 19284  Ivan Smiljanić    Istraživač 
502. 26179  Sanja Soskić    Istraživač 
503. 19285  Branko Spajić    Istraživač 
504. 19286  Jelena Spasojević    Istraživač 
505. 08671  Vojislav Spasojević  Kondenzovane materije: elektronska struktura, električne, magnetne i optičke karakteristike, supraprovodnici, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija  Istraživač 
506. 08486  Nataša Spasojević Popović  Endokrinologija, sekretorni sistemi, dijabetologija  Istraživač  14 
507. 19287  Vera Spasojević-Tišma    Istraživač 
508. 19289  Irina Srejić    Istraživač 
509. 19290  Ivana Stajčić    Istraživač 
510. 08673  Milan B. Stakić  Termički inženjering, primenjena termodinamika  Istraživač 
511. 19291  Ljubisav Stamenić    Istraživač 
512. 19292  Tijana Stamenković    Istraživač 
513. 19293  Una Stamenović    Istraživač 
514. 19294  Vojislav Stanić    Istraživač 
515. 19296  Ivanka Stanimirović    Istraživač 
516. 19295  Zdravko Stanimirović    Istraživač 
517. 19297  Andrijana Stanisavljević    Istraživač 
518. 19298  Jelena Stanišić    Istraživač 
519. 19303  Aleksandra Stanković    Istraživač 
520. 19302  Ana Stanković    Istraživač 
521. 19300  Dragana Stanković    Istraživač 
522. 19299  Katarina Stanković    Istraživač 
523. 19301  Srboljub Stanković    Istraživač 
524. 26180  Jelena Stanković-Petrović    Istraživač 
525. 19304  Boban Stanojević    Istraživač 
526. 19305  Nikola Starčević    Istraživač 
527. 19306  Jelena Stašić    Istraživač 
528. 19310  Anđela Stefanović    Istraživač 
529. 19307  Bojana Stefanović    Istraživač 
530. 19309  Milan Stefanović    Istraživač 
531. 19308  Predrag Stefanović    Istraživač 
532. 19311  Nenad Stepanić    Istraživač 
533. 19312  Milutin Stepić    Istraživač 
534. 19313  Mitra Stepić    Istraživač 
535. 19315  Kristina Stevanović    Istraživač 
536. 19314  Žana Stevanović    Istraživač 
537. 19316  Milovan Stoiljković    Istraživač 
538. 19317  Zorana Stoisavljević    Istraživač 
539. 19320  Andrijana Stojanović    Istraživač 
540. 19321  Danka Stojanović    Istraživač 
541. 19322  Marko Stojanović    Istraživač 
542. 19318  Mirjana Stojanović    Istraživač 
543. 19319  Zoran Stojanović    Istraživač 
544. 19323  Mojca Stojiljković    Istraživač 
545. 08853  Vesna Stojiljković  Opšte biomedicinske nauke  Istraživač 
546. 19324  Ljiljana Stojković    Istraživač 
547. 19325  Marija Stojmenović    Istraživač 
548. 19326  Anđelka Stolić    Istraživač 
549. 19327  Krunoslav Subotić    Istraživač 
550. 08855  Emina Sudar Milovanović  Biohemija, metabolizam  Istraživač 
551. 19328  Edin Suljovrujić    Istraživač 
552. 19263  Aleksandra Šaponjić    Istraživač 
553. 19278  Predrag Škobalj    Istraživač 
554. 19279  Miloš Škorić    Istraživač 
555. 19280  Tamara Škundrić    Istraživač 
556. 19281  Željko Šljivančanin    Istraživač 
557. 19282  Marija Šljivić-Ivanović    Istraživač  10 
558. 19329  Neven Šumonja    Istraživač 
559. 19330  Julijana Tadić    Istraživač 
560. 19331  Marin Tadić    Istraživač 
561. 19332  Aleksandar Tančić    Istraživač 
562. 08587  Nasta Tanić  Molekularna biofizika  Istraživač  12 
563. 19333  Gvozden Tasić    Istraživač 
564. 19334  Tamara Tasić    Istraživač 
565. 19336  Danijela Tekić    Istraživač 
566. 19335  Jasmina Tekić    Istraživač 
567. 19337  Igor Telečki    Istraživač 
568. 19338  Snežana Tepavčević    Istraživač 
569. 08859  Ana Todorović  Nuklearna medicina, radiobiologija  Istraživač  15 
570. 19339  Dragana J. Todorović  Nuklearna fizika  Istraživač 
571. 19340  Lidija Todorović    Istraživač 
572. 19341  Biljana Todorović-Marković    Istraživač 
573. 19342  Nevena Todorović-Vukotić    Istraživač 
574. 19343  Ivan Tomanović    Istraživač 
575. 19345  Stanko Tomić    Istraživač 
576. 19344  Tijana Tomić    Istraživač 
577. 19346  Zoran Tomić    Istraživač 
578. 19347  Dušan Topalović    Istraživač  11 
579. 19348  Dragan Toprek    Istraživač 
580. 19349  Dragana Tošić    Istraživač 
581. 19350  Katarina Tošić    Istraživač 
582. 19351  Đorđe Trpkov    Istraživač 
583. 19352  Milan Trtica    Istraživač 
584. 19353  Tatjana Trtić-Petrović    Istraživač 
585. 12689  Valentina M. Turanjanin  Termički inženjering, primenjena termodinamika  Istraživač 
586. 19354  Ana Umićević    Istraživač 
587. 19355  Ana Valenta-Šobot    Istraživač 
588. 19356  Ivana Validžić    Istraživač 
589. 19358  Vesna M. Vasić  Fizička hemija  Istraživač 
590. 19359  Dragana Vasić-Anićijević    Istraživač 
591. 19360  Bojana Vasiljević    Istraživač 
592. 19357  Dragan Vašalić    Istraživač 
593. 08869  Jelena Velebit  Nuklearna medicina, radiobiologija  Istraživač 
594. 19361  Suzana Veličković    Istraživač 
595. 19362  Filip Veljković    Istraživač 
596. 19364  Miomir Veljković    Istraživač 
597. 19363  Nevena Veljković    Istraživač 
598. 19365  Ivana Vidaković    Istraživač 
599. 19366  Aleksandar Videnović    Istraživač 
600. 19367  Miroljub Vilotijević    Istraživač 
601. 19368  Kristina Virijević    Istraživač 
602. 19369  Jelena Vlahović    Istraživač 
603. 10895  dr Vesna V. Vodnik  Fizička hemija  Istraživač 
604. 19370  Sanja Vranješ-Đurić    Istraživač 
605. 08877  Vesna M. Vučić  Molekularna biofizika  Istraživač  13 
606. 19371  Biljana Vučićević    Istraživač 
607. 19372  Jurij Vučina    Istraživač 
608. 19373  Marija Vučkovski    Istraživač 
609. 19374  Ana Vujačić-Nikezić    Istraživač 
610. 19375  Radojka Vujasin    Istraživač 
611. 19376  Ivica Vujčić    Istraživač 
612. 19377  Gradimir Vujičić    Istraživač 
613. 19378  Aleksandar Vukadinović    Istraživač 
614. 19379  Ivana Vukanac    Istraživač 
615. 19380  Jovan Vukanić    Istraživač 
616. 19381  Nataša Vukašinović    Istraživač 
617. 19382  Ivana Vukoje    Istraživač 
618. 19383  Marija Vuksanović    Istraživač  28 
619. 08883  Ljiljana Vuksanović-Topić  Molekularna biofizika  Istraživač 
620. 19384  Tatjana Vulić    Istraživač 
621. 19385  Sonja Zafirović    Istraživač 
622. 19386  Dejan Zagorac    Istraživač 
623. 19387  Jelena Zagorac    Istraživač 
624. 19388  Božidarka Zarić    Istraživač 
625. 19389  Marina Zarić    Istraživač 
626. 19390  Nikola Zdolšek    Istraživač 
627. 19391  Slavica Zec    Istraživač 
628. 19392  Ivana Zeković    Istraživač 
629. 19400  Danica Zmejkoski    Istraživač 
630. 08501  Jelena Žakula  Nuklearna medicina, radiobiologija  Istraživač 
631. 08886  Zorica Žakula  Endokrinologija, sekretorni sistemi, dijabetologija  Istraživač 
632. 19393  Miloš Živanović    Istraživač 
633. 19395  Goran Živković    Istraživač 
634. 26181  Ljiljana Živković    Istraživač 
635. 19397  Maja Živković    Istraživač  11 
636. 19396  Marija Živković    Istraživač 
637. 19394  Nikola Živković    Istraživač 
638. 19398  Sanja Živković    Istraživač 
639. 19399  Ivan Životić    Istraživač 
Istraživački projekti (82)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. ON-173034  Aberacije ćelijskog ciklusa i uticaj oksidativnog stresa na neurodegenerativne procese i malignu transformaciju ćelije  1.1.2011 - 31.12.2019  Biljana Spremo-Potparević   37 
2. III-41022  Akutni koronarni sindrom: istraživanje vulnerabilnosti (plaka, krvi i miokarda), optimalno lečenje i određivanje prognostičkih faktora  1.1.2011 - 31.12.2019  Miodrag Ostojić   217 
3. III-41014  Ćelijska i molekulska osnova neuroinflamacije: potencijala ciljna mesta za translacionu medicinu i terapiju  1.1.2011 - 31.12.2019  Sanja Peković   114 
4. III-41027  Ćelijske i molekulske osnove malignih i kardiovaskularnih oboljenja-kliničke implikacije  1.1.2011 - 31.12.2019  Snežana Pejić   15 
5. III-41029  Definisanje klastera molekulskih biomarkera za poboljšanu dijagnostiku i terapiju poremećaja raspoloženja  1.1.2011 - 31.12.2019  Miroslav Adžić   26 
6. ON-172015  Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima  1.1.2011 - 31.12.2019  Ljiljana Kolar-Anić   58 
7. ON-172014  Dizajniranje, sinteza, karakterizacija i procena praktične primene koordinacionih i organometalnih jedinjenja  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Katalin Mesaroš-Sečenji   14 
8. ON-177012  Društvo, duhovno-materijalna kultura i komunikacije u praistoriji i ranoj istoriji Balkana  1.1.2011 - 31.12.2019  Nenad Tasić   116 
9. ON-173023  Efekat metaboličkih i nemetaboličkih stresora na ekspresiju i delovanje neuroendokrinih regulatora energetske homeostaze  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Jelena D. Đorđević   202 
10. ON-172019  Efekti dejstva laserskog zračenja i plazme na savremene materijale pri njihovoj sintezi, modifikaciji i analizi  1.1.2011 - 31.12.2019   
11. III-47015  Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije Republike Srbije  1.1.2011 - 31.12.2019  Milivoj Dopsaj   907 
12. ON-171021  Eksperimentalna i teorijska istraživanja u radijacionoj fizici i radioekologiji  1.1.2011 - 31.12.2019  Dragoslav Nikezić   96 
13. ON-171033  Elektronske, transportne i optičke osobine nanofaznih materijala  1.1.2011 - 31.12.2019   
14. ON-171007  Fizički i funkcionalni efekti interakcije zračenja sa elektrotehničkim i biološkim sistemima  1.1.2011 - 31.12.2019  Predrag Osmokrović   62 
15. ON-171023  Fizički procesi u sintezi novih nanostrukturnih materijala  1.1.2011 - 31.12.2019   
16. ON-171022  Fizika amorfnih i nanostrukturnih materijala  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Svetlana Lukić-Petrović   25 
17. III-45006  Fizika i hemija sa jonskim snopovima  1.1.2011 - 31.12.2019   
18. ON-171012  Fizika i razvoj detektora u eksperimentima sa akceleratorima visokih energija  1.1.2011 - 31.12.2019  Ivanka Božović-Jelisavčić  
19. ON-171019  Fizika visokih energija sa detektorom CMS  1.1.2011 - 31.12.2019  Petar R. Adžić   20 
20. III-45010  Fotonika mikro i nano strukturnih materijala  1.1.2011 - 31.12.2019  Ljupčo Hadžievski   13 
21. III-45005  Funkcionalni, funkcionalizovani i usavršeni nano materijali  1.1.2011 - 31.12.2019   
22. III-45016  Generisanje i karakterizacija nanofotonskih funkcionalnih struktura u biomedicini i informatici  1.1.2011 - 31.12.2019  Branislav Jelenković   126 
23. ON-175085  Genetska osnova humanih vaskularnih i inflamatornih bolesti  1.1.2011 - 31.12.2019   
24. ON-176003  Gravitacija i struktura kosmosa na velikim skalama  1.1.2011 - 31.12.2019   
25. ON-172026  Hemijsko i strukturno dizajniranje nanomaterijala za primenu u medicini i inženjerstvu tkiva  1.1.2011 - 31.12.2019   
26. ON-173033  Hormonska regulacija ekspresije i aktivnosti azot oksid sintaze i natrijum-kalijumove pumpe u eksperimentalnim modelima insulinske rezistencije, dijabetesa i kardiovaskularnih poremećaja  1.1.2011 - 31.12.2019  Esma R. Isenović   78 
27. ON-179018  Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Goran Knežević   504 
28. III-41028  Integralna studija identifikacije regionalnih genetskih faktora rizika i faktora rizika životne sredine za masovne nezarazne bolesti humane populacije u Srbiji - INGEMA_S  1.1.2011 - 31.12.2019  Dragan Alavantić   28 
29. TR-37021  Ispitivanje i verifikacija metoda za multidisciplinarne forenzičke analize u funkciji neproliferacije oružja za masovno uništenje  1.1.2011 - 31.12.2019   
30. ON-172011  Ispitivanje mehanizma reakcija kompleksa jona prelaznih metala sa biološki značajnim molekulima  1.1.2011 - 31.12.2019  Zorica M. Bugarčić   134 
31. ON-172023  Istraživanja interakcija enzima sa toksičnim i farmakološki aktivnim molekulima  1.1.2011 - 31.12.2019    18 
32. TR-35041  Istraživanje bezbednosti vozila kao dela kibernetskog sistema: Vozač-Vozilo-Okruženje  1.1.2011 - 31.12.2019  Miroslav Demić   101 
33. ON-171001  Istraživanje intermetalika i poluprovodnika i moguća primena u obnovljivim izvorima energije  1.1.2011 - 31.12.2019  Božidar Cekić  
34. TR-35042  Istraživanje i razvoj alternativnih pogonskih sistema i goriva za gradske autobuse i komunalna vozila radi poboljšanja energetske efikasnosti i ekoloških karakteristika  1.1.2011 - 31.12.2019  Miroljub Tomić   105 
35. III-42006  Istraživanje i razvoj energetski i ekološki visokoefektivnih sistema poligeneracije zasnovanih na obnovljivim izvorima energije  1.1.2011 - 31.12.2019    154 
36. III-47005  Istraživanje i razvoj platforme za naučnu podršku u odlučivanju i upravljanju naučnim i tehnološkim razvojem u Srbiji  1.1.2011 - 31.12.2019    721 
37. III-43007  Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje  1.1.2011 - 31.12.2019  Ratko Kadović   352 
38. III-45014  Litijum-jon baterije i gorivne ćelije-istraživanje i razvoj  1.1.2011 - 31.12.2019  Slavko Mentus   76 
39. III-45015  Magnetni i radionuklidima obeleženi nanostrukturni materijali za primene u medicini  1.1.2011 - 31.12.2019  Vojislav Spasojević  
40. III-45020  Materijali redukovane dimenzionalnosti za efikasnu apsorpciju svetlosti i konverziju energije  1.1.2011 - 31.12.2019   
41. ON-174004  Mikromehanički kriterijumi oštećenja i loma  1.1.2011 - 31.12.2019  Marko Rakin   129 
42. ON-173049  Molekularne determinante za dizajn tumor markera  1.1.2011 - 31.12.2019  Bogomir Dimitrijević   10 
43. ON-175068  Molekularni biomarkeri karcinoma dojke i promena njihovog značaja u zavisnosti od perioda praćenja toka bolesti  1.1.2011 - 31.12.2019  Dragica Nikolić-Vukosavljević   15 
44. ON-173044  Molekularni mehanizmi patofizioloških promena u ćelijama centralnog nervnog sistema i perifernog tkiva kod sisara  1.1.2011 - 31.12.2019  Anica Horvat   16 
45. ON-173041  Molekularno fiziološki biomonitoring aerobnih organizama zasnovan na određivanju biohemijskih biomarkera oksidacionog stresa  1.1.2011 - 31.12.2019  Zorica S. Saičić   59 
46. III-45018  Nanostrukturni multifunkcionalni materijali i nanokompoziti  1.1.2011 - 31.12.2019   
47. ON-174014  Napredne analitičke, numeričke i metode analize primenjene mehanike fluida i kompleksnih sistema  1.1.2011 - 31.12.2019  Milan Rajković   13 
48. ON-175082  Neinvazivna i invazivna dijagnostika i perkutano lečenje suženja na račvama krvnih sudova  1.1.2011 - 31.12.2019  Goran Stanković   64 
49. ON-172065  Nekovalentne interakcije pi-sistema i njihova uloga u molekulskom prepoznavanju  1.1.2011 - 31.12.2019  Snežana Zarić   43 
50. III-43009  Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja  1.1.2011 - 31.12.2019   
51. ON-171028  Novi pristup problemima zasnivanja kvantne mehanike sa aspekta primene u kvantnim tehnologijama i interpretacijama signala različitog porekla  1.1.2011 - 31.12.2019    26 
52. ON-171018  Nuklearna fizika, metode i primena  1.1.2011 - 31.12.2019   
53. III-45003  Optoelektronski nanodimenzioni sistemi - put ka primeni  1.1.2011 - 31.12.2019  Nebojša Romčević   34 
54. TR-33050  Poboljšanje kvaliteta i tehnologije sagorevanja domaćih lignita u cilju povećanja energetske efikasnosti i smanjenja emisije štetnih materija iz termoelektrana JP Elektroprivreda Srbije  1.1.2011 - 31.12.2019  Milan B. Stakić  
55. TR-33018  Povećanje energetske i ekološke efikasnosti procesa u ložištu za ugljeni prah i optimizacija izlazne grejne površine energetskog parnog kotla primenom sopstvenih softverskih alata  1.1.2011 - 31.12.2019  Srđan Belošević   19 
56. ON-173001  Primena EIIP/ISM bioinformatičke platforme u otkrivanju novih terapeutskih targeta i potencijalnih terapeutskih molekula  1.1.2011 - 31.12.2019   
57. ON-174031  Primena računarske tehnike u eksperimentalnoj fizici čvrstog stanja  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Marijana S. Despotović-Zrakić   365 
58. ON-171029  Proučavanje uticaja tretiranja na dielektrične, optičke, magnetne i osobine površina kristalnih i polimernih sistema  1.1.2011 - 31.12.2019  Jablan R. Dojčilović   20 
59. ON-172035  Racionalni dizajn i sinteza biološki aktivnih i koordinacionih jedinjenja i funkcionalnih materijala, relevantnih u (bio)nanotehnologiji  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Aleksandar S. Nikolić   28 
60. ON-173046  Radiosenzitivnost humanog genoma  1.1.2011 - 31.12.2019  Gordana Joksić   33 
61. III-46008  Razvoj integrisanih sistema upravljanja štetnim organizmima u biljnoj proizvodnji sa ciljem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Aleksa Ž. Obradović   58 
62. TR-35031  Razvoj i primena metoda i laboratorijske opreme za ocenjivanje usaglašenosti tehničkih proizvoda  1.1.2011 - 31.12.2019    55 
63. III-42011  Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije  1.1.2011 - 31.12.2019   
64. ON-172054  Razvoj, karakterizacija i primena nanostruktuiranih kompozitnih katalizatora i interaktivnih nosača u gorivnim spregovima i elektrolizi vode  1.1.2011 - 31.12.2019  Nedeljko Krstajić   35 
65. TR-35029  Razvoj metodologija za povećanje radne sposobnosti, pouzdanosti i energetske efikasnosti mašinskih sistema u energetici  1.1.2011 - 31.12.2019  Radivoje M. Mitrović   143 
66. TR-33036  Razvoj novog meteorološkog mernog stuba za karakterizaciju turbulentnih parametara vetra  1.1.2011 - 31.12.2019  Vukman Bakić   27 
67. TR-34029  Razvoj tehnologije proizvodnje Pd katalizatora-hvatača za smanjenje gubitaka platine u visoko temperaturnim procesima katalize  1.1.2011 - 31.12.2019    47 
68. TR-35021  Razvoj triboloških mikro/nano dvokomponentnih i hibridnih samopodmazujućih kompozita  1.1.2011 - 31.12.2019  Miroslav Babić   101 
69. TR-34022  Sinteza dijamantskih prevlaka iz plamena ugljovodonika tehnikom ravnog plamena  1.1.2011 - 31.12.2019   
70. ON-172033  Sinteza, kvantitativni odnos između strukture i dejstva, fizičko-hemijska karakterizacija i analiza farmakološki aktivnih supstanci  1.1.2011 - 31.12.2019  Danica Agbaba   55 
71. III-45012  Sinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za primenu u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne stredine i biomedicine  1.1.2011 - 31.12.2019   
72. III-42010  Smanjenje aerozagađenja iz termoelektrana u JP Elektroprivreda Srbije  1.1.2011 - 31.12.2019   
73. ON-171027  Superprovodnost, magnetizam i fluktuacione pojave  1.1.2011 - 31.12.2019  Zoran Radović   26 
74. ON-172003  Tanki slojevi jednoslojnih ugljeničnih nanotuba i grafena za primenu u elektronici  1.1.2011 - 31.12.2019   
75. III-41033  Uloga preoperativnog određivanja stadijuma bolesti, prognostičkih, terapijskih markera, objektiviziranje funkcionalnih rezultata u odluci o strategiji lečenja karcinoma rektuma, a u cilju unapređenja onkoloških rezultata i kvaliteta života  1.1.2011 - 31.12.2019  Zoran Krivokapić   152 
76. III-41009  Uloga steroidnih hormona u neuroendokrinoj adaptaciji na stres i patofiziologiji metaboličkog sindroma - molekularni mehanizmi i kliničke implikacije  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Gordana M. Matić   112 
77. III-42008  Unapređenje energetskih karakteristika i kvaliteta unutrašnjeg prostora u zgradama obrazovnih ustanova u Srbiji sa uticajem na zdravlje  1.1.2011 - 31.12.2019  Valentina M. Turanjanin   84 
78. TR-33042  Unapređenje industrijskog postrojenja sa fluidizovanim slojem u okviru razvoja tehnologije za energetski efikasno i ekološki opravdano sagorevanje različitih otpadnih materija u fluidizacionom ložištu  1.1.2011 - 31.12.2019   
79. ON-171009  Uticaj elementarnih ekscitacija i konformacija na fizička svojstva novih materijala baziranih na jako korelisanim niskodimenzionalnim sistemima  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Darko Kapor   101 
80. ON-172005  Uticaj nano i mikrostrukturnih konstituenata na sintezu i karakteristike savremenih kompozitnih materijala sa metalnom osnovom  1.1.2011 - 31.12.2019  Dušan Božić   24 
81. ON-172056  Uticaj veličine, oblika i strukture nanočestica na njihova svojstva i svojstva nanokompozita  1.1.2011 - 31.12.2019   
82. ON-172045  Vodonična energija - razvoj novih materijala: elektrolitičko dobijanje vodonika, vodonične gorivne ćelije, izotopski efekti  1.1.2011 - 31.12.2019   
Međunarodni projekti (3)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac
1. FP7-REGPOT-MAGBIOVIN-185730  Strengthening of the MagBioVin Research and Innovation Team for Development of Novel Approaches for Tumour Therapy based on Nanostructured Materials  12.5.2014 - 11.5.2019   
2. FP7-EURATOM-FISSION-OPERRA-109481  Open Project for the European Radiation Research Area  1.6.2013 - 31.5.2017   
3. FP7-ENVIRONMENT-CITI-SENSE-106482  Development of sensor-based Citizens' Observatory Community for improving quality of life in cities  1.10.2012 - 30.9.2016   
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 640-01-1/27, od 28.05.2012. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno