Učitavanje...
Organizacije izvor: E-CRIS

Univerzitet u Beogradu, Institut "Mihajlo Pupin"

Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
T000  Tehnološke nauke   

Kod Nauka Oblast Podoblast
2.00.00  Tehničke nauke     
Istraživačke grupe (3)
br. Šifra Naziv grupe Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. 0112-001  Istraživačko odeljenje   
2. 0112-002  Robotika i mehatronika   
3. 0112-003  Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije   
Istraživači (134)
br. Šifra Ime i prezime Oblast istraživanja Status Br. publikacijaBr. publikacija
1. 17300  Biljana Antić    Istraživač 
2. 17301  Nenad Antonić    Istraživač 
3. 17302  Ivana Bačvanski-Janjatović    Istraživač 
4. 17303  Mirsad Bahtijarević    Istraživač 
5. 26158  Nebojša Balatov    Istraživač 
6. 07884  Vladan Batanović  Tehnologija drumskog transporta  Istraživač 
7. 17304  Marko Batić    Istraživač 
8. 17305  Danilo Batinić    Istraživač 
9. 07898  Dejan Beljić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
10. 17306  Milan Bjedov    Istraživač 
11. 17307  Milisav Bogdanović    Istraživač 
12. 17308  Dragana Bogojević    Istraživač 
13. 07974  Dragan Bojanić  Automatizacija, robotika, kontrolni inženjering  Istraživač 
14. 17309  Ksenija Bokić    Istraživač 
15. 08012  Slavica Boštjančič-Rakas  Telekomunikacioni inženjering  Istraživač 
16. 17310  Igor Bundalo    Istraživač 
17. 08070  Aleksandar Car  Termički inženjering, primenjena termodinamika  Istraživač 
18. 08071  Jelena Car  Sistemski inženjering, računarska tehnologija  Istraživač 
19. 17312  Ivan Ćirić    Istraživač 
20. 17311  Vladimir Čelebić    Istraživač 
21. 17313  Vladimir Čotra    Istraživač 
22. 17314  Đorđe Čović    Istraživač 
23. 17315  Meri Damnjanović-Kamhi    Istraživač 
24. 26159  Mirjana Dejanović    Istraživač 
25. 17316  Svetlana Despotović    Istraživač 
26. 12185  dr Željko V. Despotović  Elektronika i elektrotehnologija  Istraživač  19 
27. 17317  Goran Dimić    Istraživač 
28. 17318  Damjana Dimitrijević    Istraživač 
29. 17319  Mikica Dimitrijević    Istraživač 
30. 17320  Sonja Dimitrijević    Istraživač 
31. 17321  Borislav Đorđević    Istraživač 
32. 08135  Mirjana Filipović  Automatizacija, robotika, kontrolni inženjering  Istraživač 
33. 17322  Draško Furundžić    Istraživač 
34. 08153  Jovanka Gajica  Elektronika  Istraživač 
35. 17323  Ivan Gojković    Istraživač 
36. 17324  Lenkica Grubišić    Istraživač 
37. 17325  Nikola Hercegovac    Istraživač 
38. 17326  Uroš Ilić    Istraživač 
39. 17327  Goran Jakupović    Istraživač 
40. 17328  Valentina Janev    Istraživač 
41. 17329  Marko Jelić    Istraživač 
42. 17330  Nikola Jemuović    Istraživač 
43. 17331  Miloš Jevtić    Istraživač 
44. 17332  Nikola Jevtović    Istraživač 
45. 17333  Vasilije Jovanović    Istraživač 
46. 07836  Jelena Jovanović-Babić  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
47. 17335  Anka Kabović    Istraživač 
48. 17334  Milenko Kabović    Istraživač 
49. 17336  Olivera Kadić    Istraživač 
50. 17338  Mirjana Katić    Istraživač 
51. 17337  Natalija Katić    Istraživač 
52. 17339  Una Kisić    Istraživač 
53. 17340  Jelena Kljajić    Istraživač 
54. 17342  Ivan Kokić    Istraživač 
55. 17341  Natalija Kokić    Istraživač 
56. 17343  Gordan Konečni    Istraživač 
57. 17344  Aca Krinulović    Istraživač 
58. 17345  Perica Krstić    Istraživač 
59. 17346  Sovjetka Krstonijević    Istraživač 
60. 12018  Daniela Z. Kuzmanović  Ekologija  Mladi istraživač  60 
61. 17347  Tanja Lacmanović    Istraživač 
62. 17348  Bratislav Lazić    Istraživač 
63. 17349  Milovan Marić    Istraživač 
64. 17350  Ina Masnikosa    Istraživač 
65. 17351  Dragan Mićević    Istraživač 
66. 17352  Milan Milanović    Istraživač 
67. 17353  Vladislav Milenković    Istraživač 
68. 26160  Bojana Milić    Istraživač 
69. 17354  Dejan Milojević    Istraživač 
70. 17355  Branislav Mišić    Istraživač 
71. 17356  Mila Mitić    Istraživač 
72. 17357  Marko Nankovski    Istraživač 
73. 17358  Nemanja Nerandžić    Istraživač 
74. 17359  Vladimir Nerandžić    Istraživač 
75. 17360  Vladimir Nešić    Istraživač 
76. 17362  Anastasija Nikolić    Istraživač 
77. 17361  Marko Nikolić    Istraživač 
78. 17363  Darko Novaković    Istraživač 
79. 17364  Jovana Novaković    Istraživač 
80. 17365  Nebojša Panjevac    Istraživač 
81. 17366  Bojan Papić    Istraživač 
82. 17367  Dejan Paunović    Istraživač 
83. 17368  Ivanka Perković-Radulović    Istraživač 
84. 17369  Goran Pernić    Istraživač 
85. 17370  Bogdan Popović    Istraživač 
86. 17371  Marija Popović    Istraživač 
87. 17372  Sanja Popović-Pantić    Istraživač 
88. 17373  Dea Pujić    Istraživač 
89. 17374  Gordana Radivojević    Istraživač 
90. 17376  Marija Radmilović    Istraživač 
91. 17375  Nebojša Radmilović    Istraživač 
92. 08663  Dragan G. Radojević  Automatizacija, robotika, kontrolni inženjering  Istraživač  34 
93. 17377  Zdravko Radosavljević    Istraživač 
94. 26161  Dušan Ranđelović    Istraživač 
95. 17378  Slavica Ranković    Istraživač 
96. 17379  Aleksandar Ribić    Istraživač 
97. 17381  Marko Ristić    Istraživač 
98. 26162  Ognjen Ristić    Istraživač 
99. 17380  Vukašin Ristić    Istraživač 
100. 08668  Aleksandar Rodić  Automatizacija, robotika, kontrolni inženjering  Istraživač  15 
101. 17382  Iva Salom    Istraživač 
102. 17385  Radomir Stamatović    Istraživač 
103. 17386  Vesna Stamenković    Istraživač 
104. 17387  Katarina Stanković    Istraživač 
105. 08677  Mladen Stanojević  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola  Istraživač 
106. 17388  Ilija Stevanović    Istraživač 
107. 17389  Mihailo Stojanović    Istraživač 
108. 17390  Stefan Stojkov    Istraživač 
109. 17391  Željko Stojković    Istraživač 
110. 17392  Srđan Sudarević    Istraživač 
111. 17383  Bojan Šmidling    Istraživač 
112. 17384  Gorana Šormaz    Istraživač 
113. 17393  Jovan Šumarac    Istraživač 
114. 17394  Bojana Tasić    Istraživač 
115. 17395  Miloš Tatarević    Istraživač 
116. 17396  Valentina Timčenko    Istraživač 
117. 17397  Nikola Tomašević    Istraživač 
118. 17398  Tijana Tomić    Istraživač 
119. 17399  Gordana Tomić Adžić    Istraživač 
120. 17400  Marjan Tončev    Istraživač 
121. 17401  Biljana Tonić Markovski    Istraživač 
122. 17402  Đorđe Urukalo    Istraživač 
123. 17403  Elena Veljković Grbić    Istraživač 
124. 08693  Sanja Vraneš  Veštačka inteligencija  Istraživač  15 
125. 17404  Mladen Vučinić    Istraživač 
126. 17406  Ana Vučurević    Istraživač 
127. 17405  Veljko Vučurević    Istraživač 
128. 17407  Ivana Vukčević    Istraživač 
129. 08695  Miomir Vukobratović  Automatizacija, robotika, kontrolni inženjering  Istraživač 
130. 26163  Jovana Vuleta-Radoičić    Istraživač 
131. 17408  Željka Zeljković    Istraživač 
132. 17410  Nikola Zogović    Istraživač 
133. 17411  Miloš Zubac    Istraživač 
134. 17409  Matija Živanović    Istraživač 
Istraživački projekti (21)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac Br. publikacijaBr. publikacija
1. III-43002  Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Miroslav Vesković   117 
2. TR-32032  E-Logoped  1.1.2011 - 31.12.2019   
3. TR-33022  Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i energana bez aerozagađenja  1.1.2011 - 31.12.2019  Slobodan N. Vukosavić   75 
4. III-44003  Integrisani sistem za detekciju i estimaciju razvoja požara praćenjem kritičnih parametara u realnom vremenu  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Vladimir Crnojević   33 
5. TR-35003  Istraživanje i razvoj ambijentalno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika  1.1.2011 - 31.12.2019  Veljko Potkonjak   26 
6. III-47005  Istraživanje i razvoj platforme za naučnu podršku u odlučivanju i upravljanju naučnim i tehnološkim razvojem u Srbiji  1.1.2011 - 31.12.2019    721 
7. TR-32037  Istraživanje i razvoj robusnih sistema za prenos podataka i njihova primena u korporativnim mrežama  1.1.2011 - 31.12.2019   
8. TR-36005  Nove tehnologije u inteligentnim transportnim sistemima – primena u gradskim i prigradskim uslovima  1.1.2011 - 31.12.2019    46 
9. TR-36025  Održivi upravljački naplatni sistem u drumskom saobraćaju primenom novih ICT  1.1.2011 - 31.12.2019  Vladan Batanović  
10. III-42004  Pametne elektrodistributivne mreže zasnovane na Distributivnom menadžment sistemu i distribuiranoj proizvodnji  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Dragan Popović   44 
11. TR-32038  Povećanje energetske efikasnosti i raspoloživosti u sistemima za proizvodnju i prenos električne energije razvojem novih metoda za dijagnostiku i ranu detekciju otkaza  1.1.2011 - 31.12.2019  Željko M. Đurović   104 
12. III-44004  Razvoj i integracija tehnologija projekovanja inteligentnog mehatroničkog interfejsa za primenu u medicini (HUMANISM)  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Goran Lj. Đorđević   59 
13. TR-32043  Razvoj i modelovanje energetski efikasnih, adaptabilnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage  1.1.2011 - 31.12.2019    24 
14. TR-32051  Razvoj i realizacija naredne generacije sistema, uređaja i softvera na bazi softverskog radija za radio i radarske mreže  1.1.2011 - 31.12.2019   
15. TR-32025  Razvoj novih metoda i alata za unapređenje performansi, mrežne i ekonomske efikasnosti telekomunikacionih mreža naredne generacije  1.1.2011 - 31.12.2019   
16. TR-35030  Razvoj, projektovanje i implementacija savremenih strategija integrisanog upravljanja operativnim radom i održavanjem vozila i mehanizacije u sistemima autotransporta, rudarstva i energetike  1.1.2011 - 31.12.2019  Gradimir Ivanović   73 
17. III-44008  Razvoj robota kao sredstva za pomoć u prevazilaženju teškoća u razvoju dece  1.1.2011 - 31.12.2019  dr Branislav Borovac   47 
18. TR-32048  Razvoj visokokvalitetnih uređaja posebne namene na bazi novih tehnologija kristalnih jedinki  1.1.2011 - 31.12.2019  Irini Reljin   48 
19. III-42007  Sistem za optimizaciju rada termoblokova snage veće od 300MW  1.1.2011 - 31.12.2019  Dragan G. Radojević   34 
20. TR-33002  Sistem za praćenje i podršku povećanju energetske efikasnosti i eksploatacione efektivnosti termoelektrana  1.1.2011 - 31.12.2019   
21. TR-32010  Softversko okruženje za inteligentno i adaptivno upravljanje kompleksnim objektima  1.1.2011 - 31.12.2019  Sanja Vraneš   15 
Međunarodni projekti (18)
br. Šifra Naziv Period Rukovodilac
1. H2020-FeelAgain-213408  Restoring natural feelings from missing or damaged peripheral nervous system by model-driven neuroprosthesis  1.4.2018 - 31.3.2023   
2. H2020-REACT-218611  Renewable Energy for self-sustAinable island CommuniTies  1.1.2019 - 31.12.2022   
3. H2020-LAMBDA-216983  Learning, Applying, Multiplying Big Data Analytics  1.7.2018 - 31.12.2020   
4. H2020-InBetween-211928  ICT enabled BEhavioral change ToWards Energy EfficieNt lifestyles  1.11.2017 - 31.10.2020   
5. H2020-RESPOND-212867  RESPOND: integrated demand REsponse Solution towards energy POsitive NeighbourhooDs  1.10.2017 - 30.9.2020   
6. H2020-EEN INNOS-210572  New extended EEN innovation support service for innovative SMEs in Serbia  1.1.2017 - 31.12.2018   
7. H2020-EU.2.1.1-SlideWiki-199854  Large-scale pilots for collaborative OpenCourseWare authoring, multiplatform delivery and Learning Analytics  1.1.2016 - 31.12.2018   
8. FP7-INCO-DANUBE-INCO.NET-110010  Danube Region INCO-NET  1.1.2014 - 30.6.2017   
9. FP7-ENVIRONMENT-HYDROWEEE DEMO-105213  Innovative Hydrometallurgical Processes to recover Metals from WEEE including lamps and batteries - Demonstration  1.10.2012 - 31.3.2017   
10. H2020-EU.2.3-EEN Serbia SGA-205212  EEN Serbia (specific grant agreement): Improving competitiveness of Serbian SMEs trough implementation of integrated services focused on innovative capacities, productivity and internationalization.  1.1.2016 - 31.12.2016   
11. FP7-SIS-GENDERTIME-106766  Transfering Implementing Monitoring Equality  1.1.2013 - 31.12.2016   
12. FP7-SECURITY-SPARTACUS-110848  Satellite Based Asset Tracking for Supporting Emergency Management in Crisis Operations  1.11.2013 - 31.10.2016   
13. FP7-KBBE-TRAFOON-110874  Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation  1.11.2013 - 31.10.2016   
14. H2020-EU.1.3.5-FLIRT-193229  Fall in Love wIth Research Tonight  1.5.2014 - 30.11.2015   
15. FP7-ICT-GeoKnow-106337  Making the Web an Exploratory for Geospatial Knowledge  1.12.2012 - 30.11.2015   
16. H2020-EU.2.3-EEN INNO-194045  Action “Establishing services enhancing the innovation management capacity of SME's in the Enterprise Europe Network”  1.7.2014 - 31.12.2014   
17. FP7-ENVIRONMENT-PROCEED-97274  PROmotion and coordination of environmental research in Central and Eastern Europe for a sustainable Development with the support of the Enterprise Europe Network  1.1.2011 - 30.6.2013   
18. FP7-PEOPLE-AWARE III-104417  All We Are Researchers 3  1.5.2012 - 30.11.2012   
Opis
Broj i datum akta o akreditaciji: 640-01-1/37, od 13.11.2012. god.
Retrospektiva pregleda
Omiljeno