Učitavanje...
dr Jelena S. Katanić Stanković

dr Jelena S. Katanić Stanković
br.: 11091 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
E-pošta jkatanicat signkg.ac.rs
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
P003  Prirodno-matematičke nauke  Hemija 
P004  Prirodno-matematičke nauke  Biohemija, metabolizam 
B740  Biomedicinske nauke  Farmakološke nauke, farmakognozija, farmacija, toksikologija 

Kod Nauka Oblast Podoblast
1.00.00  Prirodno-matematičke nauke     
1.05.00  Prirodno-matematičke nauke  Biohemija i molekularna biologija   
4.03.05  Biotehničke nauke  Proizvodnja i prerada biljaka  Fitomedicina 
7.00.00  Interdisciplinarna istraživanja     
Ključne reči
Biohemija i molekularna biologija, Fitomedicina, Farmakološke nauke, Farmakognozija, Farmacija, Toksikologija, Interdisciplinarna istraživanja
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (1. bolonjski stepen)  Diplomirani hemičar  Hemija - istraživanje i razvoj  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2011 
Master akademske studije (2. bolonjski stepen)  Master hemičar  Hemija - istraživanje i razvoj  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2012 
Doktorat  Doktor nauka  Hemija, modul biohemija  RS Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet 2017 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:%)  Univerzitet u Kragujevcu, Institut za informacione tehnologije Kragujevac  Sektor za prirodno-matematičke nauke  1.1.2020  Naučni saradnik  Naučni saradnik 
Prethodna zaposlenja (1)
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Datum završetka Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100% , RD:100% )  Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet   Institut za hemiju   14.11.2013  18.10.2019  Istraživač saradnik  Istraživač-saradnik 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
Retrospektiva pregleda
Omiljeno