Učitavanje...
dr Velibor M. Isailović

dr Velibor M. Isailović
br.: 11159 izvor: E-CRIS

istraživač - aktivan u istraživačkoj organizaciji
Znanje stranih jezika
Istraživačka delatnost

Kod Nauka Oblast
B001  Biomedicinske nauke  Opšte biomedicinske nauke 
B110  Biomedicinske nauke  Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija 
P170  Prirodno-matematičke nauke  Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola 
T210  Tehnološke nauke  Mašinstvo, hidraulika, vakuumska tehnologija i akustički inženjering 

Kod Nauka Oblast Podoblast
2.07.00  Tehničke nauke  Računarstvo i informatika   
2.05.03  Tehničke nauke  Mehanika  Numeričko modelovanje 
1.07.01  Prirodno-matematičke nauke  Računarski intenzivne metode i aplikacije  Algoritmi 
4.06.02  Biotehničke nauke  Biotehnologija  Bioinženjering 
Ključne reči
Bioinženjering; Bioinformatika; Numeričke metode i algoritmi; Softverski inženjering
Bibliografija Reprezentativne bibliografske jedinice | Personalna| COBISS+
izvor: COBISS
Stručna sprema
izvor: E-CRIS
Stepen stručne spreme Stručno zvanje Smer studija Fakultet Godina
Diploma (pre bolonjskog sistema)  Diplomirani mašinski inženjer  Primenjena mehanika i automatsko upravljanje  RS Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet 2006 
Doktorat  Doktor nauka informacione tehnologije  Bioinformatika  RS Univerzitet Metropolitan - Beograd, Fakultet informacionih tehnologija 2012 
Doktorske disertacije i drugi završni radovi Prikaži
Dobijanje rezultata je u toku
izvor: COBISS
Zaposlenja
izvor: E-CRIS
Vrsta zaposlenja Istraž. org. Istraž. grupa Datum zaposlenja Radno mesto Zvanje
Radni odnos na određeno vreme (100%, RD:30%)  Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka  Katedra za primenjenu mehaniku i automatsko upravljanje  1.9.2017  Vanredni profesor  Vanredni profesor 
Istraživački projekti
izvor: E-CRIS
Retrospektiva pregleda
Omiljeno