Loading...
International projects source: SICRIS

Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo

Researchers (8)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  33974  Barbara Baloh  Telecommunications  Researcher  2020 - 2022 
2.  32574  PhD Eda Birsa  Educational studies  Researcher  2020 - 2022  141 
3.  20744  PhD Bogdana Borota  Educational studies  Head  2017 - 2022  343 
4.  07654  PhD Robert Kroflič  Philosophy  Researcher  2017 - 2022  665 
5.  23956  PhD Sonja Rutar  Educational studies  Researcher  2020 - 2022  334 
6.  27938  PhD Blaž Simčič  Sociology  Researcher  2020 - 2022  56 
7.  35315  Jelena Sitar Cvetko  Educational studies  Researcher  2020 - 2022  498 
8.  35806  PhD Tina Štemberger  Educational studies  Researcher  2020 - 2022  236 
Organisations (4)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0581  University of Ljubljana, Faculty of Arts  Ljubljana  1627058  96,932 
2.  0588  University of Ljubljana, Faculty of Education  Ljubljana  1627082  30,707 
3.  0868  University of Ljubljana Academy of Music  Ljubljana  1626809  2,319 
4.  2158  University of Primorska Faculty of Education  Koper  1810014003  15,135 
Views history
Favourite