Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Podrobnejša pravila urejanja prostora za prostorske ureditve državnega pomena in tiste spremembe prostora, za katere niso potrebna gradbena dovoljenja (Slovene)

Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (7)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  08379  PhD Mitja Brilly  Hydrology  Researcher  2003 - 2004  1,087 
2.  17898  PhD Mojca Foški  Urbanism  Researcher  2003 - 2005  390 
3.  06696  PhD Alojzij Juvanc  Civil engineering  Researcher  2003 - 2004  434 
4.  02453  PhD Andrej Pogačnik  Urbanism  Head  2003 - 2005  491 
5.  05764  PhD Anton Prosen  Geodesy  Researcher  2003 - 2004  647 
6.  13184  PhD Alma Zavodnik Lamovšek  Urbanism  Researcher  2003 - 2005  895 
7.  24974  Tadej Žaucer  Urbanism  Researcher  2005  80 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0792  University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering  Ljubljana  1626981  26,378 
Views history
Favourite