Loading...
PhD Mojca Foški

PhD Mojca Foški
no.: 17898 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 476 85 25
E-mail mojca.foskiat signfgg.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.08.00  Social sciences  Urbanism   
Keywords
Spatial planning, sectoral planning, land use planning, land development
Points
347.43
A''
203.15
A'
222.97
A1/2
272.97
CI10
33
CImax
7
h10
4
A1
1.4
A3
0.15
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 12  29  24 
Scopus 14  38  31  2.21 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Land use planning  SI University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering 1996 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering 2000 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering 2017 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:50%)  University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering  Chair of Urban and Regional Planning  12/15/1996    Researcher  Senior lecturer 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V2-2390  Development of methods and tools for geographical analysis and GIS modelling using modern technologies to support spatial planning and spatial development planning and monitoring   2023 - 2024  PhD Domen Mongus  3,990 
2. V5-2302  Modelling of bicycle network by purpose of use   2023 - 2024  PhD Alma Zavodnik Lamovšek  2,994 
3. V2-2156  Geospatial data integration of official datasets with the real property cadastre data   2021 - 2023  PhD Marjan Čeh  2,578 
4. V6-2029  CONFLICTS IN RURAL AREAS AS STIMULATORS OF SOLUTIONS SEARCHING AND DEVELOPMENT   2020 - 2023  PhD Irma Potočnik Slavič  2,916 
5. V6-1945  INTERSECTORAL COORDINATION OF PROBLEM BORDER AREAS DEVELOPMENT   2019 - 2021  PhD Janez Nared  3,181 
6. V6-1731  Comprehensive demographic analysis with demographic projections for rural and urban areas   2018 - 2019  PhD Janez Nared  3,609 
7. V2-1620  Automatic procedures for the identification of changes in the actual use of agricultural land   2016 - 2018  PhD Mihaela Triglav Čekada  3,016 
8. V6-1652  Model of joined physical and development planning at the regional level   2016 - 2018  PhD Janez Nared  3,126 
9. V2-1513  7.1.3 Model of the integration of Slovenian bicycle network   2015 - 2017  PhD Marijan Žura  3,749 
10. V6-1510  Comprehensive methodology for inventory and analysis of derelict land, implementation of the pilot census and establishment of the up-to-date register   2015 - 2017  PhD Barbara Lampič  4,071 
11. V2-1424  Feasibility study of land operations execution in the protected and protective areas   2014 - 2015  PhD Anka Lisec  5,602 
12. V5-1092  Analiza stanja, razvojnih teženj ter usmeritve za strateški prostorski razvoj Slovenije (Slovene)   2010 - 2011  PhD Andrej Pogačnik  4,453 
13. V4-1057  Komasacije in celovito urejanje podeželskega prostora (Slovene)   2010 - 2011  PhD Anka Lisec  6,275 
14. V5-0301  Pomen majhnih in srednje velikih mest za razvoj urbanih območij (Slovene)   2007  PhD Anton Prosen  2,173 
15. M5-0051  Razvoj sistema za oblikovanje strokovnih podlag obrambnih območij v perspektivni uporabi MO (Slovene)   2004 - 2006  PhD Anton Prosen  3,573 
16. V5-0960  Metodologija integracije razvojnega in prostorskega načrtovanja ter varstva okolja (Slovene)   2005  PhD Andrej Pogačnik  2,602 
17. V2-0846  Podrobnejša pravila urejanja prostora za prostorske ureditve državnega pomena in tiste spremembe prostora, za katere niso potrebna gradbena dovoljenja (Slovene)   2003 - 2005  PhD Andrej Pogačnik  3,524 
18. V5-0843  Terminološki slovar urejanja prostora (Slovene)   2003 - 2005  PhD Anton Prosen  9,766 
19. V5-0871  Vrednotenje normativnega sistema varovanja kmetijskih zemljišč in opredelitev novih možnih javnih modelov (Slovene)   2003 - 2005  PhD Anton Prosen  6,621 
20. V2-0970  Določitev primernih podatkovnih podlag in način njihove uporabe v različnih procesih prostorskega planiranja ter oblikovanje predloga sistema kratkoročnih š (Slovene)   2005  PhD Dušan Petrovič  2,190 
21. V2-0853  Raziskovalne podlage za strategijo razvoja komasacij urbanih zemljišč (Slovene)   2003 - 2004  PhD Anton Prosen  987 
22. V5-0726  Optimalna strategija prostorskega razvoja Slovenije in njenih regij glede na evropske integracije (Slovene)   2004  PhD Andrej Pogačnik  3,176 
23. V2-0725  Raba prostora po dejavnostih (Slovene)   2004  PhD Marjan Čeh  2,682 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P2-0227  Geoinformation infrastructure and sustainable spatial development of Slovenia   2018 - 2024  PhD Bojan Stopar  7,190 
2. P2-0227  Geoinformation infrastructure and sustainable spatial development of Slovenia   2013 - 2017  PhD Bojan Stopar  7,266 
Views history
Favourite