Loading...
PhD Mitja Brilly

PhD Mitja Brilly
no.: 08379 source: ARRS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
2.20.00  Engineering sciences and technologies  Hydrology   
Keywords
Hydrology, water management, hydroinformatics, GIS, river dynamics, groundwater, groundwater pollution, river engineering, flood control, water resources protection, water law
Points
164.87
A''
27.91
A'
65.79
A1/2
93.37
CI10
846
CImax
133
h10
15
A1
0.56
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 24, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 26  940  839  32.27 
Scopus 39  1,147  1,015  26.03 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 Maruša Špitalar  Bologna doctoral studies  10/1/2009 - 3/31/2014  32032 
2 Anton Čotar  Uniform doctoral studies  10/1/2007 - 3/31/2013  29457 
3 PhD Andrej Vidmar  Master's degree  7/1/1989 - 6/30/1992  10924 
4 PhD Lidija Globevnik  Doctoral degree  10/1/1988 - 4/30/1996  10022 
5 PhD Matjaž Mikoš  Doctoral degree  5/1/1986 - 4/30/1992  08245 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  Diploma in Civil Engineering  Civil engineering  CS 1970 
Master's degree  M. Sc.     CS 1976 
Doctor's degree  Dr. Sc. Techn.     SI University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy 1983 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V2-1733  Development of a unified method for estimation of benefits of constructional and non-constructional measures for flood risk reduction   4/1/2018 - 3/31/2019  PhD Andrej Kryžanowski  3,660 
2. J2-7322  Modellinghydrologicresponseofnonhomogeneouscatchments   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Mitja Brilly  5,663 
3. J2-4096  Flood analysis using Copula functions   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Mitja Brilly  2,211 
4. V5-1092  Analiza stanja, razvojnih teženj ter usmeritve za strateški prostorski razvoj Slovenije (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2011  PhD Andrej Pogačnik  4,355 
5. V2-0502  Razvoj ekspertnega sistema za optimizacio obratovanja HE na Savi ter NEK na osnovi napovedi nizkih pretokov Save sedem dni vnaprej (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Mitja Brilly  2,411 
6. V2-0846  Podrobnejša pravila urejanja prostora za prostorske ureditve državnega pomena in tiste spremembe prostora, za katere niso potrebna gradbena dovoljenja (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Andrej Pogačnik  3,473 
7. L2-4508  Napoved dinamike onesnaženja in ukrepi za zaščito podtalnice Ljubljanskega polja (Slovene)   7/1/2002 - 6/30/2004  PhD Mitja Brilly  2,772 
8. V2-0244  Katalog študijskih raziskovalnih nalog in vključenih kadrov na področje CRP Vode (Slovene)   10/1/1999 - 9/30/2000  PhD Matjaž Mikoš  2,509 
9. V2-0245  Katalog študijskih raziskovalnih nalog in vključenih kadrov na področje CRP Vode (Slovene)   10/1/1999 - 9/30/2000  PhD Matjaž Mikoš  3,535 
10. J2-8691  Hydromet - the development of active on-line hydrological and meteorological models to minimise the impact of flooding   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Mitja Brilly  1,959 
11. V2-8575  Razvoj sistema za obvladovanje ogroženosti podtalnice zaradi točkovnih in razpršilnih industrijskih in urbanih ter kmetijskih izvorov o (Slovene)   1/1/1996 - 8/31/1998  PhD Miran Veselič  3,793 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
International projects
Views history
Favourite