Loading...
PhD Anton Prosen

PhD Anton Prosen
no.: 05764 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
2.17.00  Engineering sciences and technologies  Geodesy   
5.08.00  Social sciences  Urbanism   
Keywords
Spatial planning, rural engineering, reorganization of rural area
Points
211.76
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
6
CImax
3
h10
2
A1
0.56
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 26, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 13  2.25 
Scopus 12  0.88 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Andreja Borec  Doctoral degree  7/1/1993 - 12/31/1999  12470 
2 VESNA POLANC-MARINIČ  Master's degree  6/1/1993 - 8/31/1993  10949 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy 1976 
Master's degree  M. Sc.   Land use planning  SI University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy 1987 
Doctor's degree  Ph. D.   Land use planning  SI University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy 1993 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1057  Komasacije in celovito urejanje podeželskega prostora (Slovene)   2010 - 2011  PhD Anka Lisec  6,220 
2. V5-0301  Pomen majhnih in srednje velikih mest za razvoj urbanih območij (Slovene)   2006 - 2008  PhD Anton Prosen  2,167 
3. M5-0051  Razvoj sistema za oblikovanje strokovnih podlag obrambnih območij v perspektivni uporabi MO (Slovene)   2004 - 2006  PhD Anton Prosen  3,561 
4. V5-0843  Terminološki slovar urejanja prostora (Slovene)   2003 - 2005  PhD Anton Prosen  9,730 
5. V5-0871  Vrednotenje normativnega sistema varovanja kmetijskih zemljišč in opredelitev novih možnih javnih modelov (Slovene)   2003 - 2005  PhD Anton Prosen  6,566 
6. V2-0970  Določitev primernih podatkovnih podlag in način njihove uporabe v različnih procesih prostorskega planiranja ter oblikovanje predloga sistema kratkoročnih š (Slovene)   2005  PhD Dušan Petrovič  2,185 
7. V2-0846  Podrobnejša pravila urejanja prostora za prostorske ureditve državnega pomena in tiste spremembe prostora, za katere niso potrebna gradbena dovoljenja (Slovene)   2003 - 2004  PhD Andrej Pogačnik  3,500 
8. V2-0853  Raziskovalne podlage za strategijo razvoja komasacij urbanih zemljišč (Slovene)   2003 - 2004  PhD Anton Prosen  986 
9. V5-0726  Optimalna strategija prostorskega razvoja Slovenije in njenih regij glede na evropske integracije (Slovene)   2004  PhD Andrej Pogačnik  3,161 
10. V2-0725  Raba prostora po dejavnostih (Slovene)   2004  PhD Marjan Čeh  2,673 
11. J5-7468  Optimal models of spatial development on regional or state level and their evaluation   1999 - 2001  PhD Andrej Pogačnik  1,087 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite