Loading...
Projects / Programmes source: ARRS

Populacijska dinamika divjega prašiča (Sus scrofa), vpliv notranjih in zunanjih dejavnikov nanjo in prognoza razvojnih trendov v Sloveniji (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
4.00.00  Biotechnical sciences     
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (11)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publications
1.  03316  PhD Miha Adamič  Forestry, wood and paper technology  Principal Researcher  2004 - 2006  361 
2.  03874  PhD Andrej Bidovec  Veterinarian medicine  Researcher  2005  176 
3.  05098  PhD Peter Dovč  Biotechnology  Researcher  2005 - 2006  906 
4.  22515  PhD Klemen Jerina  Forestry, wood and paper technology  Junior researcher  2005 - 2006  437 
5.  05845  PhD Marijan Kotar  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2005 - 2006  296 
6.  15198  PhD Peter Kruljc  Veterinarian medicine  Researcher  2005  114 
7.  16361  PhD Tanja Kunej  Animal production  Researcher  2005 - 2006  876 
8.  21397  PhD Helena Motaln  Biochemistry and molecular biology  Researcher  2005  182 
9.  00886  PhD Janez Salobir  Animal production  Researcher  2005 - 2006  625 
10.  11906  PhD Aleš Snoj  Animal production  Researcher  2006  208 
11.  16214  PhD Gorazd Vengušt  Veterinarian medicine  Researcher  2005  236 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publications
1.  0481  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Ljubljana  1626914  64,297 
Views history
Favourite