Loading...
PhD Marijan Kotar

PhD Marijan Kotar
no.: 05845 source: ARRS

researcher – not employed in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
Growth and yield science, growth characteristics of trees species, site productivity, forest stands structure, silviculture, noble hardwoods
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
3
CImax
3
h10
1
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 7, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: NO)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Aleš Kadunc  Doctoral degree  12/1/1999 - 11/30/2003  20035 
2 Janko Mehle  Master's degree  11/1/1996 - 4/30/1999  16388 
3 PhD Jurij Diaci  Doctoral degree  12/1/1989 - 6/30/1996  11253 
4 MSc ČRTOMIR VILHAR  Master's degree  1/1/1987 - 12/31/1989  08520 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree    Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1965 
Master's degree    Fitosociology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1974 
Doctor's degree  Ph. D.   Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1980 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-0980  Populacijska dinamika divjega prašiča (Sus scrofa), vpliv notranjih in zunanjih dejavnikov nanjo in prognoza razvojnih trendov v Sloveniji (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Miha Adamič  4,086 
2. V4-0867  Sistemi sobivanja domačih in divjih živali (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Milan Pogačnik  4,891 
3. V4-0445  Vloga divje češnje pri gospodarjenju z gozdovi (Slovene)   1/1/2002 - 1/30/2006  PhD Marijan Kotar  632 
4. V4-0436  Proučevanje značilnosti populacijskih območij (Slovene)   1/1/2002 - 2/28/2005  PhD Miha Adamič  2,549 
5. V4-0390  Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih površin (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Milan Pogačnik  8,029 
6. L4-1485  Proizvodna sposobnost gozdnih rastišč in zakonitosti rasti sestojev (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Marijan Kotar  693 
7. L4-1600  Spruce (Picea abies /L./ Karsten in Slovenia - II.   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Mitja Zupančič  1,184 
8. J4-0513  Ecophysiological research on disturbance and regeneration dynamics of virgin forests in Slovenia   7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Jurij Diaci  2,001 
9. V4-0175  Ohranjanje ogroženih vrst divjadi in drugih prosto živečih živali (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  PhD Miha Adamič  6,125 
10. J4-8568  Growth and development characteristics of minor tree species in Slovenia   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Marijan Kotar  318 
11. L4-8570  Regeneration ecology and succession dynamics of forest plantations   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Jurij Diaci  1,874 
12. J4-7439  Smreka (Picea abies /l./ karsten) v Sloveniji (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Mitja Zupančič  1,296 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Jurij Diaci  7,132 
2. P0-0531-0481  Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (Slovene)   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Marijan Kotar  7,033 
International projects
no. Code Title Period Head
1. COST-E42  Growing Valuable Broadleaved Tree Species   11/3/2004 - 11/2/2008  Marijan Kotar   
Views history
Favourite