Loading...
PhD Andrej Bidovec

PhD Andrej Bidovec
no.: 03874 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.04.02  Biotechnical sciences  Veterinarian medicine  Animal pathology and epizootiology 
Keywords
Pathology, diagnostic, infectious and invasios diseases, biology, physiology, epizoothiology in wild animals
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
346
CImax
65
h10
11
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 23  651  599  26.04 
Scopus 27  714  658  24.37 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Diana Žele Vengušt  Uniform doctoral studies  11/1/2003 - 4/30/2008  24349 
2 PhD Gorazd Vengušt  Doctoral degree  11/1/1996 - 11/30/2001  16214 
3 BOŽO ZAKRAJŠEK  Master's degree  4/1/1991 - 3/31/1994  12009 
4 BARBARA STRMOLE  Master's degree  12/1/1990 - 9/30/1993  11859 
5 Mira Jenko Rogelj  Master's degree  12/1/1989 - 6/30/1992  11236 
6 PhD Aleš Gregorc  Uniform doctoral studies  8/1/1988 - 12/31/1995  10448 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI University of Ljubljana, Veterinary faculty 1972 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Veterinary faculty 1980 
Doctor's degree    Veterinary Medicine  SI University of Ljubljana, Veterinary faculty 1984 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-0478  Vpliv sonaravne reje domačih in divjih živali na biodiverziteto kraškega travinja in izboljšanje rodovitnosti tal (Slovene)   2008 - 2009  PhD Marjan Kosec 
2. V4-0477  Rezervoarji in vektorji, sistemi preprečevanja pojava in načini širjenja Coxiella burnetii pri živalih (Slovene)   2008  PhD Gorazd Vengušt 
3. V4-0867  Sistemi sobivanja domačih in divjih živali (Slovene)   2003 - 2006  PhD Milan Pogačnik 
4. V4-0980  Populacijska dinamika divjega prašiča (Sus scrofa), vpliv notranjih in zunanjih dejavnikov nanjo in prognoza razvojnih trendov v Sloveniji (Slovene)   2005  PhD Miha Adamič 
5. V4-0758  Živalske prenosljive spongiformne encefalopatije (TSE) - dovzetnost in diagnostika pri malih in divjih prežvekovalcih (Slovene)   2004 - 2005  PhD Polona Juntes 
6. V4-0436  Proučevanje značilnosti populacijskih območij (Slovene)   2003  PhD Miha Adamič 
7. V4-0476  Ekotoksikološki, rezidualni in ekonomski vidiki uporabe avermektinskih zdravil pri drobnici (Slovene)   2002 - 2003  PhD Vesna Cerkvenik Flajs 
8. V4-0390  Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih površin (Slovene)   2001 - 2003  PhD Milan Pogačnik 
9. J3-1138  Ekologija in epidemiologija borelij in rikecij v Sloveniji (Slovene)   2000 - 2001  PhD Tatjana Avšič-Županc 
10. L4-1292  Patologija prehrane, bolezni živali in varstvo okolja z vidika veterinarske medicine (Slovene)   1999 - 2001  PhD Janko Žust 
11. L4-1301  Proučevanje aktualnih kužnih bolezni pri živalih z uporabo sodobnih imunoloških, biokemijskih in molekularnih metod (Slovene)   1999 - 2001  PhD Darja Barlič Maganja 
12. V4-0307  Uporaba grmišč za pašo drobnice na Krasu (Slovene)   2000 - 2001  PhD Milan Pogačnik 
13. L4-8992  Reduction of Odour emmisions from Animal production. Metodology of Air sampling and Monitoring.   1998 - 1999  PhD Martin Dobeic 
14. L4-9010  The analyses of salmonid fish farm waters in the view of the planned fish production and the prevention of fish diseases outbreaks in salmonids ( Salmonidae) in the RS and its influence on the environmental pollution   1998 - 1999  PhD Andrej Bidovec 
15. L4-7399  Pomembne kužne bolezni živali in zoonoze v Sloveniji (Slovene)   1996 - 1998   
16. L3-7916  Raziskovanje gostiteljev in prenašalcev mikroorganizmov - povzročiteljev bolezni pri ljudeh (Slovene)   1996 - 1998  PhD Tatjana Avšič-Županc 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2009 - 2010  PhD Matjaž Ocepek 
2. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2004 - 2008  PhD Milan Pogačnik 
3. P0-0502-0406  Raziskave o epizootiološkem stanju v Sloveniji, uvajanje sodobnih diagnostičnih metod (Slovene)   2001 - 2003  PhD Aleš Gregorc 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. INTERREG-INTERREG III/A_2  Trajnostno upravljanje s prostoživečo divjadjo   1/1/2004 - 12/31/2006  Andrej Bidovec   
Views history
Favourite