Loading...
PhD Miha Adamič

PhD Miha Adamič
no.: 03316 source: ARIS

researcher – retired
Phone number (01) 423 11 61
E-mail miha.adamicat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
wildlife ecology, wildlife management planning, conservation biology, conservation management
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
407
CImax
115
h10
10
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 13  648  572  44 
Scopus 13  706  627  48.23 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Klemen Jerina  Doctoral degree  1/1/2002 - 6/30/2005  22515 
2 PhD Miran Čas  Master's degree  9/9/1985 - 5/31/1996  08032 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc. Forestry  Forestry  SI 1967 
Doctor's degree  Ph. D.   Wildlife Ecology  CS 1988 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-0498  Divji prašič in škode v agrarni krajini: opredelitev populacijskih in habitatnih vplivnih dejavnikov, določitev vpliva talnih lastnosti (Slovene)   2008  PhD Boštjan Pokorny  3,072 
2. V4-0495  Prostorska razširjenost, vitalnost in populacijska dinamika prostoživečih vrst parkljarjev v Sloveniji: preučevanje vplivov okoljskih i (Slovene)   2008  PhD Klemen Jerina  2,653 
3. V4-0344  Velika rastlinojeda divjad in razvojna dinamika gozdnih ekosistemov: preučevanje vplivov izbranih okoljskih in populacijskih parametrov ter gozdno-gojitvenih sistemov na zmožnost naravne obnove (Slovene)   2007  PhD Klemen Jerina  1,755 
4. L1-6484  Conservation genetics of bear, red deer and lynx in Slovenia   2004 - 2007  PhD Peter Trontelj  3,404 
5. V4-0981  Analiza in posodabljanje gozdarskega načrtovanja v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2006  PhD Andrej Bončina  4,184 
6. V4-0980  Populacijska dinamika divjega prašiča (Sus scrofa), vpliv notranjih in zunanjih dejavnikov nanjo in prognoza razvojnih trendov v Sloveniji (Slovene)   2004 - 2006  PhD Miha Adamič  4,253 
7. V4-0436  Proučevanje značilnosti populacijskih območij (Slovene)   2002 - 2005  PhD Miha Adamič  2,619 
8. L4-0855  Fores sustainability and biotic diversity   2000 - 2001  PhD Andrej Bončina  3,269 
9. J4-0513  Ecophysiological research on disturbance and regeneration dynamics of virgin forests in Slovenia   1999 - 2001  PhD Jurij Diaci  2,037 
10. L4-0529  Forest fires in Slovenia   1999 - 2001  PhD Maja Jurc  2,424 
11. V4-0175  Ohranjanje ogroženih vrst divjadi in drugih prosto živečih živali (Slovene)   2000  PhD Miha Adamič  6,322 
12. L4-8570  Regeneration ecology and succession dynamics of forest plantations   1999  PhD Jurij Diaci  1,908 
13. J4-7297  Razsežnosti problemov ohranitve velikih zveri v kulturni krajini: primer rjavega medveda (Slovene)   1998  PhD Miha Adamič  868 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   2004 - 2007  PhD Jurij Diaci  7,350 
2. P0-0531-0481  Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (Slovene)   2002 - 2003  PhD Marijan Kotar  7,161 
Views history
Favourite