Loading...
Projects / Programmes source: ARRS

Velika rastlinojeda divjad in razvojna dinamika gozdnih ekosistemov: preučevanje vplivov izbranih okoljskih in populacijskih parametrov ter gozdno-gojitvenih sistemov na zmožnost naravne obnove (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (7)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publications
1.  03316  PhD Miha Adamič  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2007  361 
2.  11253  PhD Jurij Diaci  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2007 - 2008  698 
3.  22515  PhD Klemen Jerina  Forestry, wood and paper technology  Principal Researcher  2007 - 2008  438 
4.  17765  Uroš Edvard Kolar    Technician  2007 
5.  27544  PhD Thomas Andrew Nagel  Biotechnical sciences  Researcher  2007 - 2008  213 
6.  24368  PhD Andrej Rozman  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2007 - 2008  107 
7.  21043  PhD Dušan Roženbergar  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2007 - 2008  217 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publications
1.  0481  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Ljubljana  1626914  64,100 
Views history
Favourite