Loading...
PhD Dušan Roženbergar

PhD Dušan Roženbergar
no.: 21043 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
Forestry, Silviculture, Forest ecology, Old-growth forest, Invasive alien tree species, Close-to-nature forestry, Natural disturbances
Points
156.31
A''
0
A'
61.04
A1/2
95.49
CI10
655
CImax
210
h10
12
A1
0.52
A3
0.37
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 30, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 21  804  706  33.62 
Scopus 23  869  765  33.26 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (100%, RD:61%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Forestry and Renewable Resources 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-2025  Natural regeneration and tending of forests following large-scale disturbances: harmonization of ecological, economic and forest policy aspects   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Jurij Diaci  2,109 
2. J4-1765  Forest ecosystem dynamics under climate change: effects of severe disturbance and climate warming   7/1/2019 - 10/31/2022  PhD Thomas Andrew Nagel  2,501 
3. V4-1820  Causes and effect of December 2017 wind throw on further development of European beech and Silver fir stands in Slovenian Forests   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Matjaž Čater  2,801 
4. V4-1818  Suitability of Douglas Fir and other non-native tree species in the restoration of forests through planting and sowing in Slovenia   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Robert Brus  10,320 
5. V4-1420  Assessment and optimization of planning and realisation of young forest tending in Slovenia   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Jurij Diaci  2,738 
6. V4-1422  Ice storm effects on forests in relation to stand and soil characteristics   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Andrej Kobler  6,952 
7. V4-1431  Planning and silvicultural intervention in situations of the presence of alien invasive tree species   7/1/2014 - 9/30/2016  PhD Andraž Čarni  3,573 
8. V4-1124  Measures for improvement of forest production potentials   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Jurij Diaci  2,900 
9. L4-4091  Ecological restoration of natural disturbances in forests   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Jurij Diaci  6,449 
10. V4-1142  Improving the network of forest reserves in Slovenia: naturalness assessment, possibilities of enlargement, management, research, and knowledge transfer.   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Thomas Andrew Nagel  2,273 
11. L4-2244  Varovalni gozdovi: razvojne zakonitosti, ocena tveganja, usklajevanje gojenja gozdov in tehnologij izkoriščanja (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Jurij Diaci  2,002 
12. V4-0540  Ohranitvena ekologija in gospodarjenje z jelko v Sloveniji (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2011  PhD Jurij Diaci  2,912 
13. V4-0539  Primerjava dveh gozdnogojitvenih sistemov v luči klimatskih sprememb (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Matjaž Čater  4,214 
14. L4-9231  Spatial distribution, stand structure and regeneration of beech (Fagus sylvatica L.) forests in Slovenia with a model of future development and forest management   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Andrej Bončina  2,512 
15. V4-0346  Razvoj prilagojenosti zvrsti gojenja gozdov s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2009  PhD Jurij Diaci  2,025 
16. V4-0344  Velika rastlinojeda divjad in razvojna dinamika gozdnih ekosistemov: preučevanje vplivov izbranih okoljskih in populacijskih parametrov ter gozdno-gojitvenih sistemov na zmožnost naravne obnove (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Klemen Jerina  1,700 
17. V4-0987  Razvoj in preverjanje alternativnih modelov nege gozdov ob upoštevanju sodobnih tehnologij pridobivanja lesa (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Jurij Diaci  2,668 
18. V4-0444  Proučevanje vpliva dinamike naravne obnove na obliko rast mladja bukve (Slovene)   1/1/2002 - 1/30/2006  PhD Jurij Diaci  2,114 
19. V4-0436  Proučevanje značilnosti populacijskih območij (Slovene)   1/1/2002 - 2/28/2005  PhD Miha Adamič  2,556 
20. V4-0432  Zasnova gozdarskega načrtovanja v Sloveniji (Slovene)   1/1/2002 - 6/30/2003  PhD Andrej Bončina  1,831 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0430  Forest-wood value chain and climate change: transition to circular bioeconomy   1/1/2022 - 12/31/2027  PhD Jožica Gričar  3,466 
2. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Andrej Ficko  6,506 
3. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Jurij Diaci  6,950 
4. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Jurij Diaci  6,286 
5. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Jurij Diaci  7,156 
International projects
no. Code Title Period Head
1. EKSRP-DEBLO++    7/30/2020 - 7/30/2023     
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite