Loading...
PhD Andrej Rozman

PhD Andrej Rozman
no.: 24368 source: ARRS

researcher – active in research organisation
E-mail andrej.rozmanat signbf.uni-lj.si
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
260.99
A''
0
A'
122.19
A1/2
149.92
CI10
137
CImax
37
h10
7
A1
0.88
A3
0.01
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 7, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 18  143  120  6.67 
Scopus 18  159  132  7.33 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2002 
Doctor's degree  Ph. D.   Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2008 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Forestry and Renewable Resources  10/1/2003  Associate professor  Assistant professor 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-2025  Natural regeneration and tending of forests following large-scale disturbances: harmonization of ecological, economic and forest policy aspects   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Jurij Diaci  2,102 
2. J4-1765  Forest ecosystem dynamics under climate change: effects of severe disturbance and climate warming   7/1/2019 - 10/31/2022  PhD Thomas Andrew Nagel  2,490 
3. V4-1820  Causes and effect of December 2017 wind throw on further development of European beech and Silver fir stands in Slovenian Forests   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Matjaž Čater  2,790 
4. V4-1818  Suitability of Douglas Fir and other non-native tree species in the restoration of forests through planting and sowing in Slovenia   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Robert Brus  10,253 
5. V4-1420  Assessment and optimization of planning and realisation of young forest tending in Slovenia   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Jurij Diaci  2,725 
6. V4-1430  The design of monitoring of the conservation status of minor Natura 2000 forest habitat types in Slovenia   7/1/2014 - 3/31/2017  PhD Urban Šilc  2,837 
7. V4-1124  Measures for improvement of forest production potentials   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Jurij Diaci  2,885 
8. L4-4091  Ecological restoration of natural disturbances in forests   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Jurij Diaci  6,416 
9. V4-1142  Improving the network of forest reserves in Slovenia: naturalness assessment, possibilities of enlargement, management, research, and knowledge transfer.   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Thomas Andrew Nagel  2,263 
10. L4-2244  Varovalni gozdovi: razvojne zakonitosti, ocena tveganja, usklajevanje gojenja gozdov in tehnologij izkoriščanja (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Jurij Diaci  1,991 
11. V4-0542  Naravni sestoji macesna v Sloveniji (Slovene)   9/1/2008 - 9/30/2010  PhD Igor Dakskobler  4,269 
12. V4-0346  Razvoj prilagojenosti zvrsti gojenja gozdov s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2009  PhD Jurij Diaci  2,015 
13. V4-0344  Velika rastlinojeda divjad in razvojna dinamika gozdnih ekosistemov: preučevanje vplivov izbranih okoljskih in populacijskih parametrov ter gozdno-gojitvenih sistemov na zmožnost naravne obnove (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Klemen Jerina  1,695 
14. V4-0987  Razvoj in preverjanje alternativnih modelov nege gozdov ob upoštevanju sodobnih tehnologij pridobivanja lesa (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Jurij Diaci  2,655 
15. V4-0444  Proučevanje vpliva dinamike naravne obnove na obliko rast mladja bukve (Slovene)   1/1/2002 - 1/30/2006  PhD Jurij Diaci  2,107 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Andrej Ficko  6,468 
2. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Jurij Diaci  6,912 
3. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Jurij Diaci  6,254 
4. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Jurij Diaci  7,132 
Views history
Favourite