Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Pojmovanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju in možni dejavniki kakovosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (Slovene)

Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (13)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  09182  PhD Valentin Bucik  Psychology  Researcher  2000 - 2002  652 
2.  10876  PhD Andreja Hočevar  Educational studies  Researcher  2000 - 2002  232 
3.  01060  PhD Mojca Kovač Šebart  Culturology  Researcher  2000 - 2002  531 
4.  07328  PhD Boris Kožuh  Educational studies  Researcher  2000 - 2002  288 
5.  07654  PhD Robert Kroflič  Philosophy  Researcher  2000 - 2002  662 
6.  07606  PhD Ljubica Marjanovič-Umek  Psychology  Researcher  2000 - 2002  1,291 
7.  07571  PhD Zdenko Medveš  Educational studies  Head  2000 - 2002  484 
8.  06835  PhD Sonja Pečjak  Psychology  Researcher  2000 - 2002  818 
9.  10811  PhD Cirila Peklaj  Social sciences  Researcher  2000 - 2002  412 
10.  18919  PhD Anja Podlesek  Psychology  Researcher  2000 - 2002  526 
11.  03233  PhD Cveta Razdevšek Pučko  Educational studies  Researcher  2000 - 2002  554 
12.  18854  PhD Klara Skubic Ermenc  Educational studies  Researcher  2000 - 2002  350 
13.  17836  PhD Gregor Sočan  Psychology  Researcher  2000 - 2002  216 
Organisations (2)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0581  University of Ljubljana, Faculty of Arts  Ljubljana  1627058  95,344 
2.  0588  University of Ljubljana, Faculty of Education  Ljubljana  1627082  30,255 
Views history
Favourite