Loading...
PhD Anja Podlesek

PhD Anja Podlesek
no.: 18919 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.09.00  Social sciences  Psychology   

Code Science Field
S260  Social sciences  Psychology 
Keywords
Psychophysics, visual perception, psychological methodology, cognitive psychology
Points
1,100.35
A''
320.01
A'
577.83
A1/2
577.83
CI10
614
CImax
89
h10
15
A1
3.92
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 12, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 63  565  509  8.08 
Scopus 66  768  677  10.26 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 Lea Alič  Bologna doctoral studies  10/1/2017 - 8/13/2023  50536 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Psychology  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1996 
Master's degree  M. Sc.   Psychology  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1999 
Doctor's degree  Ph. D.   Psychology  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 2001 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Faculty of Arts  Psyhological studies  12/16/1996  Assistant lecturer  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-4591  Long COVID as a pandemic legacy: Psychological symptoms, psychosocial factors, and consequences   2022 - 2024  PhD Gaja Zager Kocjan  3,135 
2. BI-US/22-24-123  The effect of the COVID-19 pandemic on cognition   2022 - 2024  PhD Anja Podlesek  542 
3. J5-9437  Effectiveness of different types of scaffolds in self-regulated e-learning   2018 - 2022  PhD Cirila Peklaj  4,376 
4. J7-8275  Stable and dynamic EEG and fMRI functional connectivity patterns and their relation to individual differences   2017 - 2020  PhD Grega Repovš  3,865 
5. J5-6814  Explaining Effective and Efficient Problem Solving of the Triplet Relationship in Science Concepts Representations   2014 - 2017  PhD Saša Aleksej Glažar  6,268 
6. J7-6829  Mechanisms of functional brain integration underlying efficient cognitive control   2014 - 2017  PhD Grega Repovš  4,483 
7. J2-5495  Measuring psychophysiological parameters as input data for computerized adaptive testing   2013 - 2016  PhD Janko Drnovšek  3,210 
8. J5-4281  »RAZKORAK« Longitudinal study in competence potential of university graduates and a gap between graduates' competences and labour market requirements in technology, education and health   2011 - 2014  PhD Andreja Istenič  8,067 
9. J5-2038  Vloga osebnosti v razvoju psihosocialnega prilagajanja (Slovene)   2009 - 2012  PhD Maja Zupančič  2,424 
10. V5-0471  Izdelava postopkov vključevanja lokalne javnosti v postopek umeščanja jedrskih objektov (Slovene)   2009  PhD Marko Polič  5,355 
11. M2-0210  AviD: AvdioVizualna Identifikacija in ugotavljanje verodostojnosti govorca za zagotavljanje varne komunikacije (Slovene)   2007 - 2009  PhD France Mihelič  5,976 
12. L5-6240  Development of speech processing tests: cognitive psychological and audiologiological perspective   2004 - 2007  PhD Valentin Bucik  2,223 
13. J5-6450  Medkulturna primerjava temeljnih osebnostnih dimenzij v otroštvu: stabilnosti in spremembe (Slovene)   2004 - 2006  PhD Maja Zupančič  3,975 
14. V5-0935  Vloga psiholoških in družinskih dejavnikov v učni uspešnosti osnovnošolcev (Slovene)   2005 - 2006  PhD Ljubica Marjanovič-Umek  3,676 
15. V5-0544  Vpliv vrtca na otrokov razvoj in njegovo uspešnost v šoli (Slovene)   2003 - 2006  PhD Maja Zupančič  4,273 
16. V5-0826  Govorni razvoj in razvoj bralne pismenosti v vrtcu in šoli (Slovene)   2003 - 2006  PhD Ljubica Marjanovič-Umek  3,962 
17. V5-0663  Samoevalvacija predšolske vzgoje v vrtcu: zagotavljanje kakovosti (Slovene)   2004 - 2005  PhD Ljubica Marjanovič-Umek  3,547 
18. V5-0545  Kakovost v vzgoji in izobraževanju - samoevalvacija (Slovene)   2003 - 2004  PhD Zdenko Medveš  3,840 
19. V5-0247  Pojmovanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju in možni dejavniki kakovosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (Slovene)   2000 - 2002  PhD Zdenko Medveš  6,621 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0110  Psychological and neuroscientific aspects of cognition   2019 - 2024  PhD Anja Podlesek  4,780 
2. P5-0110  Psychological and neuroscientific aspects of cognitive control, personality and subjective well-being   2015 - 2018  PhD Anja Podlesek  4,692 
3. P5-0062  Applied developmental psychology   2009 - 2014  PhD Maja Zupančič  4,699 
4. P5-0062  Applied developmental psychology   2006  PhD Maja Zupančič  4,583 
5. P0-0523-0581  Psihološke raziskave (Slovene)   2001 - 2002  PhD Janek Musek  10,602 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. ETC-PESCA  Projekt za zdravo prehrano - PESCA   1/1/2011 - 12/31/2014  Anja Podlesek   
Biography
https://www.ff.uni-lj.si/en/staff/anja-podlesek
Views history
Favourite