Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Technologies of pig rearing and use of alternative feeds and natural plant extracts for high quality products in conventional and organic husbandry systems

Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.00  Biotechnical sciences  Animal production   

Code Science Field
B400  Biomedical sciences  Zootechny, animal husbandry, breeding 

Code Science Field
4.02  Agricultural and Veterinary Sciences  Animal and Dairy science 
Keywords
pig; nutrition; rearing technology; plant extracts; bioactive compounds; meat quality; ecological products; dry-cured meat products;
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (21)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  33232  PhD Nina Batorek Lukač  Animal production  Researcher  2014 - 2017  224 
2.  25025  PhD Maksimiljan Brus  Animal production  Researcher  2014 - 2017  307 
3.  11233  PhD Marjeta Čandek Potokar  Animal production  Head  2014 - 2017  776 
4.  15561  PhD Matjaž Červek  Animal production  Researcher  2014 - 2017  83 
5.  12209  PhD Mihael Gajster  Animal production  Researcher  2014 - 2017  67 
6.  00371  PhD Viktor Jejčič  Plant production  Researcher  2014 - 2017  1,167 
7.  17518  Marko Kodra    Technical associate  2014 - 2017 
8.  17916  PhD Iztok Jože Košir  Chemistry  Researcher  2014 - 2017  528 
9.  15194  PhD Alenka Levart  Animal production  Researcher  2014 - 2017  317 
10.  19949  Zdenka Mauser    Technical associate  2014 - 2017 
11.  25012  MSc Ben Moljk  Plant production  Researcher  2014 - 2017  358 
12.  17520  Anica Mušič    Technical associate  2016 - 2017 
13.  27890  PhD Maja Prevolnik Povše  Animal production  Researcher  2014 - 2017  252 
14.  20082  PhD Vida Rezar  Animal production  Researcher  2014 - 2017  337 
15.  00886  PhD Janez Salobir  Animal production  Researcher  2014 - 2017  638 
16.  08596  MSc Blaž Šegula  Animal production  Researcher  2014 - 2017  221 
17.  01364  PhD Dejan Škorjanc  Biotechnical sciences  Researcher  2014 - 2017  432 
18.  27589  PhD Martin Škrlep  Animal production  Researcher  2014 - 2017  344 
19.  31919  PhD Urška Tomažin  Animal production  Technical associate  2015 - 2017  113 
20.  10085  MSc Mateja Vendramin Pintar  Chemistry  Researcher  2014 - 2017  15 
21.  34048  Tadej Virk    Technical associate  2014 - 2015  60 
Organisations (5)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0401  Agricultural institute of Slovenia  Ljubljana  5055431  19,939 
2.  0416  Slovenian Institute of Hop Research and Brewing  Žalec  5051762000  4,123 
3.  0481  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Ljubljana  1626914  65,737 
4.  0482  University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences  Hoče  5089638004  9,655 
5.  0489  EMONA - Nutrition Research & Development Department  Ljubljana  5326974000  201 
Abstract
The project is organised to answer all the objectives tendered by the call; it concerns different technologies of rearing pigs along with the use of locally available and/or alternative feeds for the purposes of higher quality products in conventional and organic pig fattening. The project is organized in three workpackages (WP), which will be conducted as cabinet and/or experimental activities and as a transfer of knowledge or dissemination to end-users. The first aim of the project is to provide a technology platform of knowledge, which will consist of the review and synthesis of the available literature/information relevant to rearing of pigs for the products of higher quality. The following aspects will be adressed: i) technological suitability of raw material, ii) which are the factors important for technological suitability of raw material, iii) what is the potential of natural antioxidant supplements, iv) the role of natural antioxidants and iv) the possibilities to reduce the use of additives (salt, nitrite) in the processing of meat products; v) the importance of rearing technologies in the context of strategies for quality labels (EU), brands and vi) environmental imprint will also be adressed. Second WP will consist of activities of experimental and analytical nature which will be dedicated to the follow-up of fattening performances on the selected model farms, the collection and analysis of locally available feeds used on model farms, and finally the economic assessment. Within this workpackage fattening experiment will also be conducted aiming to evaluate antioxidative potential of feed additives (hops, tannins) and their impact on the quality and oxidative stability of meat and meat products in conjunction with the reduced usage of salt and nitrites. The third pillar of activities (WP3) is designed to dissemination of knowledge, information and innovations gathered in WP1 and WP2 to the end-users. At the same time, through active involvement of end-users in the experiments, workshops and demonstration activities a network of long-term partnership is foreseen.
Significance for science
S stališča znanosti je v projektu originalen sklop aktivnosti, ki se navezuje na uporabo dodatkov naravnih antioksidantov v prehrani prašičev in možnosti za zmanjšano uporabo dodatkov (soli, nitratov) v predelavi mesnin. Povečevanje kakovosti in antioksidativnega potenciala mesa s pomočjo prehrane predstavlja možnost za zmanjšano rabo aditivov kot sta sol in nitriti, zato so raziskave kakršno predlagamo v projektu izjemno relevantne, kar potrjuje tudi nedavno objavljeni članek o pomenu spreminjanja sestave mesa prek krmljenja živali in uporabe fitokemikalij (Ostindjer et al., 2014). Prav tako so z znanstvenega vidika originalne informacije o potrebah prašičev neselekcioniranih pasem (npr. krškopoljec) v posameznih življenjskih in proizvodnih fazah, saj je o tem zelo malo podatkov (izjema je iberijski prašič, pa še v tem primeru gre za redke in nove objave).  Za razvoj stroke je projekt pomemben, ker se osredotoča na potenciale alternativ intenzivnemu pitanju za trg svežega mesa, s poudarkom na lokalno razpoložljivih prehranskih (krmnih) virov pri pitanju prašičev z vidika produktov višje kakovosti, ki odgovarjajo zahtevam potrošnika ter s tem prispevajo k trajnostnemu razvoju panoge. Slovenija ima namreč omejene naravne potenciale za rejo prašičev, stroge okoljske zahteve in potrebuje novo paradigmo za trajnostni razvoj te panoge s tem pa tudi stroke.
Significance for the country
S stališča gospodarskega razvoja prašičereje kot panoge je projekt pomemben, ker se osredotoča na ključne vidike za njen trajnostni razvoj. Danes je javno mnenje pri nas in v Evropi nenaklonjeno intenzivni reji prašičev. V mnogih evropskih regijah intenzivna prireja prašičev ni več konkurenčna in marsikje, ne samo v Sloveniji, se soočajo z upadanjem intenzivne prašičereje zaradi nekonkurenčnosti. Prašiči kot omnivori so konkurenti človeku za razpoložljive prehranske vire, še posebej žita. Pričakovati je, da bo v prihodnosti razvoj prašičereje odvisen od lokalno razpoložljivih krmnih virov, ki se, zaradi različnih naravnih agro-geo-klimatskih danosti, razlikujejo od regije do regije. Prašičereja je lahko odlična, delovno manj obremenilna dopolnilna dejavnost na kmetiji, ki uporablja za krmno bazo različna lokalno razpoložljiva krmila in stranske produkte živilsko-predelovalne industrije. Lahko je tudi dopolnitev mlečni proizvodnji, kar bo lahko ob ukinitvi mlečnih kvot leta 2015 še kako pomembno. Svoj neizkoriščen potencial za dvig konkurenčnosti ima prašičereja predvsem v tradiciji mesnin višje kakovosti. Nenazadnje tudi razvoja turizma, ne le kmečkega, ni brez okusnih, tradicionalnih in/ali ekoloških proizvodov. Projekt naslavlja še dodaten aspekt pomena za slovensko gospodarstvo, to je uporabo naravnih antioksidantov. Njihov potencial je pomemben s stališča večje oksidativne stabilnosti ter manjše uporabe dodatkov (sol, nitriti) v predelavi mesnin kot tudi, da gre za raziskave, ki poudarjajo/iščejo potenciale lokalnih resursov. Relevanca za naše gospodarstvo je pomembna saj gre za alternativno uporabnost hmelja in taninskega ekstrakta lesa pravega kostanja (Tanin, Sevnica).
Most important scientific results Annual report 2015, 2016, final report
Most important socioeconomically and culturally relevant results Annual report 2015, 2016, final report
Views history
Favourite