Loading...
PhD Denis Stajnko

PhD Denis Stajnko
no.: 11043 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (02) 320 90 44
E-mail denis.stajnkoat signum.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.06  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural technics 
Keywords
agriculture engineering, agriculture mechanization
Points
562.97
A''
122.49
A'
174.24
A1/2
256.69
CI10
676
CImax
120
h10
14
A1
1.87
A3
0.39
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 18, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 48  588  554  11.54 
Scopus 31  800  758  24.45 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Jurij Rakun  Uniform doctoral studies  11/1/2007 - 4/30/2010  29568 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1989 
Master's degree  M. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1992 
Doctor's degree  Ph. D.     SI 2004 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences  Research group for plant production and processing  10/1/1999    Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2230  Development and introduction of digital tools to support fruit production   2022 - 2024  PhD Tatjana Unuk  5,153 
2. V4-2022  Reducing greenhouse gas emissions and enhancing soil C sequestration using conservation tillage (acronym "ReC-Till")   2020 - 2024  PhD Marjetka Suhadolc  4,008 
3. V4-1815  Reducing of draught stress and increasing of soil fertility by introducing conservation (conservation) soil tillage into sustainable agriculture   2018 - 2021  PhD Denis Stajnko  8,404 
4. V4-1137  Alternative field crops under different production systems, crop rotations as a basic principal for adaptation to climate changes and qualitative feed - food supply   2011 - 2014  PhD Franc Bavec  4,100 
5. V4-1134  Building of national sistem of variable buffer zones for water bodies, protected areas and urban areas   2011 - 2014  PhD Miran Lakota  3,175 
6. V4-1062  Proučevanje vpliva alternativnih načinov obdelave tal na izboljšanje rodovitnosti tal in povečevanje humusa v tleh ter zmanjšanje izpustov CO2 v ozračje (Slovene)   2010 - 2013  PhD Denis Stajnko  6,269 
7. V4-0537  Priprava registra napovedi in pridelkov jabolk in hrušk s pomočjo vizualizacije rodnega volumna dreves (Slovene)   2008 - 2010  PhD Denis Stajnko  2,866 
8. V4-0333  Analiza možnosti uvedbe energetskih rastlin za predelavo v bioplin na slovenskih kmetijskih gospodarstvih (Slovene)   2007 - 2008  PhD Bogomir Muršec  4,238 
9. V4-0336  Preučitev tehničnih možnosti za obvladovanje koruznega hrošča v Sloveniji (Slovene)   2007 - 2008  PhD Miran Lakota  5,829 
10. V4-0339  Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi povezovanja načel integrirane in ekološke pridelave sadja (Slovene)   2007  PhD Stanislav Tojnko  4,402 
11. V4-0454  Stanje kmetijskih strojev in opreme v Sloveniji; tehnološka učinkovitost, dohodkovna zanimivost, ekološka primernost (Slovene)   2002 - 2003  PhD Viktor Jejčič  4,895 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite