Loading...
PhD Miran Lakota

PhD Miran Lakota
no.: 10720 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.06  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural technics 
2.11.04  Engineering sciences and technologies  Mechanical design  Machine parts, engines and devices 

Code Science Field
T420  Technological sciences  Agricultural engineering, agricultural machines, farmhouse construction 
Keywords
biosystems engineering, precision agriculture, agriculture information systems
Points
222.05
A''
26.67
A'
26.67
A1/2
99.05
CI10
239
CImax
121
h10
6
A1
0.7
A3
0.78
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 24, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 32  234  223  6.97 
Scopus 15  300  285  19 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Maribor, Faculty of mechanical engineering 1988 
Master's degree    Technical Sciences  SI 1993 
Doctor's degree  Ph. D.   Mechanical Engineering  SI University of Maribor, Faculty of mechanical engineering 1999 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences  Research group for plant production and processing  10/1/1993  Associate Professor  Researcher  Associate professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2022  Reducing greenhouse gas emissions and enhancing soil C sequestration using conservation tillage (acronym "ReC-Till")   2020 - 2024  PhD Marjetka Suhadolc  4,015 
2. V4-1815  Reducing of draught stress and increasing of soil fertility by introducing conservation (conservation) soil tillage into sustainable agriculture   2018 - 2021  PhD Denis Stajnko  8,410 
3. V4-1134  Building of national sistem of variable buffer zones for water bodies, protected areas and urban areas   2011 - 2014  PhD Miran Lakota  3,177 
4. V4-1133  Models of plant production on degraded areas   2011 - 2013  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  5,426 
5. V4-1062  Proučevanje vpliva alternativnih načinov obdelave tal na izboljšanje rodovitnosti tal in povečevanje humusa v tleh ter zmanjšanje izpustov CO2 v ozračje (Slovene)   2011 - 2013  PhD Denis Stajnko  6,272 
6. V1-1051  Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik trajnostnega razvoja - modelni pristop na primeru Celjske kotline (Slovene)   2010 - 2012  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  6,050 
7. V4-0537  Priprava registra napovedi in pridelkov jabolk in hrušk s pomočjo vizualizacije rodnega volumna dreves (Slovene)   2008  PhD Denis Stajnko  2,867 
8. V4-0333  Analiza možnosti uvedbe energetskih rastlin za predelavo v bioplin na slovenskih kmetijskih gospodarstvih (Slovene)   2007 - 2008  PhD Bogomir Muršec  4,240 
9. V4-0336  Preučitev tehničnih možnosti za obvladovanje koruznega hrošča v Sloveniji (Slovene)   2006 - 2008  PhD Miran Lakota  5,831 
10. V4-0339  Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi povezovanja načel integrirane in ekološke pridelave sadja (Slovene)   2007  PhD Stanislav Tojnko  4,404 
11. V4-0101  Razvoj metodološkega orodja za kvantitativno ocenjevanje multifunkcionalnosti kmetijstva (Slovene)   2005 - 2006  PhD Jernej Turk  6,463 
12. V4-0870  Razvoj metod za tehnično in zakonodajno obravnavo pojavov zanašanja (drifta) pri aplikaciji fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)   2003 - 2006  PhD Mario Lešnik  4,447 
13. V4-0454  Stanje kmetijskih strojev in opreme v Sloveniji; tehnološka učinkovitost, dohodkovna zanimivost, ekološka primernost (Slovene)   2002 - 2003  PhD Viktor Jejčič  4,896 
14. V4-0388  Vzpostavljanje računalniške informacijske podpore za spremljanje tehnoloških odločitev pri integriranem varstvu poljšin pred pleveli (Slovene)   2001 - 2003  PhD Mario Lešnik  1,312 
15. V4-9123  Zmanjšanje obremenitve tal in pridelkov z racionalnejšimi načini tehnične uporabe pesticidov (Slovene)   1998 - 2000  PhD Stane Berčič  2,487 
16. L2-7756  Optimizacija produkcije kamene volne s pomočjo računalniško podprte vizualizacije (Slovene)   1996 - 1998  PhD Brane Širok  3,125 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P1-0164  Research for improvement of safe food and health   2019 - 2024  PhD Dejan Škorjanc  10,960 
2. P1-0164  Research for improvement of safe food and health   2014 - 2018  PhD Dejan Škorjanc  10,343 
3. P1-0164  Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja (Slovene)   2013  PhD Dejan Škorjanc  9,127 
4. P0-0502-0482  Rastlinska pridelava (Slovene)   2001 - 2003  PhD Jernej Turk  4,218 
Views history
Favourite