Loading...
PhD Franc Bavec

PhD Franc Bavec
no.: 05085 source: ARIS

researcher – retired
Phone number (02) 229 60 30
E-mail franci.bavecat signuni-mb.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
1.03.03  Natural sciences and mathematics  Biology  Ecosystems 
Keywords
Wheat, maize, fertilisation, nitrogen, neglected/new crops, amoranth
Points
35.29
A''
10.27
A'
10.27
A1/2
20.27
CI10
502
CImax
65
h10
13
A1
0.12
A3
0.08
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 30  529  471  15.7 
Scopus 41  675  583  14.22 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Matjaž Turinek  Uniform doctoral studies  10/1/2007 - 3/31/2011  29564 
2 PhD Milojka Fekonja  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 10/29/2010  27553 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1984 
Master's degree    Agriculture  SI 1988 
Doctor's degree  Ph. D.   Agriculture  CS University of Novi Sad, Faculty of Agriculture 1992 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2214  Inputs in organic agriculture   2022 - 2024  PhD Martina Bavec  3,975 
2. V4-2007  DEVELOPMENT OF TESTING PROTOCOLS AND ESTABLISHMENT OF OFFICIAL TESTING SYSTEMS FOR ORGANIC VARIETIES AND HETEROGENEOUS MATERIAL OF SELECTED FIELD CROPS AND VEGETABLES   2020 - 2023  PhD Vladimir Meglič  4,741 
3. V5-2030  PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT OF WINE AND GASTRONOMY TOURISM ON FARMS (VINGATUR)   2021 - 2023  PhD Simon Kerma  7,150 
4. V4-1514  Organic food in gastronomy - situation, potential and concept (model) of short supply chains for delivery of local organic food (acronym: EKO-GASTRO)   2015 - 2017  PhD Martina Bavec  6,779 
5. V4-1407  Soybean   2014 - 2017  PhD Franc Bavec  5,355 
6. V4-1408  Evaluation of quality and safety parameters of vegetables produced on different systems in Slovenia and abroad with aim to establish national quality scheme for vegetables   2014 - 2016  PhD Rajko Vidrih  8,573 
7. V4-1137  Alternative field crops under different production systems, crop rotations as a basic principal for adaptation to climate changes and qualitative feed - food supply   2011 - 2014  PhD Franc Bavec  4,100 
8. J4-4187  Investigation of resistance mechanisms of garden strawberry (Fragaria ananassa), bean (Phaseolus vulgaris) and bell pepper (Capsicum annuum) to fungi of the genus Colletotrichum - studies of the interaction plant -pathogenic fungi   2011 - 2014  PhD Franci Štampar  5,200 
9. V7-1118  Economics of organic farming in Slovenia   2011 - 2013  PhD Črtomir Rozman  7,076 
10. V4-1062  Proučevanje vpliva alternativnih načinov obdelave tal na izboljšanje rodovitnosti tal in povečevanje humusa v tleh ter zmanjšanje izpustov CO2 v ozračje (Slovene)   2011 - 2013  PhD Denis Stajnko  6,269 
11. V4-1019  Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva (Slovene)   2010 - 2012  PhD Franc Bavec  5,907 
12. V4-0472  Sladka koruza - razvoj novega, okoljsko, ekonomsko in podnebno sprejemljivega proizvoda (Slovene)   2008 - 2011  PhD Franc Bavec  2,818 
13. V4-0489  Razvoj strateških scenarijev in optimalnih struktur trajnostne proizvodnje biogoriv v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Zorka Novak Pintarič  6,365 
14. J4-9532  The quality of food dependent on agricultural production method   2007 - 2010  PhD Martina Bavec  6,571 
15. L4-9577  Investigation of some indefinite aspects of growth, development and composition seeds of alternative oil crops   2007 - 2009  PhD Franc Bavec  3,713 
16. V4-0332  Intercropping - alternativa za zmanjšanje inputov v pridelavi zelenjave in poljščin (Slovene)   2007 - 2009  PhD Martina Bavec  3,623 
17. V4-0333  Analiza možnosti uvedbe energetskih rastlin za predelavo v bioplin na slovenskih kmetijskih gospodarstvih (Slovene)   2007 - 2008  PhD Bogomir Muršec  4,238 
18. L4-6349  Investigation of some indefinite aspects of growth, composition and rheological properties of grain amaranth seed   2004 - 2007  PhD Franc Bavec  2,828 
19. V4-0101  Razvoj metodološkega orodja za kvantitativno ocenjevanje multifunkcionalnosti kmetijstva (Slovene)   2005 - 2006  PhD Jernej Turk  6,462 
20. V4-0104  Ekološka pridelava zelenjave (Slovene)   2005 - 2006  PhD Martina Bavec  3,390 
21. V5-0869  IPP - integrirana pridelava hrane (Slovene)   2003 - 2006  PhD Franc Bavec  3,988 
22. V4-0865  Spremljanje stanja tal in omejitve za ekološko kmetovanje na onesnaženih območjih (Slovene)   2003 - 2005  PhD Martina Bavec  3,900 
23. V4-0743  Razvoj novih tehnik pridelave bučevk (oljne buče, lubenice), primernih za ekološko kmetovanje (Slovene)   2002 - 2005  PhD Franc Bavec  1,998 
24. V4-0465  Pridelovanje in ocena konkurenčnosti pridelkov alternativnih poljščin (Slovene)   2002 - 2004  PhD Franc Bavec  1,733 
25. V4-0293  Alternativa-zrnati ščir:prilagodljivost, biološki potencial,ekološko pridelovanje in raba v Sloveniji (Slovene)   2000 - 2001  PhD Franc Bavec  1,852 
26. V4-0308  Gnojenje pšenice z dušikom (Slovene)   2000 - 2001  PhD Franc Bavec  1,852 
27. V4-9122  Žlahtnjenje oljnih buč; oblikovanje grmičastih oblik oljnih buč (Slovene)   1998 - 2000  PhD Anton Ivančič  1,182 
28. L4-7408  Tehnološko-ekološka primerjava klasičnih in bolj sonaravnih sistemov pridelovanja koruze (Slovene)   1998  PhD Franc Bavec  962 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P1-0164  Research for improvement of safe food and health   2019 - 2023  PhD Dejan Škorjanc  10,958 
2. P1-0164  Research for improvement of safe food and health   2014 - 2018  PhD Dejan Škorjanc  10,340 
3. P1-0164  Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja (Slovene)   2009 - 2013  PhD Dejan Škorjanc  9,125 
4. P0-0502-0482  Rastlinska pridelava (Slovene)   2001 - 2003  PhD Jernej Turk  4,216 
Views history
Favourite