Loading...
Marjeta Zaluberšek

Marjeta Zaluberšek
no.: 23168 source: ARIS

expert or technical associate – active in research organisation
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (100%, RD:100%)  Eurofins ERICo Slovenija Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (Slovene)  Research Department 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1437  Characteristics, problematic and management of populations of (Hooded) Crows in urban environment   2014  PhD Boštjan Pokorny  6,358 
2. L1-4320  ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF RECEPTOR ORGANISMS INHABITING ANTHROPOGENICALLY INFLUENCED GRASSLANDS AND FOREST HABITATS   2011 - 2014  PhD Samar Al Sayegh Petkovšek  3,674 
3. V4-1146  Optimisation of indicators for monitoring of population status of game species and their habitats within adaptive management   2011 - 2013  PhD Klemen Jerina  2,127 
4. L7-0026  Roe deer mandibles as a bioindicator of environmental quality and a tool for population management   2008 - 2011  PhD Boštjan Pokorny  3,034 
5. V4-0495  Prostorska razširjenost, vitalnost in populacijska dinamika prostoživečih vrst parkljarjev v Sloveniji: preučevanje vplivov okoljskih i (Slovene)   2008 - 2010  PhD Klemen Jerina  2,663 
6. V4-0498  Divji prašič in škode v agrarni krajini: opredelitev populacijskih in habitatnih vplivnih dejavnikov, določitev vpliva talnih lastnosti (Slovene)   2008  PhD Boštjan Pokorny  3,082 
7. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)   2008  PhD Boštjan Pokorny  10,247 
8. V4-0357  Preizkus možnosti uporabe in učinkovitosti (ultra)zvočnih odvračalnih naprav za zmanjšanje konfliktnih situacij (škod) med ljudmi in velikimi vrstami prostoživečih živali (Slovene)   2007 - 2008  PhD Boštjan Pokorny  2,783 
9. L1-7144  The determination of heavy metal pollution in the lake ecosystems by using bioindicators on the case of the Šalek lakes   2005 - 2008  PhD Zdenka Mazej Grudnik  3,645 
10. L1-7135  Tree-rings as a historical bioindicator of temporal trends in environmental pollution   2005 - 2008  PhD Boštjan Pokorny  4,947 
11. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)   2006 - 2007  PhD Boštjan Pokorny  17,026 
12. L1-6416  Fungi as sensitive and accumulative bioindicators of forest site pollution   2004 - 2007  PhD Boštjan Pokorny  2,623 
13. L1-6404  Glive kot odzivni in akumulacijski bioindikatorji onesnaženosti gozdnih rastišč (Slovene)   2004 - 2007  PhD Boštjan Pokorny  3,305 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite