Loading...
Organisations source: ARIS

Eurofins ERICo Slovenija Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.03  Natural sciences and mathematics  Biology  Ecosystems 
1.03.04  Natural sciences and mathematics  Biology  Plant physiology 
1.04.05  Natural sciences and mathematics  Chemistry  Analytical chemistry 
1.08.00  Natural sciences and mathematics  Control and care of the environment   
6.12.05  Humanities  Geography  Applied geography 

Code Science Field
P305  Natural sciences and mathematics  Environmental chemistry 
B270  Biomedical sciences  Plant ecology 
B280  Biomedical sciences  Animal ecology 
S210  Social sciences  Sociology 

Code Description
Consultancy 
Other 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
65.59
A''
43.25
A'
43.25
A1/2
55.25
CI10
399
CImax
86
h10
8
A1
0.27
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 25, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 23  513  433  18.83 
Scopus 23  594  512  22.26 
Research groups (1)
no. Code Name of group Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. 1007-001  Research Department  PhD Zdenka Mazej Grudnik   2,451 
Researchers (16)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1. 19900  Milojka Bedek  Chemistry  Researcher  17 
2. 23164  Boštjan Brežnik    Junior expert or technical associate  57 
3. 22271  Polonca Druks Gajšek  Chemistry  Researcher  1,245 
4. 23167  Boris Jakop    Junior expert or technical associate  14 
5. 23560  Barbara Justin  Geology  Researcher  339 
6. 23166  Lidija Korošec    Junior expert or technical associate 
7. 17617  Vlasta Landekar    Junior expert or technical associate  90 
8. 15858  PhD Zdenka Mazej Grudnik  Biology  Researcher  214 
9. 27911  Boštjan Mikuž  Chemistry  Researcher  20 
10. 07698  MSc Liljana Mljač  Biology  Researcher  186 
11. 21710  Zoran Pavšek  Geography  Researcher  174 
12. 17620  Urška Polak    Junior expert or technical associate 
13. 19904  Simona Šimon  Chemistry  Researcher  36 
14. 30994  Matej Šuštaršič  Forestry, wood and paper technology  Researcher  52 
15. 10037  PhD Nives Vrbič Kugonič  Control and care of the environment  Researcher  387 
16. 23168  Marjeta Zaluberšek    Junior expert or technical associate  98 
Research projects (39) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. J6-8266  Environmental effects and karst water sources: impacts, vulnerability and adaptation of land use  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Nataša Viršek Ravbar   5,728 
2. V4-1627  Optimizing the census methods of wild ungulates in Slovenia and guidelines for their integration into game management  10/1/2016 - 9/30/2018  PhD Klemen Jerina   1,441 
3. V4-1648  Soil guideline values regarding to the transfer of the potentially toxic substances to the food chain  10/1/2016 - 9/30/2018  PhD Helena Grčman   3,562 
4. V4-1432  Grazing damage on agricultural grasslands caused by large wild herbivores  7/1/2014 - 10/31/2016  PhD Klemen Jerina   3,377 
5. V4-1437  Characteristics, problematic and management of populations of (Hooded) Crows in urban environment  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Boštjan Pokorny   6,357 
6. L1-4320  ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF RECEPTOR ORGANISMS INHABITING ANTHROPOGENICALLY INFLUENCED GRASSLANDS AND FOREST HABITATS  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Samar Al Sayegh Petkovšek   3,671 
7. V1-1132  Evaluation of the potential impact of agriculture on the chemical and ecological state of water in Pomurje and proposals for cost-effective measures for its prevention  10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Zdenka Mazej Grudnik   3,530 
8. V4-1146  Optimisation of indicators for monitoring of population status of game species and their habitats within adaptive management  10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Klemen Jerina   2,127 
9. Z1-4231  Environmental biomonitoring of chemicals with the emphasis on heavy metals, PAHs and MTBE analyses in the vicinity of major roads and major point pollution sources - epiphytic lichens as an example of relevant bioindicator organisms  7/1/2011 - 6/30/2013  PhD Helena Poličnik   217 
10. V4-1125  Estimating the value of forest land and damage to forests caused by wild animals  10/1/2011 - 3/31/2013  PhD Tomislav Levanič   2,633 
11. J4-2041  Vpliv selena na pridelek in kakovost gojenih rastlin (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Mateja Germ   2,051 
12. L7-0026  Roe deer mandibles as a bioindicator of environmental quality and a tool for population management  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Boštjan Pokorny   3,034 
13. V4-0498  Divji prašič in škode v agrarni krajini: opredelitev populacijskih in habitatnih vplivnih dejavnikov, določitev vpliva talnih lastnosti (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Boštjan Pokorny   3,082 
14. V4-0495  Prostorska razširjenost, vitalnost in populacijska dinamika prostoživečih vrst parkljarjev v Sloveniji: preučevanje vplivov okoljskih i (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Klemen Jerina   2,663 
15. Z6-9819  Emisija CO2 in možnosti trajnostno sonaravne rabe neobnovljivih podzemnih virov (Slovene)  6/1/2008 - 5/31/2010  PhD Natalija Špeh   212 
16. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)  8/1/2007 - 7/31/2009  PhD Boštjan Pokorny   10,246 
17. V4-0357  Preizkus možnosti uporabe in učinkovitosti (ultra)zvočnih odvračalnih naprav za zmanjšanje konfliktnih situacij (škod) med ljudmi in velikimi vrstami prostoživečih živali (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Boštjan Pokorny   2,783 
18. L4-7055  Ecoremediation of fields of hop with using wild rape and production of biodiesel  9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Tjaša Griessler Bulc   1,982 
19. L1-7144  The determination of heavy metal pollution in the lake ecosystems by using bioindicators on the case of the Šalek lakes   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Zdenka Mazej Grudnik   3,645 
20. L1-7135  Tree-rings as a historical bioindicator of temporal trends in environmental pollution  9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Boštjan Pokorny   4,947 
21. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Boštjan Pokorny   17,025 
22. L4-6414  Biochemical markers of drought stress tolerance in hop plants  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Andreja Čerenak   2,535 
23. L1-6416  Fungi as sensitive and accumulative bioindicators of forest site pollution  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Boštjan Pokorny   2,623 
24. L1-6382  Geochemical comparison of metal fluxes in industrial and volcanic environmental  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Marta Svetina Veder   4,847 
25. L1-6404  Glive kot odzivni in akumulacijski bioindikatorji onesnaženosti gozdnih rastišč (Slovene)  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Boštjan Pokorny   3,304 
26. L1-6394  The study of interactions between the influences of tropospheric O3 and fertilization with N on indication plants  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Cvetka Ribarič Lasnik   1,431 
27. L4-6222  Biological tests for toxicity and genotoxicity determination in water, soil and food  2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Romana Marinšek Logar   3,184 
28. M3-0033  Določitev vpliva vojaškega poligona na okolje kot modelna študija za varovanje in sanacijo okolja na območjih delovanja Slovenske vojske (Slovene)  8/1/2004 - 8/31/2006  PhD Samar Al Sayegh Petkovšek   4,604 
29. L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu (Slovene)  7/1/2002 - 6/30/2005  PhD Hojka Kraigher   4,893 
30. L1-3427  Roe deer antlers as an accumulative and a reactive bioindicator of environmental pollution  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Cvetka Ribarič Lasnik   2,783 
31. V1-0426  Okoljski vidike proizvodnje in porabe biodizla na slovenskem (Slovene)  10/1/2000 - 10/31/2001  PhD Marta Svetina Veder   1,674 
32. J2-1433  Mehanizmi nastajanja, prenosa in kopičenja plinov v premogovnih slojih (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Jožef Pezdič   6,859 
33. L2-1630  Onesnaženost okolja in naravni viri kot dejavniki razvoja v Zasavski regiji - MODELNI PRISTOP (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Cvetka Ribarič Lasnik   5,487 
34. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Hojka Kraigher   6,020 
35. L1-0583  Analizne tehnike z rentgensko svetlobo (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Peter Kump   548 
36. J1-7391  Fiziološke raziskave mikorize (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Marjana Regvar   3,004 
37. V1-0236  Razvoj v Zasavki regiji v povezavi na omejitve zaradi obremenitve okolja (Slovene)  10/1/1999 - 6/30/2000  PhD Cvetka Ribarič Lasnik   2,436 
38. J4-8615  Investigation of photooxidant impact on chosen indicator species  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Franc Batič   2,482 
39. J4-8581  The influence of root symbionts and pathogens on different provenances of spruce  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Hojka Kraigher   5,023 
International projects (1) source: SICRIS
no. Code Title Period Responsible person
1. FP6-SUSTDEV-MOVECBM-81409  Monitoring and verification of CO2 storage and ECBM in Poland  11/1/2006 - 10/31/2008   
Mentors for junior researchers (3)
no. Code Name and surname Research area Status
1. 08366  PhD Boris Stropnik  Chemistry  Researcher 
2. 08604  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  Plant production  Researcher 
3. 18112  PhD Boštjan Pokorny  Forestry, wood and paper technology  Researcher 
Description
Founders (owners): - The Šoštanj Thermal Power Plant (30%) - The Velenje Colliery (30%) - The Jožef Stefan institute, Ljubljana (30%) - The Gorenje, d.d., Velenje (10%) Status: non profit, non governmental, non public institute Staff: 63employees Researchers: - 5 Ph. D. - 9 M. Sc. - 23 B. Sc. Technicians: - 18 History The beginning of environmental research, reaches back to 1986, when in co-operation with the Jožef Stefan Institute in Ljubljana studies of Velenje lake began, and plans for its restoration were made. A year later, in May 1987, within the framework of the R & D group of the Mining and Power Group Velenje an ecological research group was founded. The main aims of the group were to analyse the quality of the local environment in the Šalek Valley as well as to find and propose solutions to improve environmental damages caused by coal-mining and electricity production. In 1987 there were only five employees in the research group. In 1992 the environmental research group developed in-to the research organisation ERICo Velenje, which employed 12 people. ERICo became an institute in July 1995 with 17 employees. In 1998 the institute was divided in four departments. In the spring 1999 the institute moved to a new building with new modern equipped laboratories and in Jun employs 46 people. In October 2004 are 63 employees. Departments Five departments were established due to different activities of the institute in the beginning of 1999. - Management and administration department - Research department - Technical consulting department - Environmental education department - Laboratory Current projects: - the accumulation of cadmium, lead and zinc in different vegetables from Zasavje, Koroška and Šalek Valley. - sorption phenomena in lignite at different states in combination with gas migration processes, - study of cadmium input in soil of Šalek Valley area, - the heavy metal pollution in soil near the traffic roads, - effects of photo oxidants in the air on agricultural plants in Slovenia, - bio-monitoring of forest ecosystems after reduction of SO2 emission from The Šoštanj Thermal Power Plant, - the quality of medical herbs and vegetables in Zavodnje, - heavy metal burdens in wildlife tissues from polluted areas of Slovenia (Šalek Valley, Zasavje and Koroška region). INTERNATIONAL CO-OPERATION - ICP-Forest, - ICP-Crops,Vegetation, - COST E6 EUROSILVA, forest tree physiology research, - 5th framework program EU. Technical advisory department This department mainly co-operates with the industry, local communities and government. ERICo Velenje is authorized for monitoring the waste water and soil as well as for environment impact assessment by the Slovenian Ministry of Environment and Physical Planning. We carry out the following activities for our customers: - environmental projects for industry and local community, - environment impact assessment (85/337/EEC) - different monitoring of waste water, surface water, - monitoring of precipitation, - consultation and education for the Local Agenda 21, - monitoring of air in underground Velenje mine, - monitoring of the municipally waste landfill, - monitoring of the fly-ash landfill, - monitoring of the underground industry waste deposits, - characterisation of waste (leaching tests), - environmental improvement programmes (air, water, soil), Environmental education department This department was established in 1998 and it is the youngest department of the institute. The main purpose of the department is to educate different groups of people in the way of sustainable development. However, education is only one of objectives of the department, as followed: - environmental education projects for different groups (lectures, summer schools, excursions), - different sociological researches, - geographical information systems, - consultation and education for the ISO 14001
Views history
Favourite