Loading...
Groups source: ARIS

Research Department

Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.03  Natural sciences and mathematics  Biology  Ecosystems 
1.08.00  Natural sciences and mathematics  Control and care of the environment   
6.12.00  Humanities  Geography   

Code Science Field
P305  Natural sciences and mathematics  Environmental chemistry 
B270  Biomedical sciences  Plant ecology 
B280  Biomedical sciences  Animal ecology 
S210  Social sciences  Sociology 
Keywords
Waste, water, plants, animals, soil, air pollution, environmental education, local agendas, chemical analysis, organic/anorganic pollutants
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
65.59
A''
43.25
A'
43.25
A1/2
55.25
CI10
403
CImax
86
h10
8
A1
0.27
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 20, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 23  516  436  18.96 
Scopus 23  597  515  22.39 
Researchers (16)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  19900  Milojka Bedek  Chemistry  Researcher 
2.  23164  Boštjan Brežnik    Junior expert or technical associate 
3.  22271  Polonca Druks Gajšek  Chemistry  Researcher 
4.  23167  Boris Jakop    Junior expert or technical associate 
5.  23560  Barbara Justin  Geology  Researcher 
6.  23166  Lidija Korošec    Junior expert or technical associate 
7.  17617  Vlasta Landekar    Junior expert or technical associate 
8.  15858  PhD Zdenka Mazej Grudnik  Biology  Researcher 
9.  27911  Boštjan Mikuž  Chemistry  Researcher 
10.  07698  MSc Liljana Mljač  Biology  Researcher 
11.  21710  Zoran Pavšek  Geography  Researcher 
12.  17620  Urška Polak    Junior expert or technical associate 
13.  19904  Simona Šimon  Chemistry  Researcher 
14.  30994  Matej Šuštaršič  Forestry, wood and paper technology  Researcher 
15.  10037  PhD Nives Vrbič Kugonič  Control and care of the environment  Researcher 
16.  23168  Marjeta Zaluberšek    Junior expert or technical associate 
Research projects (39) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J6-8266  Environmental effects and karst water sources: impacts, vulnerability and adaptation of land use  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Nataša Viršek Ravbar 
2.  V4-1627  Optimizing the census methods of wild ungulates in Slovenia and guidelines for their integration into game management  10/1/2016 - 9/30/2018  PhD Klemen Jerina 
3.  V4-1648  Soil guideline values regarding to the transfer of the potentially toxic substances to the food chain  10/1/2016 - 9/30/2018  PhD Helena Grčman 
4.  V4-1432  Grazing damage on agricultural grasslands caused by large wild herbivores  7/1/2014 - 10/31/2016  PhD Klemen Jerina 
5.  V4-1437  Characteristics, problematic and management of populations of (Hooded) Crows in urban environment  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Boštjan Pokorny 
6.  L1-4320  ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF RECEPTOR ORGANISMS INHABITING ANTHROPOGENICALLY INFLUENCED GRASSLANDS AND FOREST HABITATS  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Samar Al Sayegh Petkovšek 
7.  V1-1132  Evaluation of the potential impact of agriculture on the chemical and ecological state of water in Pomurje and proposals for cost-effective measures for its prevention  10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Zdenka Mazej Grudnik 
8.  V4-1146  Optimisation of indicators for monitoring of population status of game species and their habitats within adaptive management  10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Klemen Jerina 
9.  Z1-4231  Environmental biomonitoring of chemicals with the emphasis on heavy metals, PAHs and MTBE analyses in the vicinity of major roads and major point pollution sources - epiphytic lichens as an example of relevant bioindicator organisms  7/1/2011 - 6/30/2013  PhD Helena Poličnik 
10.  V4-1125  Estimating the value of forest land and damage to forests caused by wild animals  10/1/2011 - 3/31/2013  PhD Tomislav Levanič 
11.  J4-2041  Vpliv selena na pridelek in kakovost gojenih rastlin (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Mateja Germ 
12.  L7-0026  Roe deer mandibles as a bioindicator of environmental quality and a tool for population management  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Boštjan Pokorny 
13.  V4-0498  Divji prašič in škode v agrarni krajini: opredelitev populacijskih in habitatnih vplivnih dejavnikov, določitev vpliva talnih lastnosti (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Boštjan Pokorny 
14.  V4-0495  Prostorska razširjenost, vitalnost in populacijska dinamika prostoživečih vrst parkljarjev v Sloveniji: preučevanje vplivov okoljskih i (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Klemen Jerina 
15.  Z6-9819  Emisija CO2 in možnosti trajnostno sonaravne rabe neobnovljivih podzemnih virov (Slovene)  6/1/2008 - 5/31/2010  PhD Natalija Špeh 
16.  M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)  8/1/2007 - 7/31/2009  PhD Boštjan Pokorny 
17.  V4-0357  Preizkus možnosti uporabe in učinkovitosti (ultra)zvočnih odvračalnih naprav za zmanjšanje konfliktnih situacij (škod) med ljudmi in velikimi vrstami prostoživečih živali (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Boštjan Pokorny 
18.  L4-7055  Ecoremediation of fields of hop with using wild rape and production of biodiesel  9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Tjaša Griessler Bulc 
19.  L1-7144  The determination of heavy metal pollution in the lake ecosystems by using bioindicators on the case of the Šalek lakes   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Zdenka Mazej Grudnik 
20.  L1-7135  Tree-rings as a historical bioindicator of temporal trends in environmental pollution  9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Boštjan Pokorny 
21.  M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Boštjan Pokorny 
22.  L4-6414  Biochemical markers of drought stress tolerance in hop plants  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Andreja Čerenak 
23.  L1-6416  Fungi as sensitive and accumulative bioindicators of forest site pollution  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Boštjan Pokorny 
24.  L1-6382  Geochemical comparison of metal fluxes in industrial and volcanic environmental  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Marta Svetina Veder 
25.  L1-6404  Glive kot odzivni in akumulacijski bioindikatorji onesnaženosti gozdnih rastišč (Slovene)  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Boštjan Pokorny 
26.  L1-6394  The study of interactions between the influences of tropospheric O3 and fertilization with N on indication plants  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Cvetka Ribarič Lasnik 
27.  L4-6222  Biological tests for toxicity and genotoxicity determination in water, soil and food  2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Romana Marinšek Logar 
28.  M3-0033  Določitev vpliva vojaškega poligona na okolje kot modelna študija za varovanje in sanacijo okolja na območjih delovanja Slovenske vojske (Slovene)  8/1/2004 - 8/31/2006  PhD Samar Al Sayegh Petkovšek 
29.  L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu (Slovene)  7/1/2002 - 6/30/2005  PhD Hojka Kraigher 
30.  L1-3427  Roe deer antlers as an accumulative and a reactive bioindicator of environmental pollution  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Cvetka Ribarič Lasnik 
31.  V1-0426  Okoljski vidike proizvodnje in porabe biodizla na slovenskem (Slovene)  10/1/2000 - 10/31/2001  PhD Marta Svetina Veder 
32.  J2-1433  Mehanizmi nastajanja, prenosa in kopičenja plinov v premogovnih slojih (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Jožef Pezdič 
33.  L2-1630  Onesnaženost okolja in naravni viri kot dejavniki razvoja v Zasavski regiji - MODELNI PRISTOP (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Cvetka Ribarič Lasnik 
34.  L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Hojka Kraigher 
35.  L1-0583  Analizne tehnike z rentgensko svetlobo (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Peter Kump 
36.  J1-7391  Fiziološke raziskave mikorize (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Marjana Regvar 
37.  V1-0236  Razvoj v Zasavki regiji v povezavi na omejitve zaradi obremenitve okolja (Slovene)  10/1/1999 - 6/30/2000  PhD Cvetka Ribarič Lasnik 
38.  J4-8615  Investigation of photooxidant impact on chosen indicator species  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Franc Batič 
39.  J4-8581  The influence of root symbionts and pathogens on different provenances of spruce  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Hojka Kraigher 
Views history
Favourite