Loading...
PhD Egon Žižmond

PhD Egon Žižmond
no.: 04217 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
Keywords
economic policy, economic system, economic model, transition, inflation, prices, price levels, exchange rate, purchasing power parity, wages
Points
173.18
A''
43.18
A'
43.18
A1/2
43.18
CI10
24
CImax
7
h10
4
A1
0.55
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on November 29, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 12  43  40  3.33 
Scopus 53  50  8.33 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Timotej Jagrič  Master's degree  11/1/1998 - 10/31/2001  19108 
2 MSc Aleš Delakorda  Master's degree  11/1/1995 - 4/30/1998  15630 
3 PhD Peter Mikek  Doctoral degree  6/1/1990 - 4/30/1997  11516 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   International management  SI University of Maribor, Faculty of Economics and Business 1972 
Master's degree  M. Sc.   Economics  HR University of Zagreb, Faculty of Economics and Business 1976 
Doctor's degree  Ph. D.   Economics  SI University of Maribor, Faculty of Economics and Business 1989 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L5-4282  Mathematical modeling of processes and computerization of the logistics system of postal services   2011 - 2013  PhD Vladimir Batagelj  3,835 
2. V5-0556  Deregulacija cen, tržne strukture in učinki na oblikovanje relativnih maloprodajnih cen in kakovost ponudbe (Slovene)   2009 - 2011  PhD Štefan Bojnec  2,894 
3. L7-0242  Model aimed at providing technical and economic optimization of a logistic system   2008 - 2011  PhD Rok Strašek  6,014 
4. L5-2006  Razvoj modela za monitornig stroškovne učinkovitosti avtomatizirane proizvodnje (Slovene)   2009 - 2010  PhD Matjaž Novak  3,686 
5. V5-0467  PDI model gospodarske rasti - sektorska realokacija dela in gospodarske rast (Slovene)   2008 - 2009  PhD Matjaž Novak  4,463 
6. L7-9773  Model for simultaneous measurement of production costs in highly automated production   2007 - 2008  PhD Slavko Dolinšek  1,680 
7. M5-0184  Sektorska analiza ekonomske povezanosti Slovenske vojske in gospodarstva (Slovene)   2006 - 2008  PhD Egon Žižmond  3,472 
8. L5-6287  Human capital as factor of regional growth disparities   2004 - 2007  PhD Štefan Bojnec  2,577 
9. V5-0945  Razvoj koncepta regionalnih centrov vseživljenjskega učenja (Slovene)   2005 - 2006  PhD Nada Trunk Širca  3,694 
10. V5-0797  Učinki deregulacije cen in analiza relativnih maloprodajnih cen v Sloveniji (Slovene)   2003 - 2004  PhD Egon Žižmond  1,947 
11. V5-0539  Interdependenčni model slovenskega gospodarstva za simulacijo scenarijev ekonomske politike (Slovene)   2001 - 2002  PhD Jani Beko  5,371 
12. V5-0540  Analiza in nadgradnja sistema vodilnih kazalcev gospodarske konjunkture in konjunkturne analize (Slovene)   2001  PhD Sebastjan Strašek  3,939 
13. J5-7774  Price mechanisms in transitional economies   1996 - 2001  PhD Egon Žižmond  6,273 
14. V5-0377  Interdependenčni model za simulacijo ukrepov ekonomske politike (Slovene)   2001  PhD Jani Beko  2,581 
15. V5-0382  Sistem kratkoročnih indikatorjev gospodarske konjunkture (Slovene)   2000 - 2001  PhD Egon Žižmond  721 
16. V5-9141  Mednarodne primerjave drobnoprodajnih cen in plač ter ocena potrebnih popravkov censkih disparitet v Sloveniji (Slovene)   1998 - 2000  PhD Egon Žižmond  3,522 
17. V5-6943  Gibanje cen in možnosti stabilizacijskih politik v procesu gospodarske transformacije (Slovene)   1998 - 1999  PhD Davorin Kračun  4,370 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite