Loading...
PhD Nada Trunk Širca

PhD Nada Trunk Širca
no.: 21897 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number 05 610 20 00
E-mail nada.trunkat signguest.arnes.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.04.00  Social sciences  Administrative and organisational sciences   
5.01.00  Social sciences  Educational studies   
Keywords
Organisation, education, leadership, quality, nonprofit organisation, self-evaluation, school, planning, strategic management, effectiveness, higher education
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
1,155
A''
11.47
A'
397.07
A1/2
417.07
CI10
163
CImax
39
h10
7
A1
3.63
A3
3.4
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 2, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 10  100  93  9.3 
Scopus 23  224  205  8.91 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Laura Rožman Krivec  Bologna doctoral studies  12/1/2012 - 9/27/2018  35497 
2 Aleksandra Ocvirk  Master's degree  10/1/2009 - 3/31/2012  32174 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc., (Math. )  Applied Mathematics  SI University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Technology 1981 
Specialization      GB 1994 
Master's degree      GB 1995 
Doctor's degree      GB 2002 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (50%, RD:50%)  University of Primorska, Faculty of management  Management Research Institute  10/1/1996  Associate professor  Full professor 
Full time employment (70%, RD:15%)  International School for Social and Business Studies  Raziskovalna skupina za družbene in poslovne študije (Slovene)  10/1/2010  Associate professor  Full professor 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-2553  New Domains of Inequality: The Digital Divide in Slovenia   2020 - 2023  PhD Plamen Vladkov Mirazchiyski  2,195 
2. V5-1706  Analysis of the efficiency of investments in research and development in Slovenia (AEI-R&D-SLO)   2018 - 2020  PhD Dušan Lesjak  2,832 
3. V5-1507  Nursing as a scientific discipline in Slovenia: An internationally comparable secondary and tertiary education system in nursing care as the foundation of research and scientific contribution to the sustainable development of society.   2015 - 2017  PhD Brigita Skela Savič  4,589 
4. V5-1041  Instutucionalna evalvacija Zavoda RS za zaposlovanje (Slovene)   2011 - 2012  PhD Milan Vodopivec  1,258 
5. L5-2365  Izkoriščanje sinergijskih učinkov jasnih organizacijskih vrednot, poslanstev in vizij za zagotavljanje trajnostne konkurenčnosti slovenskih podjetij (Slovene)   2011 - 2012  PhD Kristijan Musek Lešnik  3,138 
6. L5-2313  Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko inštituta mladih raziskovalcev (Slovene)   2009 - 2012  PhD Nada Trunk Širca  2,103 
7. J5-4143  Theoretical Aspects and Empirical Analysis of Labour Market Impact of Flexicurity   2011  PhD Milan Vodopivec  3,888 
8. L7-0242  Model aimed at providing technical and economic optimization of a logistic system   2008 - 2010  PhD Rok Strašek  5,876 
9. V5-0432  Razvoj inštrumenta za priznavanje znanja na postsekundarni ravni (Slovene)   2008 - 2010  PhD Dejan Hozjan  2,430 
10. V5-0445  Financiranje visokega šolstva za tretje tisočletje (Slovene)   2008 - 2010  PhD Rok Strašek  6,563 
11. V5-0444  Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov (MUMVis) (Slovene)   2008 - 2010  PhD Nada Trunk Širca  3,310 
12. V5-0420  Nacionalno ogrodje visokošolskih kvalifikacij (Slovene)   2008 - 2009  PhD Zvone Vodovnik  4,837 
13. V5-0228  Sistemske možnosti razvijanja poklicne orientacije v gimnazijah (Slovene)   2006 - 2008  PhD Anita Trnavčević  2,314 
14. V5-0225  Abstraktna struktura kot izdelani oz. optimalni model mreže visokega šolstva (Slovene)   2006 - 2008  PhD Rok Strašek  1,684 
15. V5-0226  Razvoj sistema kakovosti v terciarnem izobraževanju (Slovene)   2006 - 2008  PhD Zdravko Pečar  4,075 
16. M5-0182  Model Terciarnega Izobraževanja za Vojsko - MoTIV (Slovene)   2006 - 2007  PhD Nada Trunk Širca  587 
17. M5-0179  Domovinska in patriotska vzgoja v RS (Slovene)   2007  PhD Miro Haček  3,700 
18. L5-7120  Accreditation of Non-Formal and Informal Learning at Higher-Education   2005 - 2006  PhD Milan Vodopivec  2,288 
19. V5-0945  Razvoj koncepta regionalnih centrov vseživljenjskega učenja (Slovene)   2004 - 2006  PhD Nada Trunk Širca  3,652 
20. L5-6656  Uvajanje e-izobraževanja v luči kakovostne prenove terciarnega izobraževanja (eIQ) (Slovene)   2004 - 2006  PhD Dušan Lesjak  2,418 
21. V5-0543  Zagotavljanje kakovosti v slovenskem visokem šolstvu v kontekstu mednarodne primerljivosti (Slovene)   2003 - 2004  PhD Sonja Kump  1,818 
22. L5-3548  Survey of oceanographic data requirements in Slovenia and eastern Adriatic   2002 - 2003  PhD Damijan Mumel  2,666 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. EACEA, Jean Monnet-257622-LLP-2011-SI-AJM-ICS  EU+PIKa   1/1/2012 - 12/31/2012  Nada Trunk Širca   
Views history
Favourite