Loading...
PhD Milenko Roš

PhD Milenko Roš
no.: 06111 source: ARRS

researcher – not employed in research organisation
E-mail milenkorosat signgmail.com
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
2.02.09  Engineering sciences and technologies  Chemical engineering  Ecological technology 
Keywords
Surface waters, waste waters, municipal waste water treatment, industrial waste water treatment, new techniques of waste water treatment
Points
8.82
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
538
CImax
97
h10
13
A1
0.02
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 24, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 43  752  684  15.91 
Scopus 48  877  804  16.75 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Tanja Kurbus  Doctoral degree  11/1/2000 - 4/30/2008  21374 
2 PhD Gregor Zupančič  Doctoral degree  10/1/2000 - 9/30/2001  21240 
3 MSc Srečko Mitja Križnič  Master's degree  11/1/1998 - 3/31/2001  19034 
4 VESNA VALENČIČ  Master's degree  4/1/1988 - 3/31/1990  10161 
5 MARIJANA ROŽE  Professional training  4/1/1988 - 3/31/1989  10143 
6 PhD Janez Vrtovšek  Doctoral degree  3/1/1986 - 10/31/1992  08248 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical technology 1974 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical technology 1978 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical technology 1984 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. L2-2372  Razvoj trajnostnega postopka za termično izrabo odvečnih blat iz bioloških čistilnih naprav. (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2011  PhD Viktor Grilc  1,726 
2. L2-0032  Treatment of waste waters from laundries in membrane bioreactor   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Sonja Šostar - Turk  1,887 
3. L2-9458  Developement of biological wastewater treatment procedures combining sequencing batch process and membrane technology   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Gregor Zupančič  1,720 
4. L2-6056  Procedure development for stabilization, mineralization and hygienization of sludge from small biological wastewater treatment plants   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Gregor Zupančič  1,138 
5. J2-6107  Traceability of chemical measurements - role of reference materials and reference measurements   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Andreja Drolc  1,145 
6. V4-0476  Ekotoksikološki, rezidualni in ekonomski vidiki uporabe avermektinskih zdravil pri drobnici (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2003  PhD Vesna Cerkvenik Flajs  4,856 
7. J2-1422  Čiščenje odpadnih vod in vpliv onesnaženja na površinske in talne vode (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Milenko Roš  3,015 
8. V1-0428  Raziskava strupenosti nekaterih tehnoloških vod z različnimi vodnimi organizmi (Slovene)   10/1/2000 - 4/30/2001  PhD Tatjana Tišler  1,803 
9. V1-0230  Vzpostavitev sheme medlaboratorijskega primerjalnega preskušanja na področju analitike vod (Slovene)   10/1/1999 - 6/30/2000  PhD Magda Cotman  1,145 
10. V2-0171  Raziskava učinkovitega vodenja in upravljanja bioloških čistilnih naprav (Slovene)   10/1/1998 - 3/31/1999  PhD Milenko Roš  2,290 
11. J2-7653  Sodobni postopki biološkega čiščenja odplak in strategija integralne ocene vpliva industrijskih izpustov (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Milenko Roš  2,887 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P2-0150  Integrated approach to water pollution prevention   1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Albin Pintar  4,701 
2. P2-0150  Integrated approach to water pollution prevention   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Milenko Roš  3,329 
3. P0-0511-0104  Čiščenje odplak, vpliv onesnaženja na površinske in talne vode ter kemija atmosferskih aerosolov (Slovene)   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Milenko Roš  2,472 
Views history
Favourite