Loading...
PhD Andreja Drolc

PhD Andreja Drolc
no.: 11194 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
Phone number (01) 476 02 00
E-mail andreja.drolcat signki.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
2.02.09  Engineering sciences and technologies  Chemical engineering  Ecological technology 
Keywords
Rivers, underground water, water quality, mathematical modelling, point and diffuse sources, nutrient balances, chemical metrology
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
221
CImax
54
h10
8
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 24, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 23  305  271  11.78 
Scopus 29  436  396  13.66 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  Ph. D.   Chemical technology  SI University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical technology 1989 
Master's degree    Chemical technology  SI University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical technology 1994 
Doctor's degree  Ph. D.   Chemistry  SI Univeristy of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology 1998 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L2-5465  Development of an integrated catalytic process for upgrading of bio-oil produced by pyrolysis of solid renewables   2013 - 2016  PhD Albin Pintar  2,328 
2. J2-6107  Traceability of chemical measurements - role of reference materials and reference measurements   2004 - 2007  PhD Andreja Drolc  1,146 
3. V4-0106  Razvoj celovitega sistema za ugotavljanje toksičnosti in genotoksičnosti v zemlji, vodi in hrani v soglasju s smernicami EU (Slovene)   2005 - 2006  PhD Romana Marinšek Logar  1,872 
4. Z2-3530  Developments of basic Concepts of Traceability and Measurement Uncertainty in Metrology in Chemistry   2002 - 2004  PhD Andreja Drolc  2,552 
5. J2-1422  Čiščenje odpadnih vod in vpliv onesnaženja na površinske in talne vode (Slovene)   1999 - 2001  PhD Milenko Roš  3,050 
6. V1-0428  Raziskava strupenosti nekaterih tehnoloških vod z različnimi vodnimi organizmi (Slovene)   2001  PhD Tatjana Tišler  1,804 
7. V1-0231  Izhodišča za izdelavo analize onesnaženosti z nitrati in predlog ukrepov na podlagi direktive 91/676/EEC (Slovene)   2000  PhD Miran Veselič  3,403 
8. V1-0230  Vzpostavitev sheme medlaboratorijskega primerjalnega preskušanja na področju analitike vod (Slovene)   2000  PhD Magda Cotman  1,146 
9. V2-0171  Raziskava učinkovitega vodenja in upravljanja bioloških čistilnih naprav (Slovene)   1998 - 1999  PhD Milenko Roš  2,325 
10. J2-7653  Sodobni postopki biološkega čiščenja odplak in strategija integralne ocene vpliva industrijskih izpustov (Slovene)   1996 - 1998  PhD Milenko Roš  2,921 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P2-0150  Integrated approach to water pollution prevention   2014 - 2016  PhD Albin Pintar  2,339 
2. P2-0150  Integrated approach to water pollution prevention   2009 - 2013  PhD Albin Pintar  4,849 
3. P2-0150  Integrated approach to water pollution prevention   2004 - 2008  PhD Milenko Roš  3,391 
4. P0-0511-0104  Čiščenje odplak, vpliv onesnaženja na površinske in talne vode ter kemija atmosferskih aerosolov (Slovene)   2001 - 2003  PhD Milenko Roš  2,495 
Views history
Favourite