Loading...
PhD Darij Krajčič

PhD Darij Krajčič
no.: 13467 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
E-mail darij.krajcicat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
forestry economic, work organisation
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc. Forestry  Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources 1990 
Master's degree  Ph. D.   Forestry  1996 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2001 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-0520  Preučevanje ekosistemom prilagojenega gospodarjenja z gozdom (Slovene)   2009 - 2011  PhD Janez Krč  1,254 
2. V4-0982  Učinkovitost dosedanjih instrumentov organiziranosti gozdarstva na gospodarjenje z gozdovi in predlogi za izboljšanje (Slovene)   2005 - 2006  PhD Iztok Winkler  993 
3. V4-0988  Konkurenčnost in posledice rabe novih tehnologij v zasebnih gozdovih ter ukrepi za povezovanje lastnikov gozdov (Slovene)   2005  PhD Janez Krč  2,642 
4. V4-0987  Razvoj in preverjanje alternativnih modelov nege gozdov ob upoštevanju sodobnih tehnologij pridobivanja lesa (Slovene)   2005  PhD Jurij Diaci  2,784 
5. V4-0444  Proučevanje vpliva dinamike naravne obnove na obliko rast mladja bukve (Slovene)   2005  PhD Jurij Diaci  2,200 
6. V4-0430  Optimalna organiziranost javne gozdarske službe (Slovene)   2002 - 2004  PhD Iztok Winkler  993 
7. V4-0369  Izobraževalne potrebe in zasnova sistema permenantnega izobraževanja lastnikov gozdov (Slovene)   2000 - 2003  PhD Iztok Winkler  993 
8. V4-0367  Uvajanje certificiranja gozdov in lesnih izdelkov v Sloveniji (Slovene)   2000 - 2003  PhD Nikolaj Torelli  2,308 
9. V4-0371  Racionalizacija vzdrževanja gozdnih cest (Slovene)   2000 - 2003  PhD Igor Potočnik  758 
10. V4-0174  Optimizacija nege mladega gozda (Slovene)   1999 - 2000  PhD Jurij Diaci  1,782 
11. V4-0177  Gospodarjenje z gozdovi na razdrobljeni gozdni posesti (Slovene)   1998 - 1999  PhD Iztok Winkler  1,065 
12. L4-8558  Work quality in forestry   1998 - 1999  PhD Iztok Winkler  577 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0531-0481  Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (Slovene)   2002 - 2003  PhD Marijan Kotar  7,166 
Views history
Favourite