Loading...
PhD Janez Krč

PhD Janez Krč
no.: 12796 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 11 61
E-mail janez.krcat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
forest technique and economics, work science, computer modelling,
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
101.66
A''
11.44
A'
11.44
A1/2
21.44
CI10
220
CImax
23
h10
10
A1
0.3
A3
0.74
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on January 29, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 24  249  201  8.38 
Scopus 24  260  222  9.25 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Špela Pezdevšek Malovrh  Uniform doctoral studies  11/1/2004 - 11/24/2010  25668 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc. Forestry  Forestry  SI 1992 
Master's degree    Forestry  SI 1995 
Doctor's degree  Ph. D.   Forestry  SI 1999 
Dissertations and Theses Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:27%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Forestry and Renewable Resources  12/1/1995  Associate professor  Full professor 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-2013  Efficient management of private forests to support wood mobilization   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Nike Krajnc  2,351 
2. V4-1812  Development of indicators and methodology for monitoring of forest contractors   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Nike Krajnc  2,886 
3. V4-1615  Forestry contractors quality assessment system   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Nike Krajnc  2,924 
4. V4-1624  The impact of CTL technology to forest and determination of criteria for its implementation   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Janez Krč  2,729 
5. V4-1420  Assessment and optimization of planning and realisation of young forest tending in Slovenia   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Jurij Diaci  2,721 
6. V4-1122  Wood potentials for perspective wood production chains in Slovenia   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Nike Krajnc  4,784 
7. V4-1144  Criteria for evaluation of deforestation assessment   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Janez Pirnat  2,085 
8. V4-1139  Determination of carbon footprint of primary wood products   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Miha Humar  4,084 
9. V4-1126  Possibilities and limitations of biomass production from forests   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Primož Simončič  4,684 
10. V4-0521  Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Mirko Medved  2,757 
11. V4-0520  Preučevanje ekosistemom prilagojenega gospodarjenja z gozdom (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Janez Krč  1,207 
12. L4-9585  Invasive fungi and isects harmful to forests   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Dušan Jurc  5,582 
13. V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Maja Jurc  6,585 
14. V4-0988  Konkurenčnost in posledice rabe novih tehnologij v zasebnih gozdovih ter ukrepi za povezovanje lastnikov gozdov (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Janez Krč  2,531 
15. V4-0987  Razvoj in preverjanje alternativnih modelov nege gozdov ob upoštevanju sodobnih tehnologij pridobivanja lesa (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Jurij Diaci  2,653 
16. V4-0991  Vplivni dejavniki poškodb pri gozdnem delu in celoviti ukrepi za zmanjševanje posledic (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Mirko Medved  1,971 
17. V4-0982  Učinkovitost dosedanjih instrumentov organiziranosti gozdarstva na gospodarjenje z gozdovi in predlogi za izboljšanje (Slovene)   9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Iztok Winkler  980 
18. V4-0444  Proučevanje vpliva dinamike naravne obnove na obliko rast mladja bukve (Slovene)   1/1/2002 - 1/30/2006  PhD Jurij Diaci  2,106 
19. V4-0446  Tehnologija pridobivanja lesa in vplivi na gozdno okolje (Slovene)   1/1/2002 - 1/30/2006  PhD Boštjan Košir  5,384 
20. V4-0430  Optimalna organiziranost javne gozdarske službe (Slovene)   1/1/2002 - 4/30/2004  PhD Iztok Winkler  980 
21. V4-0369  Izobraževalne potrebe in zasnova sistema permenantnega izobraževanja lastnikov gozdov (Slovene)   9/1/2000 - 9/30/2003  PhD Iztok Winkler  980 
22. V4-0370  Varnost in zdravje pri delu v gozdu (Slovene)   9/1/2000 - 9/30/2003  PhD Mirko Medved  1,211 
23. V4-0179  Analiza stanja in razvoj tehnologij za zmanjšanje poškodb gozdov pri pridobivanju lesa (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  PhD Boštjan Košir  1,211 
24. V4-0175  Ohranjanje ogroženih vrst divjadi in drugih prosto živečih živali (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  PhD Miha Adamič  6,124 
25. V4-0174  Optimizacija nege mladega gozda (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  PhD Jurij Diaci  1,738 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0430  Forest-wood value chain and climate change: transition to circular bioeconomy   1/1/2022 - 12/31/2027  PhD Jožica Gričar  3,444 
2. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Andrej Ficko  6,464 
3. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Jurij Diaci  6,908 
4. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Jurij Diaci  6,251 
5. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Jurij Diaci  7,129 
6. P0-0531-0481  Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (Slovene)   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Marijan Kotar  7,031 
International projects
Views history
Favourite