Loading...
PhD Janez Krč

PhD Janez Krč
no.: 12796 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 11 61
E-mail janez.krcat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
forest technique and economics, work science, computer modelling,
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
172.13
A''
11.44
A'
53.83
A1/2
63.83
CI10
265
CImax
31
h10
10
A1
0.55
A3
0.12
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 25  297  244  9.76 
Scopus 25  322  271  10.84 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Špela Pezdevšek Malovrh  Uniform doctoral studies  11/1/2004 - 11/24/2010  25668 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc. Forestry  Forestry  SI 1992 
Master's degree    Forestry  SI 1995 
Doctor's degree  Ph. D.   Forestry  SI 1999 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:27%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Forestry and Renewable Resources  12/1/1995  Associate professor  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2209  PLANNING OF TECHNOLOGIES AND QUALITY ASSESSMENT OF FOREST OPERATIONS IN SUPPORT OF THE BIO-ECONOMY   2022 - 2024  PhD Nike Krajnc  3,628 
2. V4-2013  Efficient management of private forests to support wood mobilization   2020 - 2023  PhD Nike Krajnc  3,677 
3. V4-1812  Development of indicators and methodology for monitoring of forest contractors   2018 - 2021  PhD Nike Krajnc  3,207 
4. V4-1615  Forestry contractors quality assessment system   2016 - 2019  PhD Nike Krajnc  3,207 
5. V4-1624  The impact of CTL technology to forest and determination of criteria for its implementation   2016 - 2019  PhD Janez Krč  2,885 
6. V4-1420  Assessment and optimization of planning and realisation of young forest tending in Slovenia   2014 - 2017  PhD Jurij Diaci  2,905 
7. V4-1122  Wood potentials for perspective wood production chains in Slovenia   2011 - 2014  PhD Nike Krajnc  5,141 
8. V4-1144  Criteria for evaluation of deforestation assessment   2011 - 2013  PhD Janez Pirnat  2,529 
9. V4-1139  Determination of carbon footprint of primary wood products   2011 - 2013  PhD Miha Humar  4,337 
10. V4-1126  Possibilities and limitations of biomass production from forests   2011 - 2013  PhD Primož Simončič  4,932 
11. V4-0521  Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji (Slovene)   2009 - 2011  PhD Mirko Medved  2,891 
12. V4-0520  Preučevanje ekosistemom prilagojenega gospodarjenja z gozdom (Slovene)   2008 - 2011  PhD Janez Krč  1,261 
13. L4-9585  Invasive fungi and isects harmful to forests   2007 - 2009  PhD Dušan Jurc  6,126 
14. V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja (Slovene)   2007 - 2008  PhD Maja Jurc  7,072 
15. V4-0987  Razvoj in preverjanje alternativnih modelov nege gozdov ob upoštevanju sodobnih tehnologij pridobivanja lesa (Slovene)   2005 - 2006  PhD Jurij Diaci  2,826 
16. V4-0991  Vplivni dejavniki poškodb pri gozdnem delu in celoviti ukrepi za zmanjševanje posledic (Slovene)   2005 - 2006  PhD Mirko Medved  2,050 
17. V4-0988  Konkurenčnost in posledice rabe novih tehnologij v zasebnih gozdovih ter ukrepi za povezovanje lastnikov gozdov (Slovene)   2004 - 2006  PhD Janez Krč  2,658 
18. V4-0982  Učinkovitost dosedanjih instrumentov organiziranosti gozdarstva na gospodarjenje z gozdovi in predlogi za izboljšanje (Slovene)   2005 - 2006  PhD Iztok Winkler  994 
19. V4-0446  Tehnologija pridobivanja lesa in vplivi na gozdno okolje (Slovene)   2002 - 2006  PhD Boštjan Košir  5,635 
20. V4-0444  Proučevanje vpliva dinamike naravne obnove na obliko rast mladja bukve (Slovene)   2005  PhD Jurij Diaci  2,226 
21. V4-0430  Optimalna organiziranost javne gozdarske službe (Slovene)   2002 - 2004  PhD Iztok Winkler  994 
22. V4-0369  Izobraževalne potrebe in zasnova sistema permenantnega izobraževanja lastnikov gozdov (Slovene)   2000 - 2003  PhD Iztok Winkler  994 
23. V4-0370  Varnost in zdravje pri delu v gozdu (Slovene)   2000 - 2003  PhD Mirko Medved  1,226 
24. V4-0179  Analiza stanja in razvoj tehnologij za zmanjšanje poškodb gozdov pri pridobivanju lesa (Slovene)   2000  PhD Boštjan Košir  1,224 
25. V4-0175  Ohranjanje ogroženih vrst divjadi in drugih prosto živečih živali (Slovene)   2000  PhD Miha Adamič  6,354 
26. V4-0174  Optimizacija nege mladega gozda (Slovene)   1999 - 2000  PhD Jurij Diaci  1,793 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0430  Forest-wood value chain and climate change: transition to circular bioeconomy   2022 - 2024  PhD Jožica Gričar  3,828 
2. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   2020 - 2021  PhD Andrej Ficko  7,113 
3. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   2015 - 2019  PhD Jurij Diaci  7,541 
4. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   2009 - 2014  PhD Jurij Diaci  6,673 
5. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   2004 - 2008  PhD Jurij Diaci  7,394 
6. P0-0531-0481  Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (Slovene)   2002 - 2003  PhD Marijan Kotar  7,182 
International projects
Views history
Favourite