Loading...
PhD Miha Juhart

PhD Miha Juhart
no.: 12049 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 425 40 12
E-mail miha.juhartat signpf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.05.00  Social sciences  Law   
Keywords
real property law, law of contracts and torts, international trade law, securities
Points
826.49
A''
0
A'
128.63
A1/2
364.19
CI10
0
CImax
0
h10
0
A1
2.53
A3
0.44
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 20, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Ana Vlahek  Uniform doctoral studies  10/1/2003 - 3/31/2008  24285 
2 PhD Viktorija Žnidaršič Skubic  Doctoral degree  11/1/1996 - 10/31/2000  17042 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI University of Ljubljana, Faculty of law 1986 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of law 1990 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of law 1995 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (33%, RD:0%)  University of Ljubljana - Faculty of law  Research Team at the Faculty of law Ljubljana  2/15/1986  Professor  Researcher  Full professor 
Full time employment (20%, RD:20%)  Institute for Comparative Law Studies, Faculty of Law, University of Ljubljana  Research Team at the Institute for Comparative Law, Ljubljana  3/1/1999  Researcher  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L5-3182  The impact of the European regulation of electronic communications and competition law on the legal position of telecommunications networks   2021 - 2023  PhD Matija Damjan  3,414 
2. J7-1821  Legal and economic analysis of regulatory changes as a consequence of ageing of population   2020 - 2022  PhD Gregor Dugar  7,953 
3. L5-9341  Modernisation of the legal regulation of insurance contract   2018 - 2020  PhD Miha Juhart  5,194 
4. L5-6821  Reform of Consumer Law in the Republic of Slovenia   2014 - 2016  PhD Ana Vlahek  5,828 
5. V5-1091  Evidentiranje pravnih režimov v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2011  PhD Miha Juhart  1,947 
6. V5-0506  Pravna ureditev evidenitranja stvarnih pravic na gospodarski javni infrastrukturi (Slovene)   2008 - 2009  PhD Miha Juhart  1,450 
7. J5-3142  Codification of Civil Law   2002 - 2004  PhD Barbara Novak  7,308 
8. L5-2189  Davčni status pravnih oseb 'De lege lata - de lege ferenda' (Slovene)   2000 - 2002  PhD Peter Grilc  2,036 
9. J5-1309  Pravni vidiki varstva nacionalne identitete s posebnim poudarkom na evropsko združevanje (Slovene)   1999 - 2001  PhD Albin Igličar  5,044 
10. J5-7778  Razumevanje prava (Slovene)   1999 - 2001  PhD Miha Juhart  4,781 
11. V5-0193  Perspektive alternativnega reševanja civilnopravnih delovnih sporov kot načina razbremenjevanja sodišč v RS (Slovene)   1999  PhD Polonca Končar  4,154 
12. J5-7767  Lastnina - razvojnost, pojavne oblike ter transformacija pravne narave (Slovene)   1998  PhD Bojan Zabel  3,077 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0337  Legal challenges of the information society   2018 - 2024  PhD Katarina Zajc  5,371 
2. P5-0337  Legal challenges of the information society   2016 - 2017  PhD Viktorija Žnidaršič Skubic  5,555 
3. P5-0337  Pravni izzivi informacijske družbe (Slovene)   2009 - 2014  PhD Bojan Bugarič  6,338 
4. I0-0022  Univerzitetna služba za informatiko (Slovene)   2010 - 2013  PhD Martin Čopič  1,333 
5. P5-0217  Incorporating the EU legal terminology into the Slovenian legal system   2004 - 2008  PhD Janez Kranjc  10,367 
6. P0-0501-1608  Primerjalno pravo (Slovene)   2001 - 2003  PhD Leopold-Marijan Pavčnik  13,390 
Views history
Favourite