Loading...
Peter Podgoršek

Peter Podgoršek
no.: 16055 source: ARIS

expert or technical associate – active in research organisation
Phone number (01) 280 52 18
E-mail peter.podgorsekat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.01  Biotechnical sciences  Animal production  Genetics and selection 
Keywords
Selection, cattle breeding, production traits, statistics, statistic models, evaluation, breeding value
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  Agriculture engineer    SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Animal Science 1995 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (50%, RD:40%)  Agricultural institute of Slovenia  Research unit for animal husbandry and agricultural economics  9/1/1995  Cattle production evaluation   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L4-2624  Drone sources and their contributions to genetic gain in honey bee (SimDRONE)   2020 - 2023  PhD Janez Prešern  1,189 
2. V4-1816  Mitigation of greenhouse gas emissions and ammonia on agricultural holdings   2018 - 2020  PhD Jože Verbič  7,756 
3. V4-1136  Mitigation of greenhouse gas emissions in cattle production   2011 - 2014  PhD Jože Verbič  6,397 
4. V4-0330  Harmonizacija sledljivosti govedi z uredbo EU in povezava z evidentiranimi veterinarskimi podatko (Slovene)   2007  PhD Mihael Gajster  1,089 
5. V4-0883  Interakcija genotip-okolje za lastnosti mlečnosti v selekcijskem programu za govedo (Slovene)   2003 - 2006  PhD Betka Logar  3,657 
6. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   2003 - 2005  PhD Jože Verbič  8,771 
7. V4-0457  Ohranitev dednih lastnosti visoko proizvodnih govejih plemenic okuženih z virusom IBR/IPV z metodo in-vitro pridobivanja zarodkov (Slovene)   2003 - 2004  PhD Marjan Kosec  2,636 
8. V4-0420  Analiza možnosti varovanja biološke raznolikosti avtohtone krajnske čebele v Sloveniji (Slovene)   2001 - 2002  PhD Janez Poklukar  1,725 
9. V4-0282  Uvajanje prenosa zarodkov (MOET kot modela pri sanaciji visokoproizvodnjih rej govedi okuženih z virusom IBR/PV z namenom ohranjanja pl (Slovene)   2000 - 2001  PhD Marjan Kosec  2,748 
10. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Milena Kovač  15,742 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0503-0401  Grassland Management, Feedstuff Production and Animal Husbandry.   2001 - 2003  PhD Jože Verbič  7,839 
Views history
Favourite