Loading...
PhD Jože Verbič

PhD Jože Verbič
no.: 10035 source: ARRS

researcher – active in research organisation
E-mail joze.verbicat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.02  Biotechnical sciences  Animal production  Animal nutrition 
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Animal nutrition, forage conservation, forage quality, effect of agriculture on environment
Points
444.04
A''
50
A'
62.03
A1/2
95.1
CI10
277
CImax
103
h10
7
A1
1.31
A3
6.63
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 7, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 13  500  491  37.77 
Scopus 13  232  225  17.31 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Animal Science  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1987 
Master's degree    Agriculture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1992 
Doctor's degree  Ph. D.   Agriculture  SI University of Ljubljana, Biotechnical faculty 1996 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Research unit for animal husbandry and agricultural economics  1/1/1988  Animal nutrition and forage conservation   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. N4-0200  Sown forage mixtures for sustainable agroecosystems in the Mediterranean area   6/1/2021 - 5/31/2024  PhD Tomaž Žnidaršič  1,441 
2. V4-2021  Design, testing and preparation of the result-oriented agri-environmental measure “Colorful meadow” on high nature value (HNV) grasslands in Slovenia   11/1/2020 - 4/30/2023  PhD Mitja Kaligarič  4,223 
3. V4-1809  Development of farm model for systematic monitoring of the economic situation and impact assessment of the agricultural policy at the level of typical agricultural holdings   11/1/2018 - 1/31/2022  PhD Jaka Žgajnar  2,545 
4. V4-1813  Establishment of a reference agricultural holdings system for the purpose of permanent monitoring of indicators of sustainable agriculture   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Andrej Simončič  10,663 
5. V4-1816  Mitigation of greenhouse gas emissions and ammonia on agricultural holdings   11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Jože Verbič  7,462 
6. V4-1619  Farming on species-rich grasslands   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Jože Verbič  4,747 
7. V4-1610  Technological solutions for high – quality hay production   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Viktor Jejčič  6,143 
8. V4-1407  Soybean   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Franc Bavec  5,056 
9. V4-1415  Technological economic models of beef production on grassland   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Drago Babnik  4,226 
10. V4-1414  Technological solutions for better utilization of alfalfa in ruminant nutrition   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Jože Verbič  4,823 
11. V4-1136  Mitigation of greenhouse gas emissions in cattle production   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Jože Verbič  6,221 
12. V4-1113  Optimisation of dairy cow nutrition   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Drago Babnik  2,455 
13. V4-1055  Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Jože Verbič  7,390 
14. V4-0517  Opredelitev prehranske vrednosti tradicionalno prirejenega mleka (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Jože Verbič  3,108 
15. V4-0337  Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2009  PhD Drago Babnik  3,713 
16. V4-0326  Preprečevanje onesnaženja žit in koruze s toksini plesni iz rodu Fusarium (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Jože Verbič  1,978 
17. L4-6368  Improvement of the efficiency of microbial protein synthesis in the rumen in diets containing grass silages   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Jože Verbič  2,275 
18. V4-0107  Podpora ukrepov za preprečevanje onesnaževanja kmetijskih tal z živinskimi gnojili (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Drago Babnik  3,195 
19. V4-0111  Tehnološki ukrepi za zmanjševanje posledic suše v kmetijstvu v Sloveniji (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Kristina Ugrinović  7,815 
20. V4-0883  Interakcija genotip-okolje za lastnosti mlečnosti v selekcijskem programu za govedo (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Betka Logar  3,573 
21. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Jože Verbič  8,584 
22. V4-0475  Preprečevanje aerobnega kvarjenja koruznih silaž (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Jože Verbič  1,960 
23. V4-0474  Vrednotenje energijske vrednosti voluminozne krme z NIR-spektroskopijo (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Drago Babnik  1,715 
24. V4-0419  Določanje izpustov amoniaka s kmetijskih zemljišč pri različnih sistemih uporabe gnojevke ter ukrepi za zmanjšanje teh izpustov (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  Janez Sušin  5,181 
25. V1-0480  Raziskava v podporo uresničitvi Kjotskega protokola (Slovene)   11/1/2001 - 10/31/2002  PhD Mihael Gabrijel Tomšič  5,438 
26. V4-0286  Izdelava enačb v podporo novemu sistemu za ocenjevanje oskrbljenosti prežvekovalcev z beljakovinami (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Jože Verbič  1,395 
27. V4-0283  Prilagoditev enačb za vrednotenje energijske vrednosti krme v praksi (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Drago Babnik  1,496 
28. L4-1196  Metabolism of protein from grassland forage in ruminants   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Jože Verbič  1,983 
29. V4-9135  Zaraščanje kmetijskih zemljišč in ukrepi za preprečevanje opuščanja pridelave (Slovene)   6/1/1999 - 5/31/2001  Tomaž Cunder  3,691 
30. J4-1240  Digestion of maize starch and protein in the rumen   1/1/1999 - 6/30/2000  PhD Drago Babnik  1,740 
31. V4-9131  Razvoj sortnega preskušanja in semenarstva v skladu s pravili Evropske unije (Slovene)   10/1/1997 - 9/30/1999  MSc Jože Ileršič  4,224 
32. L4-7380  Optimizacija izkoriščanja škroba iz koruzne silaže (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Drago Babnik  1,604 
33. V4-6932  Sistem za ocenjevanje preskrbljenosti prežvekovalcev z beljakovinami (Slovene)   11/1/1995 - 11/30/1998  PhD Jože Verbič  1,087 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Marjeta Čandek Potokar  9,634 
2. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2013 - 12/31/2017  PhD Marjeta Čandek Potokar  8,923 
3. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Matej Stopar  9,487 
4. P4-0133  Sustainable Agriculture   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Matej Stopar  9,960 
5. P0-0503-0401  Grassland Management, Feedstuff Production and Animal Husbandry.   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Jože Verbič  7,649 
International projects
no. Code Title Period Head
1. EKSRP-EIP-TDM  Improved forage production and conservation - protein rich legumes and legume/grass mixtures for adaptation to climate change   12/14/2018 - 2/13/2022     
2. EKSRP-EIP-Seneno mleko  Hey milk and meat   12/19/2018 - 12/18/2021     
3. LIFE-CLIMATEPATH2050  LIFE Climate Path 2050 - Slovenian Path Towards the Mid-Century Climate Target   6/15/2017 - 6/14/2021  Jože Verbič   
4. COST-LivAGE-CA16106  Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Animal Production Housing   3/17/2017 - 3/16/2021  Jože Verbič   
5. ESRR-F4F  Food 4 Future   9/1/2016 - 6/30/2020     
6. COST-METHAGENE-FA1302  Large-scale methane measurements on individual ruminants for genetic evaluations   12/10/2013 - 12/9/2017  Blaž Stres   
7. FP6-FOOD-TRUEFOOD-79816  Traditional United Europe Food   5/1/2006 - 4/30/2010  Marjeta Čandek Potokar   
8. INTERREG-CADSES- IIIB CADSES  Agriculture and Climate Changes: how to Reduce human Effects and Threats   9/1/2005 - 12/31/2007  Jože Verbič   
Views history
Favourite