Loading...
PhD Marjan Kosec

PhD Marjan Kosec
no.: 07439 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 477 92 62
E-mail marjan.kosecat signvf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.04.00  Biotechnical sciences  Veterinarian medicine   
4.04.01  Biotechnical sciences  Veterinarian medicine  Morphology, physiology and animal reproduction 
Keywords
Reproduction of animals, andrology, gynecology, obstetrics, assisted reproduction
Points
15.22
A''
0
A'
0
A1/2
14.22
CI10
240
CImax
39
h10
8
A1
0.05
A3
0.3
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 26, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 39  338  307  7.87 
Scopus 33  389  358  10.85 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Maja Zakošek Pipan  Uniform doctoral studies  11/1/2006 - 1/6/2015  28447 
2 MSc Maja Gošnjak  Master's degree  11/1/1995 - 4/30/1999  15634 
3 PhD Igor Klobučar  Doctoral degree  6/1/1994 - 6/14/1999  14881 
4 Elizabeta Žveglič  Master's degree  11/1/1991 - 10/31/1994  12331 
5 MSc IVAN AMBROŽIČ  Master's degree  10/1/1990 - 9/30/1993  11648 
6 VINKO PRISTOV  Master's degree  6/1/1990 - 5/31/1993  11446 
7 PhD Janko Mrkun  Doctoral degree  6/1/1988 - 9/30/1994  10253 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  Doctor of veterinary medicine  Veterinary Medicine  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1977 
Master's degree    Reproduction of Domestic Animals  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1981 
Doctor's degree  Ph. D.   Veterinary Medicine  SI 1987 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (120%, RD:15%)  University of Ljubljana, Veterinary Faculty  Klinika za reprodukcijo in velike živali (Slovene)  8/28/1979  Full professor  Full professor  Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2005  Strategic approaches to improve the health and fertility of small ruminants   2020 - 2023  PhD Janko Mrkun  3,366 
2. V4-0478  Vpliv sonaravne reje domačih in divjih živali na biodiverziteto kraškega travinja in izboljšanje rodovitnosti tal (Slovene)   2008 - 2010  PhD Marjan Kosec  3,595 
3. V4-0457  Ohranitev dednih lastnosti visoko proizvodnih govejih plemenic okuženih z virusom IBR/IPV z metodo in-vitro pridobivanja zarodkov (Slovene)   2002 - 2004  PhD Marjan Kosec  2,662 
4. V4-0390  Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih površin (Slovene)   2001 - 2003  PhD Milan Pogačnik  8,213 
5. J4-2217  Vloga ekotoksinov v patofiziologiji reprodukcije (Slovene)   2000 - 2002  PhD Robert Frangež  780 
6. V4-0282  Uvajanje prenosa zarodkov (MOET kot modela pri sanaciji visokoproizvodnjih rej govedi okuženih z virusom IBR/PV z namenom ohranjanja pl (Slovene)   2000 - 2001  PhD Marjan Kosec  2,780 
7. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   1998 - 2001  PhD Milena Kovač  15,875 
8. L4-1320  Morphological and physiological parametres of reproduction, development and growth in animals   1999 - 2001  PhD Vojteh Cestnik  3,669 
9. L4-7394  Vpliv jajčnih ovojnic na preživetveno sposobnost mikromanipuliranih zarodkov v in vitro pogojih in/ali po globokem zamrzovanju (Slovene)   1996 - 1998  PhD Marjan Kosec  768 
10. V4-6583  Rekultiviranje opuščenih hribovitih kraških zemljišč z okolju prilagojenimi tehnologijami reje in zdravja drobnice (Slovene)   1998  PhD Milan Pogačnik  2,647 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. COST-FA0702  Maternal Interaction with Gametes and Embryos   2/28/2008 - 2/27/2012     
Views history
Favourite