Loading...
Olga Dežman-Jokić

Olga Dežman-Jokić
no.: 17553 source: ARRS

expert or technical associate – not employed in research organisation
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L1-7078  Biodiversity of Posočje and nature conservation applications for Natura 2000 sites   2005 - 2007  PhD Igor Dakskobler  3,837 
2. L1-6587  Kras - region biodiversity, successional stages and conservation significance   2004 - 2007  PhD Igor Dakskobler  5,657 
3. T1-0077  Flora, fauna and vegetation of the Mura river and its surroundings   1998 - 2003  PhD Andraž Čarni  2,881 
4. L1-2437  Biocenotska zgradba pragozdov v Sloveniji in vegetacijska karta 1:50000 (Slovene)   2000 - 2002  PhD Alojzij Marinček  4,344 
5. T1-2021  Flora, favna in vegetacija regijskega parka Škocjanske jame (Slovene)   2000 - 2002  PhD Rajko Slapnik  2,701 
6. J1-7419  Floristične, vegetacijske in favnistične raziskave Slovenije in sosednjih območij (Slovene)   1998 - 2001  PhD Andraž Čarni  2,990 
7. J1-7414  Slovenska alpska jezera: paleoekologija in ekologija (slo-al: pe) - procesi eutrofizacije v visokogorskih jezerih (Slovene)   1998 - 2001  PhD Anton Brancelj  7,342 
8. L1-8694  The management of road slopes and road surroundings on the basis of ecology and biology   1998 - 1999  PhD Andraž Čarni  867 
9. T1-6483  The insect fauna inventarisation (Coleoptera, Lepidoptera) in Alpine region of Slovenia   1998 - 1999  PhD Božidar Drovenik  165 
10. L4-7355  Alternativno koriščenje za slovenijo perspektivnih zdravilnih in aromatičnih rastlin in njihovo vrednotenje (Slovene)   1996 - 1998  PhD Dea Baričevič  1,638 
11. J4-7439  Smreka (Picea abies /l./ karsten) v Sloveniji (Slovene)   1996 - 1998  PhD Mitja Zupančič  1,296 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P1-0236  Fauna, flora and vegetation of Slovenia and neighouring regions   2004 - 2008  PhD Andraž Čarni  3,499 
2. P0-0525-0618  Flora, fauna and vegetation of Slovenia and the neibouring areas   2001 - 2003  PhD Andraž Čarni  5,529 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite