Loading...
PhD Andraž Čarni

PhD Andraž Čarni
no.: 10194 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 425 60 68
E-mail carniat signzrc-sazu.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.03  Natural sciences and mathematics  Biology  Ecosystems 
1.03.02  Natural sciences and mathematics  Biology  Botany 
Keywords
Vegetation, plant communities, phytosociology, vegetation dynamics, ecology, botanics, synsistematics, biodiversity
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
1,169.14
A''
113.4
A'
423.31
A1/2
538.59
CI10
2,502
CImax
730
h10
20
A1
3.84
A3
0.47
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 2, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 91  2,314  2,006  22.04 
Scopus 117  3,037  2,626  22.44 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 Aljaž Jakob  Bologna doctoral studies    55879 
2 PhD Andrej Paušič  Uniform doctoral studies  10/1/2008 - 3/31/2013  30797 
3 PhD Igor Zelnik  Doctoral degree  11/1/2000 - 4/30/2005  21452 
4 PhD Urban Šilc  Doctoral degree  10/15/1997 - 1/31/2003  17094 
5 PhD Petra Košir  Doctoral degree  6/1/1996 - 12/31/2003  16206 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1987 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1991 
Doctor's degree  Ph. D.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1994 
Dissertations and Theses Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts  Jovan Hadži Institute of Biology  4/1/1988  Research counsellor   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V1-2141  Identification, assessment and mapping of ecosystem services in valuable nature conservation areas in Slovenia - NatGuidES   10/1/2021 - 9/30/2023  PhD Mateja Šmid Hribar  1,886 
2. J6-2592  Connectivity concept in karst: the doline-cave coupling in the context of human impacts   9/1/2020 - 8/31/2023  PhD Mateja Breg Valjavec  3,560 
3. V4-1619  Farming on species-rich grasslands   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Jože Verbič  4,746 
4. V4-1430  The design of monitoring of the conservation status of minor Natura 2000 forest habitat types in Slovenia   7/1/2014 - 3/31/2017  PhD Urban Šilc  2,835 
5. V4-1431  Planning and silvicultural intervention in situations of the presence of alien invasive tree species   7/1/2014 - 9/30/2016  PhD Andraž Čarni  3,549 
6. V4-1141  Updating of the vegetation system for the forest management planning purposes   10/1/2011 - 3/31/2014  PhD Lado Kutnar  3,967 
7. L1-9737  Impact of Past Landscape management on Current Forest Vegetation   7/1/2007 - 6/30/2010  PhD Andraž Čarni  1,320 
8. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)   8/1/2007 - 7/31/2009  PhD Boštjan Pokorny  9,882 
9. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Gregor Božič  4,722 
10. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Nike Krajnc  7,197 
11. L1-7078  Biodiversity of Posočje and nature conservation applications for Natura 2000 sites   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Igor Dakskobler  3,783 
12. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)   6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Boštjan Pokorny  16,442 
13. L1-6587  Kras - region biodiversity, successional stages and conservation significance   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Igor Dakskobler  5,577 
14. L1-6517  Succession line of the birch forests in southeastern Slovenia   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Andraž Čarni  1,241 
15. V4-0983  Ekološke razmere kot osnova za gospodarjenje z gozdovi (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Andraž Čarni  1,241 
16. V1-0799  Primerjava biocenoz pragozdov z biocenozami gospodarskih gozdov kot pokazatelj antropogenih vplivov na okolje (Slovene)   1/1/2003 - 2/28/2005  PhD Andraž Čarni  2,172 
17. V4-0442  Vegetacija gozdnih zdrub Slovenije 1:50000 (Slovene)   1/1/2002 - 6/30/2003  PhD Andraž Čarni  2,743 
18. T1-0077  Flora, fauna and vegetation of the Mura river and its surroundings   7/1/1998 - 6/30/2003  PhD Andraž Čarni  2,861 
19. L1-2437  Biocenotska zgradba pragozdov v Sloveniji in vegetacijska karta 1:50000 (Slovene)   1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Alojzij Marinček  4,290 
20. T1-2021  Flora, favna in vegetacija regijskega parka Škocjanske jame (Slovene)   1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Rajko Slapnik  2,665 
21. J1-7419  Floristične, vegetacijske in favnistične raziskave Slovenije in sosednjih območij (Slovene)   1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Andraž Čarni  2,970 
22. L1-8694  The management of road slopes and road surroundings on the basis of ecology and biology   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Andraž Čarni  864 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P1-0236  Biodiversity: patterns, processes, predictions and conservation   1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Simona Kralj Fišer  2,694 
2. P1-0236  Biodiversity: patterns, processes, predictions and conservation   1/1/2013 - 12/31/2017  PhD Matjaž Kuntner  2,796 
3. P1-0236  Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje (Slovene)   1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Matjaž Kuntner  3,267 
4. P1-0236  Fauna, flora and vegetation of Slovenia and neighouring regions   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Andraž Čarni  3,453 
5. P0-0525-0618  Flora, fauna and vegetation of Slovenia and the neibouring areas   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Andraž Čarni  5,457 
Views history
Favourite