Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Oblačilna znanost, udobje in tekstilni materiali

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.14.00  Tehnika  Tekstilstvo in usnjarstvo   
2.09.00  Tehnika  Elektronske komponente in tehnologije   

Koda Veda Področje
T470  Tehnološke vede  Tekstilna tehnologija 

Koda Veda Področje
2.05  Tehniške in tehnološke vede  Materiali 
2.02  Tehniške in tehnološke vede  Elektrotehnika, elektronika in informacijski inženiring 
Ključne besede
Oblačilno inženirstvo, fleksibilni materiali, mehanika tkanin, elastične deformacije, karakterizacija tekstilnih struktur, večfunkcionalna oblačila, zaščitna oblačila, nosljiva elektronika, inteligentna oblačila, ergonomija toplotnega okolja, udobje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
2.713,24
A''
253,32
A'
745,53
A1/2
1.163,41
CI10
1.670
CImax
53
h10
20
A1
8,66
A3
1,59
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 19. julij 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  200  1.660  1.427  7,14 
Scopus  316  2.698  2.322  7,35 
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  14334  dr. Tonica Bončina  Materiali  Raziskovalec  2018 - 2021  402 
2.  04628  dr. Jelka Geršak  Tekstilstvo in usnjarstvo  Vodja  2018 - 2024  888 
3.  18682  mag. Silva Kreševič Vraz    Tehnični sodelavec  2019 - 2020  95 
4.  05166  dr. Milan Marčič  Energetika  Raziskovalec  2018 - 2024  400 
5.  34083  Tadeja Penko  Tekstilstvo in usnjarstvo  Tehnični sodelavec  2021 - 2024  20 
6.  14445  dr. Andreja Rudolf  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2018 - 2024  380 
7.  54803  Jan Slemenšek  Tekstilstvo in usnjarstvo  Mladi raziskovalec  2020 - 2024 
8.  05534  dr. Zoran Stjepanović  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2018 - 2024  534 
9.  36392  dr. Sonja Šterman  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2018 - 2024  327 
10.  05533  dr. Suzana Uran  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2018 - 2024  332 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0795  Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo  Maribor  5089638010  24.091 
Povzetek
Tekstilni materiali so zaradi svoje geometrijske strukture kompleksni materiali, ki ne ustrezajo nobeni idealni značilnosti, ki se navadno prevzame v inženirskih strukturnih analizah in mehaniki. Prisotni problemi se pogosto lahko rešijo na podlagi poznavanja mehanike tekstilnih struktur kot nelinearnih mehanskih lastnosti pri majhnih obremenitvah. Problem postane kompleksnejši v primeru njihove vgradnje v oblačilo. Kot ploske fleksibilne strukture s svojimi specifičnimi lastnostmi nudijo neomejene možnosti razvoja naprednih modnih, zaščitnih in funkcionalnih inteligentnih oblačil in ostajajo velik izziv pri nadaljnjem delu. Raziskovalni program bo združeval temeljne in aplikativne raziskave za razvoj naprednih modnih in funkcionalnih inteligentnih oblačil, ki pomembno vplivajo na varovanje zdravja, višjo stopnjo osebne zaščite, izboljšanje mikroklime bivalnega in delovnega okolja človeka in udobje. Raziskovalne aktivnosti bodo usmerjene v tri povezane sklope: a) študij mehanskega obnašanja fleksibilnih struktur, b) ergonomija toplotnega okolja in študij celovitega zagotavljanja udobja pri nošenju oblačil, c) razvoj funkcionalnih inteligentnih oblačil za zagotavljanje višje stopnje varnosti človeka. V prvem sklopu raziskav se bomo osredotočili na mehaniko tekstilnih struktur na mikro nivoju s ciljem pridobiti nova teoretična spoznanja o njihovem kompleksnem obnašanju pri malih obremenitvah. Ta bodo služila za analizo in inženirsko karakterizacijo fleksibilnih tekstilnih struktur. Za ta namen bomo na podlagi interdisciplinarnega pristopa in sodobnih metod karakterizacije (vključujoč tudi vizualizacijo) opredelili inovativno geometrijo fleksibilne ploske strukture. Znanja, pridobljena na področju inovativnih in pametnih geometrij bomo uporabili za razvoj fleksibilnih 3D tiskanih ploskih struktur, ki se bodo glede na fleksibilnost, strukturo in teksturo približale tekstilnim strukturam. Skrb za celovito zagotavljanje udobja pri nošenju oblačil bo tematika drugega sklopa raziskav. Raziskave bodo usmerjen v: a) proučevanje ergonomije toplotnega okolja, b) študij odnosa med gibanjem telesa in fiziologijo oblačil, c) razvoj koncepta za zagotavljanje udobja pri nošenju športnih, funkcionalnih in/ali inteligentnih oblačil, medtem ko bo tretji sklop raziskav, ki se neposredno navezuje na rezultate in dognanja udobja pri nošenju oblačil, usmerjen v razvoj visokozmogljivih inteligentnih oblačil za zagotavljanje višje stopnje varnosti človeka. Tako pridobljena znanja bomo uporabili pri razvoju: a) geometrijske in mehanske karakterizacije tekstilnih struktur, b) fleksibilnih 3D tiskanih ploskih struktur, c) koncepta kompleksnega obnašanja tekstilnih struktur (porazdelitev kompresijske obremenitve na telo), d) koncepta celovitega zagotavljanja udobja, e) funkcionalnih inteligentnih oblačil, kar bo pozitivno vplivalo na posameznika in družbo, varovanje zdravja in dobro počutje ter prispevalo k razvoju družbe znanja v skladu s smernicami Obzorja 2020.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program je sistematično zasnovan na znanjih, potrebnih za postavitev inženirskega koncepta načrtovanja visokozmogljivih funkcionalnih in inteligentnih oblačil ali t.i. na znanju zasnovanih oblačil in drugih izdelkov za tehnično aplikacijo. Spoznanja s področja mehanskega obnašanja fleksibilnih struktur ter inovativnih in pametnih geometrij bodo prispevala k obogatitvi temeljnih (odziv tekstilnih struktur pri malih obremenitvah, soodvisnost med obremenitvijo in deformacijo, relaksacijo napetosti in lezenjem, geometrijska karakterizacija) in aplikativnih (razvoj personaliziranih modelov športnih oblačil na podlagi študija porazdelitve kompresijske obremenitve na telo, razvoj fleksibilnih 3D tiskanih ploskih struktur, ki se bodo približale z vidika strukture in teksture tekstilni strukturam) znanj s področja oblačilne znanosti in so pomembna za razvoj znanosti v svetu. Pridobljena fundamentalna znanja in spoznanja bodo prispevala k razvoju inovativnih visokozmogljivih oblačil s funkcionalnimi učinki, ter k postavitvi nove metodologije za merjenje funkcionalnih učinkov visoko zmogljivih tekstilij oz. oblačil na fiziološko, ergonomsko in mehansko udobje pri nošenju, povezano z osebnostnimi dimenzijami posameznikov. Razumevanje ergonomije toplotnega okolja in fiziološkega odziva človeškega telesa v mrzlem in/ali vročem okolju bo prispevalo k krepitvi tako temeljnih kot aplikativnih znanj, saj bo dobljena spoznanja moč uporabiti kot pomemben kriterij za vrednotenje in načrtovanje snovnih lastnosti oblačil in oblačilnih sistemov za različna toplotna okolja. Nova spoznanja o toplotno fiziološkem odzivu človeškega telesa v vročem okolju (v primeru zaščitnih oblačil s primarno funkcijo zaščite (npr. ebola, ptičja gripa, ipd) in posledično z omenjenimi snovnimi lastnostmi) bodo prispevala k razvoju funkcionalnih inteligentnih oblačil (razvoj sistema s hladilnim učinkom, vgradnja materialov za efektivno absorpcijo znoja v področju mikroklime), ki se bodo odzvala na termoregulacijski odziv človeškega telesa v vročem okolju. Spoznanja s področja ergonomije toplotnega okolja in varovanja človeka bodo omogočila tudi razvoj funkcionalnih inteligentnih oblačil (integracija razpoložljivih visokotehnoloških pametnih materialov in sodobne nosljive elektronike) za zagotavljanje višje stopnje varnosti človeka. Pridobljena znanja bodo prispevala z razvoju komplementarnih znanstvenih področij, kjer se bodo prepletala inženirska znanja z medicino, umetnostjo, humanistiko in varovanjem človeka, kar bo pomembno prispevalo tudi k razvoju družbe znanja. Vsebina raziskovalnega programa je sistematično zasnovana in se neposredno vključuje v tematike prioritetnih področij Evropske tehnološke platforme ETP (European Technology Platform: Fibres Textiles Clothing), EU okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorja 2020, Evropskega strateškega razvojnega programa (SRA - Strategic Research Agenda) in Slovenske tekstilne tehnološke platforme.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni program je iz vsebinskega vidika usmerjen v vzpostavitev inženirskega koncepta projektiranja visokozmogljivih funkcionalnih in inteligentnih oblačil ali drugih tekstilnih izdelkov, ki zahtevajo definirane mehanske, toplotne, fiziološke, ergonomske in/ali funkcijske lastnosti, tj. na znanju zasnovanih izdelkov, in je pomemben tako za razvoj stroke, inženirsko prakso kot za neposredno zagotavljanje višje stopnje varnosti človeka. Rezultati načrtovanih raziskav bodo prispevali h krepitvi slovenske zakladnice znanja na področju razvoja inovativnih visokozmogljivih oblačil s funkcionalnimi učinki, razvoja učinkovitejše metodologije za merjenje funkcionalnih učinkov visoko zmogljivih oblačil na fiziološko, ergonomsko in mehansko udobje pri nošenju, kar bo prispevalo k zagotavljanju višje stopnje varnosti človeka. Z neposrednim povezovanjem dosežkov s področja oblačilne znanosti, ergonomije toplotnega okolja, fiziološkega odziva človeškega telesa v sistemu človek - oblačilo - okolica in sodobne nosljive elektronike bomo z rezultati temeljnega raziskovanja prispevali tudi k širjenju znanj drugih znanstvenih ved. Nova spoznanja bomo neposredno prenašali v industrijsko prakso, hkrati pa bodo podlaga za osveščanje tako gospodarstva kot civilne družbe in civilne zaščite o sodobnejših materialih in funkcionalnih učinkih oblačilnih sistemov, ki bodo zagotavljali višjo stopnjo varnosti človeka tako v delovnem okolju kot na področju zaščite in reševanja v skladu z zahtevami o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prenos doseženih znanstvenih spoznanj v prakso bo omogočil inženirsko projektiranje in oblikovanje tako oblačilnih sistemov ali drugih tekstilnih izdelkov, kot tudi multifunkcionalnih in inteligentnih oblačil. Kot razvijalci novih znanj že uspešno sodelujemo z več podjetji (Prevent&Deloza proizvodnja in trgovina, d.o.o, Tekstina Ajdovščina, Uni&Forma d.o.o., Inplet pletiva d.o.o., Lisca d.d. Sevnica, Moda MI & LAN d.o.o., ECC d. o.o., Krojaštvo Rožman d.o.o., itd.) kot tudi ministrstvi (MORS, MNZ, FURS, MPRS), javnimi agencijami (SPIRIT Slovenija), združenji in zvezami (Gasilska zveza Slovenije, Zveza Paraplegikov Slovenije) itd. Z nadaljnjim povezovanjem in vključevanjem industrijskih partnerjev in deležnikov civilne zaščite v domače, bilateralne in evropske projekte ter z aktivnostmi na področju razvojno-raziskovalnih projektov, delavnic in skupnega reševanja problemov v okviru diplomskih in magistrskih del bomo posredno vplivali na tehnološki razvoj in načrtovanje inovativnih izdelkov visoke dodane vrednosti, kar je izrednega pomena za trajnostni družbeno-ekonomski razvoj slovenske oblačilne industrije. Na drugi strani bodo raziskovalni dosežki, ki se bodo enakovredno integrirali v zakladnico svetovnih znanj, omogočili večjo povezanost slovenskih znanstvenikov in preko teh tudi proizvajalcev visokozmogljivih oblačil in drugih visokokakovostnih tekstilnih izdelkov z multifuncionalnimi učinki z znanstveniki in strokovnjaki v svetu, kar bo okrepilo prisotnost slovenskih strokovnjakov in proizvajalcev oblačil na svetovnem trgu. Rezultati raziskave bodo tudi izrednega družbeno-ekonomskega pomena, saj bodo omogočili prenos znanj in spoznanj v vseživljenjsko učenje ter posledično dvigu kakovosti življenja. Posebno skrb bomo posvetili tudi kreativnemu prenosu razvitih znanj in spoznanj na mlajše, učeče se generacije. Kot primer dobre prakse se lahko izpostavi organizacija že tradicionalne mednarodne zimske šole Design Week, ki poveže okoli 80 domačih in tujih študentov in dijake srednjih šol, ki se v okviru različnih delavnic (do osem) soočijo z izzivi inovativnih pristopov v iskanju novih idej in razvoju inteligentnih oblačil, kar pomembno prispeva tudi k osveščenosti mlajše generacije in javnosti o naprednih in trajnostnih rešitvah na področju oblačilne znanosti. Ker raziskovalni program vključuje definiranje vseh parametrov na področju oblačilnega inženirstva v globalnem pogledu, tj. od materiala kot vhodne surov
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno