Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Oblačilno inženirstvo in materiali

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.14.00  Tehnika  Tekstilstvo in usnjarstvo   

Koda Veda Področje
T470  Tehnološke vede  Tekstilna tehnologija 
Ključne besede
Oblačilno inženirstvo, materiali, model sukanca, mehanika tkanin, študij mehanskih lastnosti linijskih nosilnih elementov, model tkanine, idealna tkanina, deformacijski modeli oblačil, objektivno vrednotenje udobja, simulacije oblačila - lupine, modeliranje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (24)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06672  mag. Marta Abram-Zver  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  196 
2.  19100  mag. Rozalija Blekač  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  16 
3.  17119  Viktor Butara    Raziskovalec  2001 - 2003  18 
4.  05082  Frančiška Čuk  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2001 - 2002  82 
5.  11594  dr. Polona Dobnik-Dubrovski  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  208 
6.  07004  dr. Darinka Fakin  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2002 - 2003  327 
7.  19629  dr. Gabrijela Fužir Bauer  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  160 
8.  04628  dr. Jelka Geršak  Tekstilstvo in usnjarstvo  Vodja  2001 - 2003  885 
9.  04965  dr. Karl Gotlih  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  784 
10.  10454  dr. Andreja Gutmaher  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  159 
11.  17120  Franc Holer    Raziskovalec  2001 - 2003  14 
12.  13714  dr. Simona Jevšnik  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  343 
13.  18681  mag. Marija Karba  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  21 
14.  18682  mag. Silva Kreševič Vraz    Raziskovalec  2001 - 2003  95 
15.  20982  Branka Majstorovič    Raziskovalec  2002 - 2003 
16.  11237  mag. Jože Podlesek  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  90 
17.  10573  mag. Natalija Pogačnik  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2001 - 2002  30 
18.  22629  Renata Rogan  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2002 - 2003 
19.  14445  dr. Andreja Rudolf  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  374 
20.  05534  dr. Zoran Stjepanović  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  533 
21.  20237  mag. Vesna Urbanija  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2001 - 2002  11 
22.  17122  Sanja Veličkovič    Raziskovalec  2001 - 2003  69 
23.  18692  dr. Daniela Zavec  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  237 
24.  07696  dr. Darja Žunič-Lojen  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2001 - 2003  208 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0795  Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo  Maribor  5089638010  24.076 
Povzetek
Namen raziskovalnega programa je študij strukture in povezave mehanike preje in tkanin preko študija relevantnih teoretičnih modelov, eksperimentalno raziskovalnih spoznanj in simulacij z zahtevami idealne tkanine in dinamičnih modelov oblačila. Za ta namen bodo izvedene raziskave mehanike preje kot linijskega nosilnega elementa tkanine in mehanskih lastnosti tkanine kot funkcije strukture in lastnosti strukturnih elementov. Posebna pozornost bo posvečena študiju Pierce-ove geometrije, energijskim metodam in napovedovanju mehanskih lastnosti tkanine brez notranje in z notranjo deformacijsko energijo. Pri tem bosta raziskana strukturni model upogiba in napovedovanje modulov, kar je podlaga za študij dinamike tkanine in gubanje. Na podlagi dobljenih zakonitosti bo posvečena posebna pozornost inženirskemu načrtovanju mehanskih lastnosti in udobnosti tkanin za oblačila z namenom napovedovanja lastnosti tkanin na podlagi teoretičnih modelov in postavitve modela idealne tkanine. Pri tem bodo raziskane za otip tkanine pomembne mehanske in fizikalne lastnosti tkanin, upoštevajoč upogibno togost, sposobnost oblikovanja, udobnost in toplotne lastnosti tkanin. Glede na dobljena spoznanja bo izvedeno modeliranje t.i. idealne tkanine z ustrezno simulacijo.Študij mehanike tkanin in mehanskih lastnosti linijskih nosilnih elementov, ki bo omogočal postavitev modela t.i. idealne tkanine, bo služil dalje za oblikovanje deformacijskih modelov oblačil, kjer bodo na podlagi analitičnih metod in preko eksperimentalnih raziskav pridobljena spoznanja uporabljena za izvedbo simulacije obnašanja tkanine med procesi izdelave oblačil, kot tudi obnašanja med nošenjem, ki bo izvedeno s pomočjo simulacije vzajemnega učinkovanja človeškega telesa in oblačila kot lupine. Določitev dinamičnih obremenitev oblačila med nošenjem zavzema pri tem kompleksno področje proučevanja interakcije med spremembami drže oz. dimenzij površine telesa v času gibanja in deformacijami oblačila kot lupine. Izvedene raziskave bodo izhodišče za študij modelov reološkega obnašanja tkanine, tj. elastičnosti in plastičnosti tkanine kot gradbenega elementa oblačila med nošenjem, kar je podlaga za nadaljnje oblikovanje modela dinamičnih obremenitev oblačila med nošenjem in s tem povezano simulacijo modela za dinamično modeliranje oblačil.
Pomen za razvoj znanosti
Z realizacijo raziskovalnega programa, tj. s študijem mehanike tkanin, mehanskih lastnosti linijskih nosilnih elementov, modelov tkanine in modela idealne tkanine, bodo na podlagi analitičnih metod in eksperimentalnih raziskav pridobljena nova znanstvena spoznanja, ki bodo služila za izvedbo simulacije delovanja sil na tkanino med procesi izdelave oblačil, na njeno obnašanje med nošenjem in simulacijo modela za dinamično modeliranje oblačil. Dobljena znanstvena spoznanja bodo prispevala k razvoju temeljnega znanja na področju oblačilnega inženirstva oz. modeliranja tkanine oz. oblačila in so pomembna za razvoj znanosti doma in v svetu. Temeljna spoznanja zakonitosti obnašanja tkanine na odziv učinkujočih obremenitev, ki se odražajo preko reoloških lastnosti pa bodo potencialnega pomena za načrtovanje in razvoj novih visoko kakovostnih materialov.Pomemben delež pri realizaciji predlaganega raziskovalnega programa, ki je istočasno tudi potencialnega pomena za razvoj znanosti, je vzgoja vrhunskega kadra in strokovnega potenciala, saj bodo v okviru tega projekta potekale izdelave magistrskih del in doktorskih disertacij.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagan raziskovalni program je bistvenega pomena za Slovenijo, kar se lahko utemelji iz dveh vidikov. Slovenija, ki na področju oblačilne industrije zaposljuje okoli 30.000 delavcev, ima glede na izvedeno SWOT analizo možnosti za lastni prodor na svetovna tržišča. Predlagani raziskovalni program bo pri tem posredno omogočal aplikacijo doseženih znanstvenih spoznanj v prakso, kar bo omogočalo načrtovanje želenih lastnosti oblačil z ustreznimi predelovalnimi in uporabnimi lastnostmi in s tem povezan dvig kakovosti oblačil oz. razvoj oblačil višjih cenovnih razredov. Na drugi strani pa bodo raziskovalni dosežki, ki se bodo enakovredno integrirali v zakladnico svetovnih znanj, omogočili večjo povezanost slovenskih znanstvenikov in preko teh tudi proizvajalcev oblačil z znanstveniki in strokovnjaki v svetu, kar bo okrepilo prisotnost slovenskih strokovnjakov in proizvajalcev oblačil na svetovnem trgu. Glede na globalizacijo, ki je na tem področju močno prisotna, pa bo to dolgoročno pomenilo tudi hiter odziv proizvajalcev oblačil na spremembe na svetovnem tržišču in s tem uspešno integracijo v svetovno tržišče. Predlagan raziskovalni program bo z vidika razvoja lastnega znanja in posrednega prenosa aplikacije tega znanja v prakso omogočal oblikovanje centrov znanja v podjetjih in prenos tehnološkega znanja v manj razvite dežele, kar bo prispevalo k širjenju tržišča in ustvarjanju imiga, ki je za slovensko oblačilno industrijo bistvenega pomena.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno