Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Oblačilno inženirstvo in tekstilni materiali

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.14.04  Tehnika  Tekstilstvo in usnjarstvo  Konfekcioniranje in oblikovanje tekstilij 
2.04.03  Tehnika  Materiali  Polimerni materiali 

Koda Veda Področje
T470  Tehnološke vede  Tekstilna tehnologija 

Koda Veda Področje
2.05  Tehniške in tehnološke vede  Materiali 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  14334  dr. Tonica Bončina  Materiali  Raziskovalec  2014 - 2017  395 
2.  30941  Tamara Ficko  Tekstilstvo in usnjarstvo  Mladi raziskovalec  2014 - 2015 
3.  04628  dr. Jelka Geršak  Tekstilstvo in usnjarstvo  Vodja  2014 - 2017  885 
4.  19549  dr. Irena Kosi Ulbl  Matematika  Raziskovalec  2014 - 2015  103 
5.  18682  mag. Silva Kreševič Vraz    Tehnični sodelavec  2014  95 
6.  05166  dr. Milan Marčič  Energetika  Raziskovalec  2014 - 2016  400 
7.  34083  Tadeja Penko  Tekstilstvo in usnjarstvo  Tehnični sodelavec  2014 - 2017  20 
8.  14445  dr. Andreja Rudolf  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2014 - 2017  374 
9.  29792  dr. Andrej Skrbinek  Filozofija  Raziskovalec  2014  171 
10.  05534  dr. Zoran Stjepanović  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2014 - 2017  533 
11.  36392  dr. Sonja Šterman  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2014 - 2017  323 
12.  05533  dr. Suzana Uran  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2016 - 2017  328 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0795  Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo  Maribor  5089638010  24.076 
Povzetek
Tematika predlaganega raziskovalnega programa Oblačilno inženirstvo in tekstilni materiali je oblikovana kot nadgradnja teoretičnih in aplikativnih dosežkov dosedanjega raziskovalnega programa. Iz vsebinskega vidika je zasnovanega na treh povezanih sklopih: (a) študij mehanskega obnašanja fleksibilnih materialov, (b) študij celovitega zagotavljanja udobja pri nošenju oblačil in (c) razvoj visokozmogljivih in/ali inteligentnih oblačil, in je neposredno vpeta v mednarodne raziskovalne tokove oziroma se vključuje v tematike prioritetnih področij Evropske tehnološke platforme za prihodnost tekstilne in oblačilne panoge" in EU okvirnega programa za raziskave in inovacije Horizon 2020. V okviru raziskovalnega programa smo v preteklem petletnem obdobju raziskali kompleksne deformacije tekstilnih struktur, kjer smo ugotovili da je specifična geometrija podajanja tekstilnih struktur pogojena z anizotropnimi lastnostmi materiala in zahteva poglobljene raziskave reoloških parametrov in mehanskih modelov. Uspešno smo pričeli tudi s študijem toplotno fiziološkega udobja pri nošenju oblačil in raziskavami koncepta celovitega zagotavljanja udobja pri nošenju oblačil, kjer smo prišli do pomembnih spoznanj. Vendar so dosedanje raziskave pokazale, da niso rešeni problemi povezani z zagotavljanjem celovitega zagotavljanja udobja pri nošenju oblačil, predvsem funkcionalnih zaščitnih in inteligentnih oblačil, ter problemi, povezani s preizkušanjem in testiranjem. Ta področja raziskav ostajajo velik izziv pri nadaljnjem delu. Glede na podana izhodišča bo izvedena nadgradnja raziskav mehanike tekstilnih struktur s ciljen pridobiti nova teoretična spoznanja o kompleksnem obnašanju tekstilnih struktur, ki bodo služila za analizo in opis obnašanja tkanin v primeru enostavnih in kompleksnih deformacij. Drugi sklop raziskav je usmerjen v proučevanje specifičnih zahtev zagotavljanja udobja pri nošenju konvencionalnih in funkcionalnih oblačil in/ali inteligentnih oblačil, medtem ko bo tretji sklop raziskav, ki se neposredno navezuje na rezultate in dognanja celovitega zagotavljanja udobja pri nošenju oblačil, usmerjen v razvoj visokozmogljivih in/ali inteligentnih oblačil. Cilji tako zasnovanega programa so: (a) pridobiti nova teoretična spoznanja o kompleksnem obnašanju tekstilnih struktur, ki bodo kot znanstveno in inženirsko orodje služila za analizo in opis obnašanja tkanin v primeru enostavnih in kompleksnih deformacij, (b) definirati reološke parametre, potrebne za realno simulacijo tekstilnih struktur in njihovega obnašanja v izdelanem oblačilu, (c) določiti protokol in ustrezne testne metode za merjenje učinkovitosti funkcionalnih učinkov visokozmogljivih oblačil ter testiranje in vrednotenje udobja pri nošenju, (d) določiti koncept celovitega zagotavljanja udobja pri nošenju oblačil, (d) oblikovati koncept razvoja visokozmogljivih in/ali inteligentnih oblačil in (e) prenos rezultatov raziskav v vseživljenjsko učenje in v nove industrijske postopke.
Pomen za razvoj znanosti
Predložen raziskovalni program, ki je zasnovan na dosedanjih raziskovalnih dosežkih programske skupine, je sistematično oblikovan tako, da bodo pridobljena znanja služila za postavitev inženirskega koncepta načrtovanja konvencionalnih in/ali visokozmogljivih oblačil, ali tako imenovanih na »znanju zasnovanih izdelkov« in je neposredno vpet v mednarodne raziskovalne tokove oziroma se vključuje v tematike prioritetnih področij Evropske tehnološke platforme za prihodnost tekstilne in oblačilne panoge" in EU okvirnega programa za raziskave in inovacije Horizon 2020. Z realizacijo predlaganega raziskovalnega programa bodo na podlagi poglobljenih teoretičnih raziskav mehanike fleksibilnih materialov in iz njih dobljenih teorij ob numeričnih in fizikalnih eksperimentih dobljena nova znanstvena spoznanja, ki bodo omogočala numerično rešitev za napoved obnašanja tkanin v izdelanem oblačilu in/ali izdelku za tehnično aplikacijo. Pri tem ne gre zgolj za rešitev problema, povezanega s simulacijo oblačil, ampak za razvoj znanosti, ki bo na visoki stopnji razumevanja omogočala realizacijo enega od najbolj tehnično iskanih področjih oblačilne znanosti in tehnologije. Pomemben prispevek za razvoj znanosti se pričakuje tudi na podlagi dobljenih teoretičnih spoznanj s področja študija odnosa med snovnimi lastnostmi tekstilnih materialov ter izmenjavo toplote in toplotno fiziološkim, ergonomskim in mehanskim udobjem človeška pri nošenju oblačil ter iz tega razvitih teorij. Dobljena znanstvena spoznanja bodo prispevala k razvoju temeljnega znanja na področju oblačilnega inženirstva in fiziologije oblačil in so pomembna za razvoj znanosti v svetu. Pridobljena fundamentalna znanja in spoznanja bodo prispevala k razvoju inovativnih visokozmogljivih oblačil z funkcionalnimi učinki, ter k postavitvi nove metodologije za merjenje funkcionalnih učinkov visoko zmogljivih tekstilij oz. oblačil na fiziološko, ergonomsko in mehansko udobje pri nošenju, povezano z osebnostnimi dimenzijami posameznikov.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni program, katerega vsebina raziskovanja je skoncentrirana na postavitev inženirskega koncepta projektiranja konvencionalnih in visokozmogljivih oblačil in/ali drugih tekstilnih izdelkov, ki zahtevajo definirane mehanske, toplotne, fiziološke, ergonomske in/ali funkcijske lastnosti, tj. na znanju zasnovanih izdelkov, je pomemben tako za gospodarsko panogo, razvoj stroke kot inženirsko prakso. Prenos doseženih znanstvenih spoznanj v prakso bo omogočil inženirsko projektiranje in oblikovanje tako oblačilnega sistema ali drugih tekstilnih izdelkov, kot tudi multifunkcionalnih in/ali t.i. inteligentnih oblačil. Tovrstna aplikacija bo neposredno prispevala k inovativnosti, in lahko na podlagi inženirskega koncepta projektiranja oblačil in/ali drugih tekstilnih izdelkov, ki zahtevajo definirane funkcije, ob uporabi razvitih ustreznih metod in orodij privede do transformiranja konvencionalne tehnologije v visoko zahtevno tehnologijo, kar je izrednega pomena za trajnostni družbeno-ekonomski razvoj slovenske oblačilne industrije. Na drugi strani bodo raziskovalni dosežki, ki se bodo enakovredno integrirali v zakladnico svetovnih znanj, omogočili večjo povezanost slovenskih znanstvenikov in preko teh tudi proizvajalcev visokozmogljivih oblačil in drugih visokokakovostnih tekstilnih izdelkov z multifuncionalnimi učinki z znanstveniki in strokovnjaki v svetu, kar bo okrepilo prisotnost slovenskih strokovnjakov in proizvajalcev oblačil na svetovnem trgu. Rezultati raziskave bodo tudi izrednega družbeno-ekonomskega pomena, saj bodo omogočili prenos znanj in spoznanj v vseživljenjsko učenje. Ob dejstvu, da smo sposobni proizvajati visokokakovostne izdelke in, da smo ohranili neposredno proizvodnjo, obstaja realna možnost, da na podlagi novega inženirskega koncepta projektiranja visokozmogljivih oblačil in drugih tekstilnih izdelkov z inovativnim pristopom s pomočjo ustreznih metod in orodij, transformiramo konvencionalno tehnologijo v visoko zahtevno tehnologijo z višjo dodano vrednostjo, kar je cilj predloženega raziskovalnega programa. Ker raziskovalni program vključuje definiranje vseh parametrov na področju oblačilnega inženirstva v globalnem pogledu, tj. od materiala kot vhodne surovine do oblačila ali drugega tekstilnega izdelka kot končnega izdelka skozi vse komponente sistema, vključujoč aspekt toplotno fiziološkega, mehanskega, in ergonomskega udobja, je njegova realizacija neposrednega pomena tudi za širšo družbo in družbeno infrastrukturo.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno