Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Oblačilno inženirstvo in tekstilni materiali

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.14.00  Tehnika  Tekstilstvo in usnjarstvo   

Koda Veda Področje
T470  Tehnološke vede  Tekstilna tehnologija 

Koda Veda Področje
2.11  Tehniške in tehnološke vede  Druge tehniške in tehnološke vede 
Ključne besede
Oblačilno inženirstvo, tekstilni materiali, mehanika tkanin, obnašanje, kompleksne deformacije, simulacije, videz oblačil, napovedovanje, toplotno fiziloško udobje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (14)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  14334  dr. Tonica Bončina  Materiali  Raziskovalec  2013  395 
2.  30941  Tamara Ficko  Tekstilstvo in usnjarstvo  Mladi raziskovalec  2009 - 2013 
3.  19629  dr. Gabrijela Fužir Bauer  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2009 - 2012  160 
4.  04628  dr. Jelka Geršak  Tekstilstvo in usnjarstvo  Vodja  2009 - 2013  885 
5.  19549  dr. Irena Kosi Ulbl  Matematika  Raziskovalec  2013  103 
6.  18682  mag. Silva Kreševič Vraz    Tehnični sodelavec  2009 - 2013  95 
7.  05166  dr. Milan Marčič  Energetika  Raziskovalec  2009 - 2013  400 
8.  34083  Tadeja Penko  Tekstilstvo in usnjarstvo  Tehnični sodelavec  2012 - 2013  20 
9.  34713  Tina Podkrajšek Kotnik    Tehnični sodelavec  2011 - 2013 
10.  14445  dr. Andreja Rudolf  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2009 - 2013  374 
11.  29792  dr. Andrej Skrbinek  Filozofija  Raziskovalec  2012 - 2013  171 
12.  05534  dr. Zoran Stjepanović  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2009 - 2013  533 
13.  17122  Sanja Veličkovič    Tehnični sodelavec  2009 - 2013  69 
14.  18692  dr. Daniela Zavec  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2009  237 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0795  Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo  Maribor  5089638010  24.076 
Povzetek
Raziskovalno delo programske skupine, ki je zasnovano na kompleksnih raziskavah študija mehanike tkanin, snovnih lastnosti in odnosa med snovnimi lastnostmi ter parametri termofiziološkega udobja, se glede na zastavljene cilje odvija v treh med seboj tesno povezanih sklopih: a) temeljne raziskave študija mehanike tkanin kot kompleksnih tekstilnih struktur, b) modeliranje obnašanja kompleksnih tekstilnih struktur in c) karakterizacija parametrov termofiziološkega udobja. V okviru prvega sklopa aktivnosti smo na podlagi poznavanja mehanskih zakonitosti obnašanja tkanin pri majhnih obremenitvah definirali kakovostne značilnosti videza forme oblačil, kjer smo opredelili obnašanje tkanin z vidika mehanike med preoblikovanjem iz ravnine v 3D obliko oblačila, določili pomembnost posameznih parametrov mehanskih in fizikalnih lastnosti in oblikovali bazo znanja za napoved videza oblačil. Glede na opredeljene zakonitosti in definirane dejavnike kakovosti videza smo razvili »Inteligentni sistem za napovedovanje kakovosti videza oblačil«, poimenovan InSiNaKVO. InSiNaKVO sistem je oblikovan s pomočjo metod strojnega učenja in predstavlja v inovativnem smislu prvo učinkovito orodje za objektivno vrednotenje in napovedovanje stopnje kakovosti videza oblačil. Bistvo sistema, ki temelji na postavljenih relacijah med parametri mehanskih in fizikalnih lastnosti in stopnjo kakovosti videza oblačil, je napovedovanje stopnje kakovosti videza oblačil na podlagi parametrov mehanskih in fizikalnih lastnosti v oblačilo vgrajenih tkanin, kar omogoča: • objektivno vrednotenje stopnje kakovosti videza oblačil, • napovedovanje petih pomembnih dejavnikov stopnje kakovosti videza oblačil: pad ali podajanje oblačila, 3D oblika, pristajanje, kakovost izdelanih šivov in kakovost videza oblačila kot celote, • načrtovanje želene stopnje kakovosti videza oblačil, • napovedovanje stopnje kakovosti videza oblačila za konkretne tkanine v neposrednem proizvodnem procesu, • načrtovanje kakovosti parametrov mehanskih in fizikalnih lastnosti tkanin za želeno stopnjo kakovosti videza oblačil. Z realizacijo razvitega sistema smo v celoti realizirali enega od temeljnih ciljev raziskovalnega programa raziskovalne skupine. Izvirnost ideje smo prijavili kot izum na Slovenski forum inovacij 2006 in bo vključena v spletni katalog nacionalnih inovacij. Vzporedno potekajo že aktivnosti za zaščito njegove vsebine oziroma intelektualne lastnine - patentno prijavo. V okviru sklopa aktivnosti modeliranja kompleksnih tekstilnih struktur smo nadaljevali z raziskavami kompleksnih deformacij tkanin, s poudarkom na proučevanju reoloških modelov, pri čemer smo relaksacijske pojave v tkaninah proučevali z vidika mehanskih večkomponentnih modelov, ki bi zadovoljivo opisali deformacijske in relaksacijske procese v tkaninah, kar je izhodišče za numerično modeliranje obnašanja tkanin kot kompleksnih tekstilnih struktur. Tretji sklop raziskav je usmerjen v karakterizacijo parametrov termofiziološkega udobja. Za ta namen so bile izvedene obsežne raziskave prenosa in prehoda toplote in toplotne termoregulacije ter snovnih lastnosti tekstilnih materialov. Študij in raziskave snovnih lastnosti in specifičnih zahtev tekstilnih materialov za izbrano ciljno skupino so izvedene za klasične in funkcionalne ploske tekstilije ter kombinacije za načrtovane oblačilne sisteme poslovnih oblačil. Raziskava se odvija v treh nivojih. Na prvem nivoju so bile za izbrane materiale in kombinacije načrtovanih oblačilnih sistemov izvedene raziskave toplotno fizioloških parametrov na t.i. potečem cilindru (angl. sweating cylinder), ki deluje na principu človeškega telesa in simulira prehod toplote skozi tekstilijo ali kombinacijo tekstilij, kakor tudi prehod vodne pare (proces potenja) s pomočjo številnih žlez znojnic, ki so na površini cilindra in oskrbujejo oz. dovajajo določeno količino vode na površino. Namen tako zastavljenega eksperimenta je poiskati najboljšo kombinacijo tekstilnih materialov, ki
Pomen za razvoj znanosti
Z realizacijo raziskovalnega programa so na podlagi poglobljenih teoretičnih raziskav mehanike tkanin in dobljenih teorij ob numeričnih in fizikalnih eksperimentih dobljena nova znanstvena spoznanja, ki omogočajo predvideti ali napovedati nelinearne mehanske lastnosti tkanin v področju nižjih obremenitev in simulacijo njihovega obnašanja. Teoretična spoznanja s področja študija odnosa med snovnimi lastnostmi tekstilnih materialov ter izmenjavo toplote in človeško termoregulacijo omogočajo razvoj numerične simulacije izmenjave toplote med telesom in oblačilom ali drugim tekstilnim izdelkom in okolico, kar je trend nadaljnjega razvoja tekstilnega in oblačilnega inženirstva v svetu, ki je usmerjen v parametrizacijo tekstilnih materialov, inženirsko oblikovanje visoko kakovostnih in multifunkcionalnih tekstilnih materialov in izdelkov, numerično simulacijo njihovega obnašanja in virtualizacijo na eni strani ter zagotavljanje termofiziološkega udobja na drugi strani. Dobljena znanstvena spoznanja prispevajo k razvoju temeljnega znanja na področju oblačilnega inženirstva in so pomembna za razvoj znanosti v svetu. Pridobljena fundamentalna znanja in spoznanja bodo prispevala k razvoju inovativnih tekstilnih materialov s funkcionalnimi zahtevami, ali t.i. na znanju zasnovanih izdelkov, skupaj z razvojem potrebnih tehnologij.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni rezultati, katerih vsebina je skoncentrirana na postavitev inženirskega koncepta projektiranja oblačil in/ali drugih tekstilnih izdelkov, ki zahtevajo definirane estetske, toplotne in fiziološke in/ali funkcijske lastnosti, tj. na znanju zasnovanih izdelkov, so pomembni tako za gospodarsko panogo, razvoj stroke kot inženirsko prakso. Prenos doseženih znanstvenih spoznanj v prakso omogoča inženirsko projektiranje in oblikovanje oblačilnega sistema ali drugih tekstilnih izdelkov kot sistemov, kot tudi projektiranje multifunkcionalnih in/ali t.i. inteligentnih oblačil in drugih tekstilnih izdelkov. Tovrstna aplikacija lahko neposredno prispeva k inovativnosti in lahko na podlagi inženirskega koncepta projektiranja oblačil in/ali drugih tekstilnih izdelkov, ki zahtevajo definirane funkcije, ob uporabi razvitih ustreznih metod in orodij privede do transformiranja konvencionalne tehnologije v visoko zahtevno tehnologijo, kar je izrednega pomena za trajnostni družbeno-ekonomski razvoj slovenske oblačilne industrije. Na drugi strani pa bodo raziskovalni dosežki, ki se enakovredno integrirajo v zakladnico svetovnih znanj, omogočili večjo povezanost slovenskih znanstvenikov in preko teh tudi proizvajalcev oblačil in drugih visoko zahtevnih tekstilnih izdelkov z znanstveniki in strokovnjaki v svetu, kar bo okrepilo prisotnost slovenskih strokovnjakov in proizvajalcev oblačil na svetovnem trgu. Ker raziskovalni rezultati vključujejo definiranje vseh parametrov na področju oblačilnega inženirstva v globalnem pogledu, tj. od materiala kot vhodne surovine do oblačila ali drugega tekstilnega izdelka kot končnega izdelka skozi vse komponente sistema, vključujoč aspekt toplotno fiziološkega, mehanskega in ergonomskega udobja, je njegova realizacija neposrednega pomena tudi za širšo družbo in družbeno infrastrukturo.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno