Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Geografija Slovenije

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.12.00  Humanistika  Geografija   

Koda Veda Področje
5.07  Družbene vede  Ekonomska in družbena geografija 
Ključne besede
geografija, fizična geografija, humana geografija, regionalna geografija, varstvo okolja, geografski informacijski sistemi, tematska kartografija, naravna in kulturna dediščina
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
17.772,07
A''
3.603,7
A'
8.657,44
A1/2
10.408,56
CI10
3.194
CImax
110
h10
25
A1
62,06
A3
13,56
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 20. april 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  262  2.565  2.167  8,27 
Scopus  526  4.441  3.433  6,53 
Raziskovalci (30)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  24301  dr. David Bole  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2024  304 
2.  27510  dr. Mateja Breg Valjavec  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2024  191 
3.  30791  dr. Rok Ciglič  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2024  420 
4.  54767  Špela Čonč  Geografija  Mladi raziskovalec  2022 - 2024  59 
5.  17544  Meta Ferjan    Tehnični sodelavec  2022  17 
6.  33273  dr. Mateja Ferk  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2024  194 
7.  08467  dr. Matej Gabrovec  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2024  612 
8.  35035  dr. Matjaž Geršič  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2024  247 
9.  35706  dr. Maruša Goluža  Humanistika  Mladi raziskovalec  2022  62 
10.  13179  dr. Mauro Hrvatin  Humanistika  Raziskovalec  2022 - 2024  364 
11.  56601  Staša Koderman    Tehnični sodelavec  2022 - 2024 
12.  21464  dr. Blaž Komac  Geografija  Vodja  2022 - 2024  634 
13.  32206  dr. Jani Kozina  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2024  236 
14.  50215  dr. Matej Lipar  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2024  164 
15.  52012  dr. Erik Logar  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2024  75 
16.  23513  dr. Janez Nared  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2024  335 
17.  08294  dr. Drago Perko  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2024  1.046 
18.  29392  dr. Katarina Polajnar Horvat  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2024  148 
19.  28438  dr. Nika Razpotnik Visković  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2023  143 
20.  30164  dr. Petra Rus  Geografija  Tehnični sodelavec  2022 - 2024  26 
21.  55882  Marko Senčar Mrdaković  Geografija  Mladi raziskovalec  2022 - 2024  33 
22.  16050  dr. Aleš Smrekar  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2024  397 
23.  26379  dr. Mateja Šmid Hribar  Humanistika  Raziskovalec  2022 - 2024  280 
24.  56874  Lenart Štaut  Geografija  Mladi raziskovalec  2022 - 2024  36 
25.  32703  dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro  Geografija  Raziskovalec  2023 - 2024  86 
26.  34591  dr. Jernej Tiran  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2024  218 
27.  37557  Anja Trobec  Geografija  Mladi raziskovalec  2022 - 2024  27 
28.  17073  dr. Mimi Urbanc  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2024  448 
29.  33837  dr. Manca Volk Bahun  Humanistika  Raziskovalec  2022 - 2024  327 
30.  22245  dr. Matija Zorn  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2024  1.228 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.954 
Povzetek
Geografija Slovenije je temeljni raziskovalni program, ki ga Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU izvaja od ustanovitve leta 1946, ko se je začelo sistematično preučevanje slovenskih ledenikov. Raziskovalni program Geografija Slovenije skozi dolgoročni mehanizem financiranja celovito raziskuje geografske procese in pojave ter slovenske pokrajine in njihove prostorske značilnosti. V novem obdobju se bo program osredotočil na raziskovanje in razumevanje tako dolgoročnih kot tudi aktualnih geografskih procesov in pojavov. Na horizontalni ravni naša raziskava obsega celovito preučevanje slovenskih regij in pokrajin ter njihovega položaja v širšem geografskem okolju in kontekstu, na vertikalni ravni pa preučevanje kombinacije naravnih in družbenih elementov. Naše raziskave bodo okrepljene s štirimi konvergentnimi pristopi: horizontalnimi in vertikalnimi raziskavami ter raziskovanjem z vidika centralnosti in perifernosti. Preučevali bomo teme, ki popolnoma ustrezajo prednostnim nalogam širše raziskovalne skupnosti in Republike Slovenije ter se osredotočili na štiri glavna tematska področja: 1. Fizična geografija z naravnimi nesrečami kot odgovor na izzive podnebnih sprememb; 2. Humana geografija z regionalnim planiranjem za reševanje zahtevnih prostorskih problemov sodobne družbe; 3. Regionalna geografija z zemljepisnimi imeni, ki bo z analizo regionalnih geografskih elementov prispevala k manj nasprotujočemu si prostorskemu in družbenemu razvoju; 4. Varstvo okolja s poudarkom na proučevanju zavarovanih območij, da bi prispevali k boljšemu razumevanju in ohranjanju posebej ranljivih (tj. obrobnih) pokrajin. 5. Pri geografskih informacijskih sistemih s tematsko kartografijo bomo podprli druga tematska področja z uporabo najsodobnejših metod prostorskega raziskovanja, vključno z uporabo daljinskega zaznavanja. Z uporabljenim raziskovalnim pristopom se bo raziskovalna skupina vključujoče odzivala na sodobne izzive in omogočila razvoj izbranih geografskih področij. Poleg tega bomo z izdajanjem publikacij v slovenščini in objavo najnovejših mednarodnih geografskih raziskav v Sloveniji gojili geografsko terminologijo, z objavo rezultatov raziskav pri tujih založnikih in v mednarodnih revijah pa spodbujali mednarodni prenos slovenskega znanja. Program Geografija Slovenije bo prispeval k boljšemu razumevanju geografije Slovenije kot celote in njenih regij tako glede na njihovo relativno osrednjost kot tudi obrobnost. Tako bo pomagal oblikovati nove geografske teoretične koncepte in metodološka orodja, kar bo povečalo ne samo pomen geografije, temveč tudi slovenskega prostorskega kapitala.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program Geografija Slovenije v mehanizmu dolgoročnega, šestletnega financiranja raziskav raziskovalne skupine Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU na celovit način raziskuje slovenske pokrajine in njihove prostorske značilnosti. Program bomo v naslednjem programskem obdobju z vidika razvoja geografske znanosti nadgradili in tako na temelju dveh konvergentnih pristopov prispeval k oblikovanju novih znanj. V novem programskem obdobju bo Raziskovalni program stavil na znanstveno odličnost z raziskovanjem aktualnih in družbeno relevantnih tem ter s sodelovanjem z različnimi ustanovami na različnih področjih. Pospeševal bo pretok znanja in prek interdisciplinarnega povezovanja v bilateralnem in mednarodnem prostoru skrbel za horizontalno in vertikalno mobilnost raziskovalcev. Glede na dosedanjo uspešnost skupine lahko zagotovimo, da bomo na temelju programa, ki bo sofinanciral te dejavnosti, tvorno sodelovali pri številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Nadaljevali bomo z organizacijo tradicionalnih znanstvenih simpozijev in drugih znanstvenih srečanj, predvsem v okviru mednarodnih združenj ter tako omogočali znanstveno diskusijo znotraj vede in v javnosti. Usposabljali bomo mlade raziskovalce, program pa bo podpiral sodelovanje pri tujih in domačih znanstvenih izmenjavah ter pri prenosu znanstvenih spoznanj sodeloval z visokošolskimi ustanovami.
Pomen za razvoj Slovenije
Program bo sodeloval z drugimi javnimi in zasebnimi ustanovami ter organi upravljanja na državni in krajevni ravni, kjer bo prispeval k smotrni rabi prostora in omejenih naravnih virov pokrajinsko raznolike Republike Slovenije. Naše raziskave ranljivih obrobnih pokrajin bodo omogočale ohranjanje kulturne pokrajine, raziskave središčnosti pa pomembne z vidika blaženja podnebnih sprememb in za povečanje varnosti pred naravnimi nevarnostmi ter uporabo okolju prijaznejših tehnologij. S tem bo mogoče unovčiti prostorski kapital oziroma oblikovati učinkovite politike in ukrepe za preseganje dosedanjega stanja na področju družbe, gospodarstva in kulture v Sloveniji ter njenih regionalnih in krajevnih podenotah. Naše geografske raziskave bodo tako pomembne za usmerjanje dejavnosti v prostoru, kot so poselitev, gradnja infrastrukture, razmestitev gospodarstva in poselitve ter rabo naravnih virov. Raziskovalni program bo prispeval k varovanju slovenske naravne in kulturne dediščine, vzpostavljanju vključujoče družbe z evidentiranjem območij s posebnimi naravnimi ali družbenimi razmerami, zmanjševanju prostorskih konfliktov in odpravljanju razlik v kakovosti življenja med regijami, mesti in podeželjem, varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejevanju posledic preturizma ter ozaveščanju ljudi o pomenu pokrajin kot prostorskem kapitalu države. Program prispeval k notranjemu uravnoteženemu razumevanju razvoja središčnih in obrobnih regij ter mest in podeželja, navzven pa poskrbel za večjo povezljivost in učinkovitejšo vključitev Slovenije v mednarodne znanstvene, družbene, gospodarske in kulturne tokove. Pridobljeno znanje bomo diseminirali javnosti in upravljavcem s poljudnimi in medijskimi objavami, vključno z najsodobnejšimi mediji, ter prek članstva v državnih in mednarodnih ustanovah, odborih senatih in komisijah, kot sta Vladna Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen s sedežem na naši ustanovi, in Odbor za znanost in tehnologijo pri UNDRR.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno