Nalaganje ...
Mednarodni projekti vir: SICRIS

Sustainable water management on high water demanding industries

Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  32327  Janko Čretnik  Gradbeništvo  Raziskovalec  2019 - 2024  95 
2.  54949  Anja Ilenič  Gradbeništvo  Raziskovalec  2019 - 2024  26 
3.  34442  dr. Mateja Košir  Materiali  Raziskovalec  2019 - 2024  71 
4.  53043  dr. Davor Kvočka  Gradbeništvo  Raziskovalec  2019 - 2024  32 
5.  25599  dr. Alenka Mauko Pranjić  Geologija  Raziskovalec  2019 - 2024  319 
6.  36451  dr. Primož Oprčkal  Geologija  Vodja  2019 - 2024  124 
7.  53691  Mihael Ravnjak  Gradbeništvo  Raziskovalec  2019 - 2024 
8.  34345  dr. Sara Seršen  Kemija  Raziskovalec  2019 - 2024  39 
9.  27508  dr. Janez Turk  Gradbeništvo  Raziskovalec  2019 - 2024  215 
10.  31991  dr. Petra Vrhovnik  Geologija  Raziskovalec  2019 - 2024  153 
Organizacije (3)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0106  Institut "Jožef Stefan"  Ljubljana  5051606000  90.600 
2.  0119  HIDRIA, razvoj in proizvodnja avtomobilskih in industrijskih sistemov, d.o.o.  Spodnja Idrija  5045398000  359 
3.  1502  Zavod za gradbeništvo Slovenije  Ljubljana  5866324000  10.450 
Povzetek
Po podatkih Evropske komisije se je pojavnost in obseg sušnih obdobij v Evropi močno povečalo. Pomanjkanje vode zaradi suše je prizadelo že vsaj 11 % prebivalcev Evrope in približno 17 % njenega ozemlja. Območje Mediterana je še posebno izpostavljeno globalnim klimatskih spremembam, ki vodijo v sušna obdobja, kar ogroža vodo-oskrbo lokalnega prebivalstva in gospodarstva. To je še posebej izrazito v poletni turistični sezoni. Projekt LIFE HIDAQUA celostno naslavlja problematiko upravljanja z vodo na industrializiranih območjih EU, še posebno Mediterana, z reševanjem okoljskih problemov i) siromašenja naravnih virov pitne vode, ii) slabšanja ekološkega in kemijskega stanja naravnih vodnih teles in iii) obremenjevanja okolja z odvajanjem tekočin in odlaganjem odpadkov iz procesov čiščenja industrijske odpadne vode. Glavni cilj projekta LIFE HIDAQUA je razvoj in integracija trajnostnega koncepta ravnanja z vodnimi viri v industriji na primeru podjetja Hidria, ki je eno vodilnih evropskih korporacij na področju proizvodnje avtomobilskih komponent. V projektu bo za ta namen razvit napreden sistem čiščenja vode, ki bo hkrati omogočal recikliranje industrijske odpadne vode in izkoriščanje vode iz alternativnih virov (somornica in meteorna voda). Uporabljene bodo tehnologije elektrodialize, filtracija z recikliranimi membranami iz reverzne osmoze ter napredno odločevalsko orodje za trajnostno upravljanje s sistemom čiščenja. Sistem bo zagotavljal ponovno uporabo vse industrijske odpadne vode v HIDRI-jini poslovni enoti v Kopru (približno 4000 m3 / letno), kar bodo skupaj z izkoriščanjem alternativnih virov v tovarni pokrili več kot 40 % potreb po pitni vodi. Vpeljane bodo “Zero-Liquid-Discharge” in “Zero-Waste” tehnologije in pristopi, ki bodo omogočili recikliranje vseh odpadkov iz procesa čiščenja vode. Rezultat tega bodo reciklirani proizvodi, kot so na primer soli in gradbeni kompoziti (0,5 tone soli in 1 tona gradbenih proizvodov). Eden glavnih ciljev projekta LIFE HIDAQUA je promocija in prenos trajnostnega koncepta ravnanja z vodo v evropski industriji, ki bo potekala preko aktivnosti mreženja na lokalnem (občine, podjetja in podjetniška združenja, komunalna podjetja, etc) in vseevropskem nivoju (Evropska združenja proizvajalcev avtomobilov, WssTP, NETWERC, GWP, itd.). Za vzpostavitev aktivne mreže različnih zainteresiranih deležnikov bo v okviru projekta organizirana informacijska mreža imenovana “Water Innovation Hub”. Cilji projekta LIFE HIDAQUA sovpadajo s cilji Evropske komisije po povečanju deleža ponovne uporabe odpadne vode in varovanju naravnih virov vode in vodnih teles, kar je predpisano v več ključnih dokumentih: “7th Environmental Action proramme”, “Water Framework Directive”, “Blueprint to safeguard Europe’s water resources”. Za preprečitev izpusta emisij zaradi odvajanja industrijske odpadne vode in z vpeljavo “Zero-Liquid-Discharge” koncepta pa projekt neposredno naslavlja “Marine Strategy Framework directive” v delih, ki govorijo o varovanju morskih okolij in habitatov.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno